1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Trafik Cezasına İtiraz 2023 Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz ve hangi hallerde mümkün olduğu, trafik cezasına itiraz usulü makalemizde ayrıntılarıyla incelenmiştir. Öncelikle trafik cezası, gıyapta plakaya ya da yüz yüze olmak üzere iki şekilde kesilmektedir. Bu ayrım trafik cezasına itiraz süresinin başlangıcı için önemlidir. Trafik memurunun yüz yüze kestiği trafik cezasına itiraz süresi o gün; gıyapta plakaya kesilmiş ise cezanın tebliğ edildiği tarihten başlar.

Trafik cezasına itiraz edilebilecek durumları kanun ve Yargıtay içtihatları göz önüne alındığında şöyle sıralayabiliriz:

 • Radar uyarı levhasının olmadığı noktada herhangi bir hız cezası kesilmişse,
 • Kesilen trafik cezasına ilgili mevzuatta itiraz edilebileceği düzenlendiği durumlarda,
 • Yalnıza ceza tespit tutanağının olduğu, herhangi bir fotoğraf ve benzeri delilin olmadığı hallerde,
 • Yeterli otopark alanı bulunmayan Belediye bölgesinde getirilen park yasağı uygulaması durumunda; park için trafik cezası kesildiğinde,

 kişi cezasına itiraz edilebilir.

Trafik Cezasına İtiraz Nasıl Yapılır?

Trafik cezasına itiraz işlemleri mahkemeler üzerinden yapılmaktadır. İtiraz talebi için belli ölçütler ve aranan belgeler vardır. Bu hususlara uygun bir itiraz ücretsiz olarak mahkemelere yapılmaktadır. Ancak mahkeme kusurlu olduğunuza karar verirse mahkeme masrafları, tarafınızca karşılanır.  Bu durum Kabahatler Kanunu madde 31’de “İdarî yaptırım kararına karşı başvuru yolu harca tâbi değildir. Kanun yoluna başvuru dolayısıyla oluşan bütün masraflar ve vekâlet ücreti, başvurusu veya savunması reddedilen tarafça ödenir” düzenlemesiyle hüküm altına alınmıştır.

Trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle gerekli belgeler hazırlanmalıdır. Daha sonra ise görevli mahkemeye dilekçe yazılmalıdır. İtiraz süresine de riayet etmek koşuluyla kişi trafik cezasına itiraz edebilir.

Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te başvuru yolu 16. madde düzenlenmiştir.

 İlgili maddeye göre, “Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağına karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz için başvurulabilir. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde idari para cezası kesinleşir”.

Trafik Cezasına İtirazda Aranan Belgeler

Trafik cezasına itiraz etmek için aranan belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

 • Dava dilekçesi(2 nüsha)
 • Kesilen trafik cezasının karar tutanağının/tebligatının fotokopisi,
 • Trafik cezası kesilen araca ait ruhsat fotokopisi,
 • Şahsına trafik cezası kesilen kişiye ait ehliyet fotokopisi,
 • Şahsına trafik cezası kesilen kişiye ait kimlik fotokopisi,
 • Eğer trafik cezası ödenmiş ise ödemeye ait dekont

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik Cezasına İtiraz Dilekçesi

Trafik cezasına itiraz dilekçesi, cezanın kesildiği bölgedeki Sulh Ceza Mahkemesine hitap edilerek yazılmalıdır. Dilekçede itiraz edenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, anne ve baba adı gibi açık kimlik bilgileri gösterilmelidir. Daha sonra ise cezaya itiraz sebepleri ayrıntılı olarak ifade edilmelidir. Ad ve soyadınızı yazıp imzanızı atarak dilekçe tamamlanmalıdır.

Trafik cezası farklı sebeplerden dolayı kesilmektedir, itiraz sebepleri de bu duruma bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca Sulh Ceza Hâkimliği itirazı dosya üzerinden inceleme yaparak sonuçlandırmaktadır. Yani gerekli görülmediği takdirde duruşma yapılmamaktadır. Bu sebeple dilekçenin özenli ve ayrıntılı şekilde kaleme alınması son derece önemlidir. Dilekçe hazırlanırken hak kayıplarının oluşmaması ve sürecin daha olumlu işlemesi için mevzuata hakim, deneyimli bir avukattan destek almak daha doğru olacaktır.

