1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Bilişim
  4. »
  5. İçerik Sağlayıcı Kavramı ve Uyarı Yöntemi

İçerik Sağlayıcı Nedir?

İçerik sağlayıcı 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun‘da tanımlanan bir ifadedir.

Kanunun tanımlamasına göre içerik sağlayıcı;

İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir. (5651 S.K. Md.2/1-f)

Buna göre kendi içeriğini üreten web siteleri (bloglar gibi) kanuna göre içerik sağlayıcı sınıfındadır. Kanun somut olarak içerik sağlayıcıyı tanımlamamış, yalnızca içerik sağlayıcının niteliğinden bahsederek kapsamını belirleme yöntemini seçmiştir. Gerek Yargıtay, gerekse BTK uygulamaları İçerik Sağlayıcının kim olduğu, niteliği ve kapsamını daha somut şekilde ortaya koymaktadır.

Uyarı Yöntemi Nedir?

Uyarı yöntemi, 5651 sayılı Kanunda tanımlamasında yer verilen bir ifadedir. Kanuna göre uyarı yöntemi;

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini ifade etmektedir. (5651 S.K. Md.2/1-r)

Kişisel hakları ihlal edilen gerçek veya tüzel kişiler söz konusu içeriğin yayından kaldırılmasını içerik sağlayıcıdan talep edebilecektir. Bu talebin ilk muhatabı ise içeriği üreten içerik sağlayandır. Bu talebin muhatabına iletilmesi ve ihlal içeren yayının sonlandırılmasının talep edilmesi ise uyarı yöntemi olarak tanımlanmaktadır.

İlk muhatap olan içerik sağlayıcıya ulaşılamaması ya da makul süre içerisinde (24 saat) sonuç alınamaması halinde ise ikinci muhatap yer sağlayıcıdır. Burada önemli olan husus, 5651 sayılı kanunda da açıkça ifade edildiği üzere içerik sağlayanın web sitesinde iletişim adresinin olması gerekliliğidir. Bu iletişim kanalı vasıtasıyla, uyarı yöntemi ile hak sahiplerine en geç 24 saat içerisinde cevap vermek ve gerekiyorsa ihlal barındıran içeriği yayından kaldırmak gerekmektedir.

Uyarı yöntemi uygulamada “uyar-kaldır” olarak da bilinmektedir. Haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin içerik sağlayana doğrudan ulaşabilmeleri ve neticesinde ihlal içeren içeriğin uyar-kaldır yöntemiyle yayından kaldırılması web sitesi sahiplerini tazminat ve ceza yargılamalarının muhatabı olmaktan kurtarabilmektedir.

İçerik Sağlayıcı Nedir?

Sosyal Medya Kullanıcıları İçerik Sağlayıcı Mıdır?

Sosyal medya kullanıcıları da birer içerik sağlayıcıdır. Örneğin Twitter, Facebook, Instagram, Threads gibi sosyal medya sitelerini ve uygulamalarını kullanan bir kullanıcı takipçileriyle paylaştığı içeriklerden bizat sorumludur. Makalemizde de ifade ettiğimiz üzere bu paylaşımlar gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını ihlal ediyorsa, gerçek kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden içerikler barındırıyorsa ya da içerik doğrudan suç teşkil ediyorsa gerek cezai ve tazminat sorumluluk gündeme gelebilecektir. Bu sebeple sosyal medya kullanıcılarının bu kapsamda olmalarından dolayı paylaşımlarında dikkatli olmaları, hak ihlalini içerebilecek paylaşımlardan kaçınmaları gerekmektedir.

İçerik Sağlayıcının Sorumlulukları ve Yükümlülükleri Nelerdir?

İçerik sağlayıcı, web sitesinde yayınladığı içeriğin tamamından sorumludur. Örneğin bir blog yazarının okuyucularına sunduğu içerik suç teşkil ediyorsa ya da gerçek ya da tüzel kişilerin haklarını açıkça ihlal ediyorsa bizzat sorumluluk esası öngörülmüştür.

