By

Av. Levent Samgar
11Kısa Çalışma Ödeneği Nedir

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği sigortalı işçiler için uygulanır.… Read the rest

Read More
11Haiz Ne Demek

Haiz Ne Demek?

Haiz ne demek sıkça merak edilen kalıpların başında yer alır.… Read the rest

Read More
11Verbis

Verbis

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılan Verbis kişisel verilerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ifade etmektedir.… Read the rest

Read More
11veraset ve intikal vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi Miras Hukuku kapsamında mirasçıların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi çeşididir.… Read the rest

Read More
11İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

İhtarname örneği karşı tarafa herhangi bir konuda uyarı niteliğinde bir evrak gönderileceği zaman söz konusu olur.… Read the rest

Read More
11Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası en kısa tabiri ile “danışıklılık” manasını taşır.… Read the rest

Read More
11Ölüm İzni Kaç Gün

Ölüm İzni

Ölüm izni gerek özel sektör çalışanlar ve gerekse memurlar için yasada ifade edilen haklardan birisidir.… Read the rest

Read More
11Mazeret Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Mazeret dilekçesi kişinin herhangi bir işleme katılamayacağı hallerde katılamamasına neden olan gerekçenin yani mazeretin yer aldığı dilekçedir.… Read the rest

Read More
11Derdest Ne Demek

Derdest Ne Demek?

Derdest ne demek noktasında genel bir tanım yapılmakla birlikte yasal bir tanım yapmak oldukça güçtür zira derdest ne demek sorusuna Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tarafından farklı maddelerde yer verilmiş olmakla beraber doğrudan derdest ne demek kavramını açıklayan bir hükme yer verilmemiştir.… Read the rest

Read More
1 2 3 4 5