 Sulh Ceza Hâkimliği itiraz hakkındaki olumlu ya da olumsuz kararını tebligat yoluyla ilgiliye gönderir.

Trafik Cezasına İtiraz Süresi

Trafik cezasına itiraz işleminin sonuç doğurabilmesi için mevzuatta belirlenen süre içerisinde yapılması gerekir. Gerek Kabahatler Kanunu’nun 27. maddesinde gerekse Karayolları Trafik Kanunu Hükümleri Gereğince Uygulanan İdari Para Cezalarının Tahsilinde Ve Takibinde Uygulanacak Usul Ve Esaslar İle Kullanılacak Alındılar, Tutanaklar Ve Defterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 16. maddesinde bu süre 15 gün olarak düzenlenmiştir. 15 gün içerisinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir.

Eğer ceza yazmaya yetkili memur, kişinin sürücü belgesine yüz yüze bir ceza yazmışsa itiraz süresi aynı gün başlar.

Eğer gıyabında plakaya ceza yazılmışsa süre cezanın tebliğ edildiği gün başlar. Trafik cezası kişiye 10 iş günü içinde tebliğ edilmelidir. 10 iş günü içinde tebliğ edilmediği takdirde bu durum itiraz sebebi yapılabilir. Gıyabında plakaya kesilen trafik cezasına 15 gün içinde itiraz edilmezse ceza kesinleşir.

İtiraz süresi için altı çizilmesi gereken bir diğer husus ise mevzuatta bu süre “iş günü” değil “gün” olarak düzenlenmiştir.

Trafik Cezasına İtirazda Görevli Mahkeme

Trafik cezasına itirazda görevli merci esasında Trafik Mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler yaygınlaşmadığı için iki trafik cezası türü (yüz yüze ya da gıyaben) için de görevli merci Sulh Ceza Hâkimliği/ Mahkemesidir.

Kişi Trafik Cezasının Olup Olmadığını Nerden Öğrenebilir?

Trafik cezasına itiraz etmek için öncelikle idari para cezası niteliğindeki bu cezanın kesilip kesilmediğini, hangi nedenle cezanın kesildiğini bilmek gerekir. Trafik cezanızı öğrenmek için ise belgelerin tebliğ edilmesine gerek yoktur. Kişinin trafik cezası bilgisini öğrenebileceği platformlar bulunmaktadır. Bu platformları şöyle sıralayabiliriz:

Gıyapta kesilen trafik cezasında itiraz süresi bu platformlar aracılığıyla öğrendiğiniz tarihten değil cezanın tebliğ edildiği tarihten başlar.

Ceza Bedelini Ödeyen Kişi Trafik Cezasına İtiraz Edebilir Mi?

Trafik cezasına itiraz edilmeden önce cezanın ödenmesi daha doğrudur. 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 17. Maddesinin 6. Fıkrasına göre, idari para cezasına itiraz etmeden ödeyen kişiden cezanın dörtte üçü tahsil edilir. Yani kişiye %25’lik bir indirim yapılmış olur. Ayrıca fıkranın devamında peşin ödemenin trafik cezası kararına karşı itiraz hakkını etkilemeyeceği düzenlenmiştir. Kişi 15 günlük itiraz süresinde hem ceza bedelini online ödeme yoluyla ya da vergi dairesine, anlaşmalı banka şubesine, PTT şubesine ödeyebilir hem de trafik cezasına itiraz edebilir.

Kişinin bu yolla itiraz etmesi daha hesaplıdır. Çünkü %25’lik bir indirimin yanında kişiyi gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ödemelerden kurtarır. Kişi önce itiraz yoluna başvurup cezası kesinleşirse peşin ödeme indirimden yararlanamaz ve gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi ek ücretleri de ödemek zorunda kalabilir. Bu sebeple ilk yola göre ödeyeceği ceza miktarı artmış olur.

