1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kişisel Veri
 4. »
 5. Verbis *2023 Verbis Nedir?

Verbis

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılan Verbis kişisel verilerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ifade etmektedir. Verbis olarak adlandırılan sisteme gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verileri işlemeden önce kaydolmaları zorunludur. Kanunlarla belirlenen kişisel verilerin korunmasına ilişkin uygulamalar söz konusu olduğunda Verbis kurumunu düzenleyen kanunundan söz etmek gerekir. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Verbis olarak adlandırılan uygulamaya kayıt zorunluluğu getirmektedir.

Gerçek ve tüzel kişiler Verbis sistemine kayıt ve bildirim yapmakla yükümlü tutulmuşlardır. Bu kayıtların yapılması için taraflara belli bir süre tanınırken tüm verilerin sisteme kaydedilmesi önem taşımaktadır.

KVKK adı verilen ve açılımı kişisel verileri koruma kanunu olan kanun uyarınca gerçek ve tüzel kişiler verbis sistemine kaydolmak zorundadır. Kanunun emrettiği yükümlülükler yerine getirilmediği takdirde uygulanan idari para cezaları da yine kanunla açıklığa kavuşturulmuştur.

Verbis Nedir

Verbis Nedir?

Verbis Nedir? Merak edilirken bu uygulama veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılır. Kişisel veriler söz konusu olduğunda gerçek ve tüzel kişilere bazı sorumluluklar yüklenir. Kişisel verileri koruma kanunu ile açıklanmaktadır. Bu kanun maddesi uyarınca veri sistemine kaydolmak zorunlu tutulur. Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca gerçek ve tüzel kişiler kendilerine tanınan süreler içerisinde veri sistemine kaydolur.

Verbis Kayıt

Verbis kayıt zorunluluğu gerçek ve tüzel kişilere getirilen bir yükümlülüktür. Veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik 1.1.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik uyarınca veri sistemine yapılacak kayıtlarda uyulması gereken usul ve esasların açıkça ifade edildiği görülmektedir.

Yönetmelik uyarınca veri kayıt sistemine ilişkin bu sistemin kurulmasından ve yönetilmesinden yükümlü olan gerçek ve tüzel kişilerin hangi amaçla verileri işledikleri belirtilir. Ayrıca verilerin işlenirken hangi vasıtaların kullanılacağı da bu yönetmeliğe bağlı olarak açıklanır.

Verbis Kayıt Zorunluluğu

Verbis kayıt zorunluluğu gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri arasında yer almaktadır. Kayıt yaptırmayan sorumlular için uygulanacak idari para cezalarından söz etmek gerekir. Tüzel kişilerin verileri işleme konusunda bizzat kendilerine ait sorumlulukları bulunmaktadır.

Bundan dolayı da kamu hukuku tüzel kişileri de özel hukuk tüzel kişileri de kendi şahıslarında veri sorumlusu kabul edilirler. Bu kuruluşlar verileri işlemekle sorumlu tutulurlar. Tüzel kişilerin nasıl kayıt yaptıracağına ilişkin düzenlemeler kişisel verileri koruma kanunu kapsamında belirlenirken aynı zamanda da veri sorumluları sicili hakkında yönetmelik olarak adlandırılan veri sisteminde de gerekli açıklamalara yer verilir.

Verbis kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle KVKK olarak adlandırılan kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında hareket edilir.

KVKK Verbis

Kişisel verilerin korunması kanunu şirketlerin yanı sıra tüzel kişilere de çeşitli sorumlulukları yüklemektedir. Gerçek ve tüze kişilerin kendilerine tanınan süre içerisinde veri sistemine kayıtlarını yaptırması gerekirken kaydını vaktinde yaptırmayanlar için ağır para cezaları uygulanmaktadır.

Маdde – (18) Bu Kanunun; 16 ncı maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar, idari para cezası verilir

KVKK kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca veri sorumluları sicil bilgi sistemine kaydolmayı zorunlu tutmaktadır. Bundan dolayı da meslek odaları tarafından gerekli bilgilendirmelerin yapılması oldukça önemlidir.

Başvuru yapmayan firmaların para cezası ile karşılaşması söz konusu olacağından çeşitli meslek grupları için başvuru koşulları bulunmaktadır. Kişisel veriler olarak adlandırılan bilgiler kimliği belirli ya da belirlenebilme ihtimali bulunan gerçek kişiye ilişkin bilgileri içermektedir.

