1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Bilişim
 4. »
 5. Yer Sağlayıcı Nedir? Yükümlülükleri Nelerdir? *2023

Yer Sağlayıcı Nedir?

Yer sağlayıcı ifadesi 5651 sayılı kanunun 2. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır;

Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. (5651 S.K. Md. 2/1-m)

Kanunun tanımlamasına göre yer sağlayıcı, üretilen içeriği veya hizmeti internet ortamında bünyesinde tutan sistemlerin altyapısını sağlayan ya da bu sistemleri içerik sağlayıcıların kullanımına sunan, pazarlayan gerçek ya da tüzel kişidir.

Bu tanıma göre özellikle datacenterlar (verimerkezleri), web hosting sağlayıcıları ve benzerleri bu kapsamda yer almaktadır. Örneğin bir verimerkezinde bulunan bir serverda (sunucuda) barınan bir web sitesi işleteni içerik sağlayıcı olmasına karşın verimerkezi işleteni ise bir yer sağlayıcıdır.

Burada üzerinde hassasiyetle durulması gereken husus şudur: Son zamanlarda web sitesi sahiplerine yönelik hak ihlali ya da konusu suç teşkil eden içeriğin yayınlanmasına sebebiyle başlatılan Cumhuriyet Savcılığı soruşturmalarında birçok web sitesi sahipleri içerik sağlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde bilişim hukuku alanının henüz yeni olması bunun gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir.

Kanun koyucunun iradesi, bir kısım web sitesi sahiplerinin bu grupta olabileceği yönündedir. Nitekim 5651 sayılı kanunun 5. maddesinin 4. fıkrasında;

Yer sağlayıcılar, yönetmelikle belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yaptıkları işin niteliğine göre sınıflandırılabilir ve hak ve yükümlülükleri itibarıyla farklılaştırılabilirler.” denilmiştir.

Dolayısıyla her ne kadar bu kanuni tanıma ilişkin bir sınıflandırmaya dair ikincil mevzuat düzenlemesi henüz olmasa da bu gruba girenlerin yalnızca web hosting satıcıları ya da verimerkezleri olmadığı açıktır. BTK (Bilgi Teknolojileri Kurumu) web sitesinde yer alan Ticari Amaçlı Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi ve Kendi Bünyesinde Hizmet Verenler Yer Sağlayıcı Listesi incelendiğinde forum siteleri, video siteleri ile bilgisayar ve iletişim teknolojilerine ait web sitelerinin de bu kapsamda yer aldığı görülebilmektedir.

BTK Yer Sağlayıcı

Yer Sağlayıcının Yükümlülükleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

Kural olarak yer sağlayıcı;

 • Yer sağladığı içeriği kontrol etmek zorunda değildir, hukuka aykırı faaliyetin mevcut olup olmadığını araştırma yükümlülüğü yoktur.
 • Konusu suç teşkil eden içeriği haberdar edildikten itibaren 24 saat içerisinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.
 • Yer sağladığı tüm hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini Yönetmelikle belirlenen süre boyunca en az 1 en fazla 2 yıl olmak üzere saklamak ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
 • Yer Sağlayıcılığı Bildiriminde bulunmalıdır. Bu bildirim yapılmadığı takdirde veya diğer yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde BTK Başkanı tarafından 100.000 TL – 1.000.000 TL arasında idari para cezası uygulanır.
 • 5651 sayılı kanunun 8/a maddesinde yazılı “Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi” hakkında Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararı derhal 4 saat içerisinde yerine getirmek zorundadır. Hakimlik kararının içeriğine göre içeriğin yayından çıkarılmaması ya da erişimin engellenmemesi durumunda 50.000 TL’den 500.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanır.

Sosyal Medya Siteleri Yer Sağlayıcı Mıdır?

Sosyal medya kavramının hayatımıza girmesinin akabinde 5651 sayılı kanunda sosyal medya sitelerine yönelik düzenlemeler de getirilmiştir. Buna göre sosyal medya siteleri birer sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanmaktadır. Kanunun tanımına göre sosyal ağ sağlayıcı;
Sosyal ağ sağlayıcı: Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade eder. 5651 S.K. Md.2/1-s)
Bu tanımlama ile birlikte Twitter, Facebook, Instagram gibi herkesin sıklıkla kullandığı sosyal medya siteleri kanuni düzenleme kapsamına alınarak sorumlulukları ve yükümlülükleri belirlenmiştir.

Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

Yer sağlayıcı faaliyet belgesi Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın Bilgi Teknolojileri Kurumu’na devredilmesi öncesi faaliyet göstermek isteyen gerçek ya da tüzel kişilere verilen belgedir. Yeni düzenleme ile yer sağlayıcı faaliyet belgesi uygulaması sona erdirilmiş olup artık BTK Yer Sağlayıcılığı Bildirim Arayüzü sistemi üzerinden E-Devlet uygulaması ile giriş yapılarak başvuru yapılması gerekmektedir. Yapılan başvurunun kabul edilmesi durumunda başvuru yapılan web sitesi BTK Yer Sağlayıcı Listesi‘nde yer sağlayıcı numarasıyla birlikte yayınlanlanmaktadır.

Uyarı Yöntemi Nedir?

Uyarı yöntemi, 5651 sayılı kanunun 2. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir; Uyarı yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayana iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini ifade eder. (5651 S.K. Md.2/1-r)
Dolayısıyla iletişim bilgilerinin yazılı olması gerek yer gerekse içerik sağlayıcı açısından önemlidir. Uyarı yöntemi vasıtasıyla ulaşan taleplere karşı en geç 24 saat içerisinde cevap verilmeli, hak ihlali ya suç teşkil eden bir faaliyetin tespiti halinde ise içerik yayından derhal (en geç 24 saat içerisinde) kaldırılmalıdır.
Yer Sağlayıcı
Aksi durumda cezai ve idari yaptırımla karşılaşma ihtimali her zaman mevcuttur. Netice itibariyle yer sağlayıcı, hakları, sorumlulukları ve yükümlülükleri ile birlikte 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’da yazılı bir tanımlamadır. Bu sınıfa giren işletenlerin hizmetlerine başlamadan evvel yükümlülüklerini yerine getirmesi, ileride doğabilecek ihtilafları önleyecek etkiye sahiptir.
Sıkça Sorulan Sorular

Yer sağlayıcı belgesi uygulaması yeni kanun düzenlemesi ile birlikte sona erdirilmiştir. Faaliyet göstermek için yer sağlayıcıların BTK Yer Sağlayıcılığı Bildirim Arayüzü üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuru kabul edildiğinde ilgili websitesi BTK Yer Sağlayıcılar (Ticari- Kendi Bünyesinde) listesinde Yer Sağlayıcı Numarası ile birlikte yayınlanır.

Yer sağlayıcı hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek ya da tüzel kişilerdir. Bu tanım 5651 sayılı kanunun 2. maddesinin tanımıdır. Bu anlamda yer sağlayıcı olabilmek için BTK Yer Sağlayıcılar Listesi'ne kayıt olunması gerekmektedir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
 1. Hakan

  Merhaba! Kolay gelsin. Benim aklıma bir soru takıldı. Ben bir blog ve forum siteleri kurmak istiyorum. Ve kurduktan birkaç ay ya da yıl sonra reklam alıp ve vermek istesem bu bireysel ve ticari yer sağlayıcı listelerine kayıt olmam gerekir mi? Gerekirse hangi listeye kayıt olmam gerekir.

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00