Dolayısıyla, içeriği bizzat sahibi tarafından oluşturulan bir blog sayfasının ya da forum sitesinin içeriği yayına alınmadan önce titizlikle incelenmeli, gerek Türk Medeni Kanunu gerekse Türk Ceza Kanunu kapsamında hak ihlaline giren ya da suç teşkil edebilecek paylaşımların kullanıcılara sunulmaması gerekmektedir.

Bunun yanı sıra kanun her ne kadar içerik sağlayıcının yayınladığı tüm içeriklerden sorumluluğu esasını benimsemişse de istisnai olarak içerik sağlayıcının bağlantı verdiği başkasına ait içeriklerden sorumluluğunun olmadığını belirtmiştir.

Fakat bağlantı verilen (linklenen) içeriğin sunuluş şeklinden, konusu suç olan ya da hak ihlali içeren bu içeriği benimsediği ve bu içeriğe kullanıcılarını yönlendirme amacı olduğu anlaşılıyorsa genel hükümlere göre sorumluluğu devam etmektedir.

Kısaca içerik sağlayıcının sorumluluğu yalnızca kendi sunduğu içerik ile sınırlı olmasına karşın linklediği (bağlantı verdiği) başkasına ait içeriklerden de kısmen sorumluluğu mevcuttur.

İçerik Nedir?

5651 sayılı kanuna göre; İçerik, internet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi ve veriyi kapsamaktadır. Veri; elektronik ortamda üzerinde işlem yapılabilen her türlü değeri, Bilgi ise; bu verilerin anlam kazanmış şeklini ifade etmektedir. Kısaca; bir blog yazarının (içerik sağlayanın) beğendiği bir turizm kentini blog yazısında kaleme alması, ünlü bir kişinin biyografisini yazması, ya da beğendiği bir dizi ya da film hakkında görüşlerini yazıyla dile getirmesi içerik olarak tanımlanabilir.

İçerik Sağlayıcı

Sonuç Olarak;

İçerik sağlayıcının niteliğine ilişkin aşağıdaki hususlara değinmekte fayda bulunmaktadır:

  • İnternet ortamında bilgi ve veri üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ya da tüzel kişidir.
  • Hakları ihlal edilen kişilerin uyarı yöntemi (uyar-kaldır) ile kendisine ulaşmasını takiben 24 saat içerisinde ihlal barındıran içeriği yayından kaldırmalıdır.
  • Yayınlayarak kullanıcılara sunduğu tüm içerikten bizzat sorumludur.
  • Bağlantı verdiği (linklediği) başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Fakat bu içeriği benimsediği anlaşılıyorsa ve kullanıcıları bu içeriğe yönlendirme amacı var ise genel hükümlere göre sorumluluğu devam etmektedir.
  • Web sitesinde iletişim adresini (e-posta, telefon gibi) yazması gerekmektedir.

Netice itibariyle içerik sağlayıcı, tüm yönleriyle birlikte 5651 sayılı İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN’da yazılı bir tanımlamadır. Bu sınıfa giren kullanıcıların içerik sağlamadan önce hak ve sorumluluklarını bilmesi, ileride doğabilecek ihtilafları önleyecek etkiye sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

İçerik sağlayıcı 5651 sayılı kanuna göre internet üzerinde; internet kullanıcılarına her türlü veriyi ve bilgi sunan, değiştiren üreten gerçek veya tüzel kişilerdir.

İçerik sağlayıcı yer sağlayıcı ve erişim sağlayıcılardan alınan IP, çerez ve diğer log kayıtları üzerinden yapılan eşleştirmelerle tespit edilebilir. Ayrıca içerik sağlayıcıya ait web sitelerindeki üyelik kayıtları üzerinden de tespit gerçekleştirilebilir.

İçerik sağlayıcı 5651 sayılı kanunda tanımlanmıştır. İnternet içerik sağlayıcı internet üzerinde kullanıcılara bilgi ve veriyi üreten, sunan ve bu bilgi ve veriyi değiştiren kişidir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00