1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Trafik Cezasına İtiraz 2021 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz ve hangi hallerde mümkün olduğu, trafik cezasına itiraz usulü makalemizde ayrıntılarıyla incelenmiştir. Öncelikle trafik cezası, gıyapta plakaya ya da yüz yüze olmak üzere iki şekilde kesilmektedir. Bu ayrım trafik cezasına itiraz süresinin başlangıcı için önemlidir. Trafik memurunun yüz yüze kestiği trafik cezasına itiraz süresi o gün; gıyapta plakaya kesilmiş ise cezanın tebliğ edildiği tarihten başlar.

Trafik cezasına itiraz edilebilecek durumları kanun ve Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında şöyle sıralayabiliriz:

 • Radar uyarı levhasının olmadığı noktada herhangi bir hız cezası kesilmişse,
 • Kesilen trafik cezasına ilgili mevzuatta itiraz edilebileceği düzenlendiği durumlarda,
 • Yalnıza ceza tespit tutanağının olduğu, herhangi bir fotoğraf ve benzeri delilin olmadığı hallerde,
 • Yeterli otopark alanı bulunmayan Belediye bölgesinde getirilen park yasağı uygulaması durumunda; park için trafik cezası kesildiğinde,

 kişi cezasına itiraz edilebilir.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezasına itiraz işlemleri mahkemeler üzerinden yapılmaktadır. İtiraz talebi için belli ölçütler ve aranan belgeler vardır. Bu hususlara uygun bir itiraz ücretsiz olarak mahkemelere yapılmaktadır. Ancak mahkeme kusurlu olduğunuza karar verirse mahkeme masrafları, tarafınızca karşılanır.  Bu durum Kabahatler Kanunu madde 31’de “İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekâlet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir” düzenlemesiyle hüküm altına alınmıştır.

Trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Daha sonra ise görevli mahkemeye dilekçe yazılmalıdır. İtiraz süresine de riayet etmek koşuluyla kişi trafik cezasına itiraz edebilir.

Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te başvuru yolu 16. madde düzenlenmiştir.

 İlgili maddeye göre, “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir”.

Trafik Cezasına İtirazda Aranan Belgeler

Trafik cezasına itiraz etmek için aranan belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Dava dilekçesi(2 nüsha)
 • Kesilen trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
 • Şahsına trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
 • Şahsına trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik cezasına itiraz dilekçesi, cezanın kesildiği bölgedeki Sulh Ceza Mahkemesine hitap edilerek yazılmalıdır. Dilekçede itiraz edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, anne ve baba adı gibi açık kimlik bilgileri gösterilmelidir. Daha sonra ise cezaya itiraz sebepleri ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Ad ve soyadınızı yazıp imzanızı atarak dilekçe tamamlanmalıdır.

Trafik cezası farklı sebeplerden dolayı kesilmektedir, itiraz sebepleri de bu duruma bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca Sulh Ceza Hâkimliği itirazı dosya üzerinden inceleme yaparak sonuçlandırmaktadır. Yani gerekli görülmediği takdirde duruşma yapılmamaktadır. Bu sebeple dilekçenin özenli ve ayrıntılı şekilde kaleme alınması son derece önemlidir. Dilekçe hazırlanırken hak kayıplarının oluşmaması ve sürecin daha olumlu işlemesi için mevzuata hakim, deneyimli bir avukattan destek almak daha doğru olacaktır.

 Sulh Ceza Hâkimliği itiraz hakkındaki olumlu ya da olumsuz kararını tebligat yoluyla ilgiliye gönderir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi

Trafik cezasına itiraz işleminin sonuç doğurabilmesi için mevzuatta belirlenen süre içerisinde yapılması gerekir. Gerek Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinde gerekse Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 16. maddesinde bu süre 15 gün olarak düzenlenmiştir. 15 gün içerisinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir.

Eğer ceza yazmaya yetkili memur, kişinin sürücü belgesine yüz yüze bir ceza yazmışsa itiraz süresi aynı gün başlar.

Eğer gıyabında plakaya ceza yazılmışsa süre cezanın tebliğ edildiği gün başlar. Trafik cezası kişiye 10 iş günü içinde tebliğ edilmelidir. 10 iş günü içinde tebliğ edilmediği takdirde bu durum itiraz sebebi yapılabilir. Gıyabında plakaya kesilen trafik cezasına 15 gün içinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir.