 1. Gerçek kişi ile ilgili olarak isim ve soy isim bilgilerinin yanı sıra anne adı ya da iletişim bilgisi gibi veriler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra kişinin T.C kimlik numarası ya da adresi de bu bilgiler arasında yer almaktadır. Ayrıca kanunda yer alan özel nitelikli kişisel veri açıklaması da söz konusudur.
 1. Özel nitelikli kişisel veriler olarak tanımlanan bilgiler ise sağlık bilgileri ya da kişinin hastalıkları, kan grubu ya da kullandığı ilaçlardır. Bu tür bilgiler de bu kapsamda değerlendirilmektedir. Verbis kaydı yapması gereken işletmeler bu tür verileri işleme faaliyeti yapmaktadır.
 1. Kişisel verileri işleme faaliyeti yapan bu tür işletmelerin kendilerine tanınan süre içerisinde Verbis kaydı yaptırması zorunludur. Veri kaydını yasal süresi içinde yaptırmayan işletmeler açısından para cezası uygulaması yapılmaktadır.
 1. Verbis kaydının ileri tarihlere ertelenmesinin nedeni ise salgın hastalığa bağlı olarak ortaya çıkan durumdur. veri kaydı yapılması için tanınan sürenin uzatılmasında pandemiye bağlı olarak ortaya çıkan zorluklar gerekçe gösterilmektedir.
 1. Faaliyet konusu sağlık verisi olan işletmelerin Verbis kaydı gerçekleştirmemeleri ağır para cezalarına yol açacağından özellikle bu tür faaliyetler yapan işletmeler açısından konunun dikkate alınması gerekmektedir.
 1. Özel ve kamu hastaneleri, eczaneler, poliklinikler, diş depoları ya da diş poliklinikleri sağlıkla ilgili verileri işleyen faaliyetleri nedeni ile veri sistemine kaydolması gerekirken bunu aksatmaları durumunda ağır para cezaları uygulanmaktadır.
 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının da KVKK olarak adlandırılan kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında veri kayıt sistemine belirlen tarihlere kadar kayıtlarını yaptırmaları zorunlu tutulmuştur Bundan dolayı da veri sistemine kayıt yükümlülüğü olan tüm işletmelerin bu sorumluluklarını yerine getirmesi gerekmektedir.
 1. Sağlık verilerini işleyen işletmeler açısından bu verilerin işlenmesi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kapsamında değerlendirilmektedir. Bundan dolayı da kurum ve kuruluşların yaptırımlara maruz kalmaması açısından Verbis kayıtlarını gerçekleştirmeleri kendi menfaatlerine olacak bir durumdur.
 1. Verbis kaydını süresinde yapmayan bu kurum ya da kuruluşlar için uygulanacak yaptırımlar da KVKK kanunu uyarınca belirlenmektedir. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her tür bilginin işlenmesi durumunda faaliyet alanı bu yönde olan işletmelerin veri sistemine kaydı zorunlu olan bir durumdur.
 1. Verbis sistemi veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılırken KVKK ise kişisel verilerin korunması kanununun kısaltılmış halidir. veri sistemine kayıt işlemleri KVKK uyarınca gerçekleştirilmesi zorunlu olan bir çalışmadır.

Verbis Kayıt Süresi

Verbis kayıt süresi Covid 19 virüsüne bağlı olarak ortaya çıkan salgın sebebi ile belli bir tarihe ertelenmiştir. Bunun nedenleri salgına bağlı olurken veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesinde yaşanan zorluklar da ertelemeye gerekçe olarak gösterilmektedir. KVKK kanununu 11.03 3021 tarihli kararına bağlı olarak bu süre 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

Verbis kayıt yaptırması gereken yükümlüler çeşitli şekilde gruplandırılmaktadır. Bunlardan ilki yıllık çalışan sayısı 50’den fazla olan yükümlülerdir. Bunlar yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olması gereken gerçek ve tüzel kişilerdir.

Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan gerçek ve tüzel kişiler de 31.12.2021 tarihine kadar uzatılan süreye tabidir. Bu gerçek ve tüzel kişilerin yıllık mali bilançosunun 25 milyon TL’den az olması gerekmektedir. Ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olması gereken veri sorumluları da sicile kayıt sorumluluğunu aynı tarihlere kadar gerçekleştirebilmektedir.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu niteliği taşıyan meslek kuruluşu veri sorumlularının da aynı süreye tabi olduğu görülmektedir. Veri kayıt süreleri tüm başvuru sahipleri için ortak olurken yaşanan pandemi nedeni ile ortaya çıkan zorlukların dikkate alındığı görülmektedir.

Verbis

Sonuç

Verbis olarak kısaltılan veri sorumluları siciline kayıt işlemleri için uzatma süresi 31.12.2021 olurken bu süreye kadar kaydolması gerekenlerin yükümlülüklerini yerine getirme hakkı bulunmaktadır. Verbis kapsamında ifade edilen tarihlere kadar işlemlerin yapılmaması kanunen idari para cezası ile karşılaşılmasına yol açacağından gerçek ve tüzel kişilerin kendilerine tanınan süre içerisinde bu işlemleri yapmaları zorunludur.

Sıkça Sorulan Sorular

Verbis’e kayıt işlemi için herhangi bir fiziki müracaat değil doğrudan internet sistemi kullanılır. Kayıt için erişilmesi gereken web adresi www.kvkk.gov.tr dir.

Verbis, Kişisel Verileri Koruma Kanunu ile düzenlenen veri sorumluları sicil bilgi sistemidir.

Kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca düzenlenen verbis uygulaması ile gerçek ve tüzel kişilerin veri sistemine kayıt olması ve bu sayede verilerin güvenle korunması amaçlanır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00