1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Usul
  4. »
  5. Haiz Ne Demek? *2023 Haiz Olmak Ne Demek?

Haiz Ne Demek?

Haiz ne demek sıkça merak edilen kalıpların başında yer alır. Haiz ne demek şeklinde yanıtı aranan haiz sözcüğü esasında Arapça kökenli bir sözcüktür. Bilindiği üzere Türkçe birçok dilden etkilenmiş, etkilemiş ve kelime kazanıp kelime kazandırmıştır. Türkçenin etkilendiği diller içerisinde önemli bir yere sahip olan Arapçadan Türkçeye pek çok kelime girmiştir. Haiz sözcüğü de bu kelimelerdendir. O halde, haiz ne demek şeklinde merak edilen soruya şu şekilde yanıt vermek isabetli olacaktır: Bir şeye sahip olan, elinde bulunduran manasını ihtiva eder. Yani haiz ne demek sorusu, bir şeyi elinde bulunduran şeklinde cevaplanabilir.

Haiz ne demek suali, bir cümle içerisinde kullanılan haiz sözcüğüne rastlanılması ile birlikte kişiler tarafından merak edilir ve de yanıtı aranır. Haiz ifadesine bakıldığında, sözcüğün genel ve özel manada mülkiyet sahibi olma halini ifade ettiği görülmektedir. Bunun yanı sıra yetenek sahibi olma halini de ifade etmek için kullanılır. Ancak umumi anlamda toplumsal mülkiyeti tanımlamak için kullanılmaktadır. Haiz ne demek sorusu ve kök sözcüğü uygulamada en fazla hukuki terminolojide yer bulur. Hukuk dilinde sıkça kullanılan bu sözcük ifade edildiği üzere açıklanmaktadır.

Haiz Olmak

Haiz Olmak Ne Demek?

Haiz ne demek veya haiz olmak ne demek biçiminde merak edilen haiz sözcüğü Türkçede “sahip olan, elde tutan” manasına gelir. Nitekim Türk Dil Kurumu haiz sıfatını şu şekilde tanımlar:

Bir şeyi olan, elinde bulunduran, taşıyan.

Haiz olmak ise; elinde bulundurmak, taşımak anlamını ihtiva eder. Bir somut örnek ile daha net ifade edilirse “Haiz olduğu özellikler onun için kafidir.” Şeklinde bir misal verilebilir. Arapça “hwz” kökünden türetilen ve “sahip olan, elde tutan” manasını taşıyan haiz, bilhassa hukuk dilinde sıkça kullanılır. Hakikaten başta yasalar ve sair mevzuat hükümleri başta olmak üzere hukuki terminolojide önemli bir yere sahip olan sözcüğe Yargıtay kararlarında, mahkeme kararlarında veya hukuki belge ve evraklarda sıkça rastlanır. Hukuki literatürde yoğun kullanılan haiz sözcüğü ile karşılaşan kişiler de gayet tabii haizin manasını merak eder. Haiz ne demek sorusu, ifade edildiği üzere elinde bulunduran, taşıyan anlamlarına gelir.

Tüzel Kişiliği Haiz Ne Demek?

Tüzel kişiliği haiz ne demek sorusa net bir yanıt verebilmek ve bu yanıtın kapsamlı bir yanıt olması için öncelikle tüzel kişi kavramı, hatta hukuki anlamda kişi kavramı kısaca ifade edilmelidir. Kişi, hukukun en mühim kavramları arasında yer alır. Hukuk esasında bu kavram üzerine bina edilir. Bu bir mübalağa değildir zira hukukun bizatihi kendisi kişiler içindir. Kişiler arasındaki ilişkileri tanzim eden ve bir maddi yaptırıma dayanan hukuk bir bakıma kişiler ile var olur. Hukuki anlamda kişilik;

  • Gerçek kişi,
  • Tüzel kişi,

Olmak üzere ikiye ayrılır. Gerçek kişiler en kısa ifade ile insanlardır. Tüzel kişiler ise hukukun insanlar dışındaki varlıklara kişilik atfetmesi ile meydana gelen topluluklar, birlikler olarak ifade edilebilir. O halde tüzel kişiliği haiz ne demek sorusuna, tüzel kişiliği elinde bulunduran veya tüzel kişiliği taşıyan yanıtı verilebilir. Herhangi bir cümlede tüzel kişiliği haiz şeklinde bir kalıp kullanıldı ise bu durumda cümlede ifade edilen kişiliğin bir tüzel kişiliğe sahip olduğu, bu kişiliği elinde bulundurduğu anlamı çıkarılmalıdır. Zira haiz sözcüğünün anlamı gereği tüzel kişiliği haiz demek, tüzel kişiliğin varlığını işaret eder.

Haiz Ne Demek Hukuk

Haiz ne demek sorusu ile hukukun farklı alanlarında bu kelime ile karşılaşan kişiler yanıt arar. Zira sözcük başta yasalar, yönetmelikler, idari düzenlemeler, belge ve evraklar ve mahkeme kararları olmak üzere hukukun nerede ise her alanında sıkça kullanılır. Haiz; bir şeyi elinde bulunduran, taşıyan anlamına gelir. Hukuki bir cümlede haiz sözcüğü kullanıldığında, sözcük, kendisinden önce kullanılan kelimenin taşındığı, mevcut olduğu, bulunduğu anlamına gelir.

Haiz Ne Demek

Sonuç

Haiz ne demek şeklinde pek çok kişi tarafından merak edilen sözcük özellikle hukuki literatürde zengin bir kullanım alanına sahiptir. Kişiler, gerek mahkeme kararlarında gerek mevzuat içinde ve gerekse sair hukuki süreçlerde haiz sözcüğü ile karşılaşır ve haiz ne demek sorusuna yanıt alır. Haiz, kullanıldığı cümle içinde “taşıyan, elinde bulunduran” manasını karşılar.

Sıkça Sorulan Sorular

Haiz Arapça kökenli bir kelime olup elinde bulunduran, taşıyan manasını ifade eder.

Haiz olmak; elinde bulundurmak, taşımak anlamına gelir.

Tüzel kişiliğin taşındığını, tüzel kişiliğin mevcut olduğunu ifade eder.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00