İtiraz süresi için altı çizilmesi gereken bir diğer husus ise mevzuatta bu süre “iş günü” değil “gün” olarak düzenlenmiştir.

Trafik Cezasına İtirazda Görevli Mahkeme

Trafik cezasına itirazda görevli merci esasında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler yaygınlaşmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.

Kişi Trafik Cezasının Olup Olmadığını Nerden Öğrenebilir?

Trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle idari para cezası niteliğindeki bu cezanın kesilip kesilmediğini, hangi nedenle cezanın kesildiğini bilmek gerekir. Trafik cezanızı öğrenmek için ise belgelerin tebliğ edilmesine gerek yoktur. Kişinin trafik cezası bilgisini öğrenebileceği platformlar bulunmaktadır. Bu platformları şöyle sıralayabiliriz:

Gıyapta kesilen trafik cezasında itiraz süresi bu platformlar aracılığıyla öğrendiğiniz tarihten değil cezanın tebliğ edildiği tarihten başlar.

Ceza Bedelini Ödeyen Kişi Trafik Cezasına İtiraz Edebilir Mi?

Trafik cezasına itiraz edilmeden önce cezanın ödenmesi daha doğrudur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17. Maddesinin 6. Fıkrasına göre, idari para cezasına itiraz etmeden ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilir. Yani kişiye %25’lik bir indirim yapılmış olur. Ayrıca fıkranın devamında peşin ödemenin trafik cezası kararına karşı itiraz hakkını etkilemeyeceği düzenlenmiştir. Kişi 15 günlük itiraz süresinde hem ceza bedelini online ödeme yoluyla ya da vergi dairesine, anlaşmalı banka şubesine, PTT şubesine ödeyebilir hem de trafik cezasına itiraz edebilir.

Kişinin bu yolla itiraz etmesi daha hesaplıdır. Çünkü %25’lik bir indirimin yanında kişiyi gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ödemelerden kurtarır. Kişi önce itiraz yoluna başvurup cezası kesinleşirse peşin ödeme indirimden yararlanamaz ve gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ücretleri de ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple ilk yola göre ödeyeceği ceza miktarı artmış olur.

Eğer ceza ödendikten sonra itiraz yoluna başvurup olumlu sonuç alınır ise, yatırmış olduğunuz bedel size iade Vergi Dairesi kanalıyla edilir.

UYAP Üzerinde Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz adliyeye gitmeden de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılabilir. Adalet Bakanlığı’nın 20 Aralık 2019 tarihinde UYAP Avukat ve Vatandaş Portal uygulamalarında yaptığı değişiklikle idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklenmiştir.

Trafik cezasına UYAP üzerinden itiraz etmek için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şöyledir:

 1. vatandaş.uyap.gov.tr adresini açın ve giriş sekmesine tıklayın.
 2. Elektronik ya da mobil imza ile girişinizi yapın.
 3. Menüde “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” kısmına girin.
 4. Trafik cezasına itiraz edilecek Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu ili ve ilgili adliyeyi seçin.
 5. Taraf bilgilerinden kişi seçip TC kimlik numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına girin.
 6. Elektronik ya da mobil imza ile imzalanmış trafik cezasına itiraz dilekçenizi evrak yükleme kısmından ekleyin.
 7. Trafik ceza tutanağınızı taratıp ekleyin.
 8. Evrak gönder butonuna tıklayın.

Trafik Cezasına İtiraz

Sonuç

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapılabilmektedir. Dilekçeye ek olarak bazı belgelerin eklenmesi gerekir. (Trafik cezasına ait karar tutanağının, ruhsatın, ehliyetin ve kimliğin fotokopisi) 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşir. Trafik cezasına itiraz etmeden önce ceza bedelinin ödenmesi daha avantajlıdır. Bu durum %25 peşin ödeme indirimin yanında itirazın reddedilmesi durumunda ortaya çıkacak gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi bir takım ek borçların önüne geçer.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. 15 gün içinde itiraz edilmeyen trafik cezası kesinleşir.

Dilekçe ve gerekli belgelerin hazırlanmasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine yapılır.

Trafik cezasına itirazda yetkili merci Sulh Ceza Hâkimliğidir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Benzer Makalelerimiz

Bir yorum yazın

Bize ulaşmak için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

0-542-782-9878 (Mobil/Whatsapp)

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00