Eğer ceza ödendikten sonra itiraz yoluna başvurup olumlu sonuç alınır ise, yatırmış olduğunuz bedel size iade Vergi Dairesi kanalıyla edilir.

UYAP Üzerinde Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz adliyeye gitmeden de Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapılabilir. Adalet Bakanlığı’nın 20 Aralık 2019 tarihinde UYAP Avukat ve Vatandaş Portal uygulamalarında yaptığı değişiklikle idari para ve trafik cezalarına itiraz talepleri eklenmiştir.

Trafik cezasına UYAP üzerinden itiraz etmek için izlenmesi gereken adımlar sırasıyla şöyledir:

 1. vatandaş.uyap.gov.tr adresini açın ve giriş sekmesine tıklayın.
 2. Elektronik ya da mobil imza ile girişinizi yapın.
 3. Menüde “Trafik/İdari Para Cezasına İtiraz İşlemleri” kısmına girin.
 4. Trafik cezasına itiraz edilecek Sulh Ceza Hakimliğinin bulunduğu ili ve ilgili adliyeyi seçin.
 5. Taraf bilgilerinden kişi seçip TC kimlik numaranızı girdikten sonra sorgula kısmına girin.
 6. Elektronik ya da mobil imza ile imzalanmış trafik cezasına itiraz dilekçenizi evrak yükleme kısmından ekleyin.
 7. Trafik ceza tutanağınızı taratıp ekleyin.
 8. Evrak gönder butonuna tıklayın.

Trafik Cezasına İtiraz

Sonuç

Trafik cezasına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine ya da UYAP üzerinden dilekçeyle yapılabilmektedir. Dilekçeye ek olarak bazı belgelerin eklenmesi gerekir. (Trafik cezasına ait karar tutanağının, ruhsatın, ehliyetin ve kimliğin fotokopisi) 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşir. Trafik cezasına itiraz etmeden önce ceza bedelinin ödenmesi daha avantajlıdır. Bu durum %25 peşin ödeme indirimin yanında itirazın reddedilmesi durumunda ortaya çıkacak gecikme zammı, gecikme cezası, gecikme faizi gibi bir takım ek borçların önüne geçer.

Sıkça Sorulan Sorular

Trafik cezasına itiraz süresi 15 gündür. 15 gün içinde itiraz edilmeyen trafik cezası kesinleşir.

Dilekçe ve gerekli belgelerin hazırlanmasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine yapılır.

Trafik cezasına itirazda yetkili merci Sulh Ceza Hâkimliğidir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

40 Responses
 1. ahmet

  merhabalar trafik cezalarının 10 iş günü içerisinde tebliğ edilmesini gerektiren kanun maddesi nerede yazıyor bulamadım yardımlarınız için teşekkür edeirm.

  1. Ahmet bey, aşağıya linkini bıraktığım yönetmeliğin 10/3-b fıkrasında yer almaktadır.

   https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-2.htm

   “Tutanağın tebligat işlemlerine ihlalin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde başlanarak, Karayolları Trafik Kanununun 116 ncı maddesi hükümleri uyarınca araç sahibine, sahibi birden fazla ise tescil kaydının ilk sırasındaki sahibine posta yoluyla tebligat yapılır.”

   1. Tahsin

    Geçen hafta trafik cezası itirazını sulh mahkemesi ne yaptım ama sonuç olumsuz da olma riskini göze alarak şimdi ben erken ödeme den yararlanmak için ödesem davada olumlu görülse para iadesi yapilirmi acaba

   2. Sercan Özdemir

    Levent bey bi sokakta ters yon cezası yemisimde ? Diğer tarafa gidiş kapalıydı arkamda da araç vardı . Yani tek gidiş yönü oradaydı.mecburen girdim itiraz hakkım var mı ?

    1. Zekeriya

     Ben ladara girdim çocuğumu hastaneye götürürken ve itiraz ettim ve kazandım ama param geriye iyade edilmesi bunu nasıl araşdirmam gerekiyor

 2. Zekeriya

  İyi günler ikici el araç aldım sigortası için 15 günümün olduğunu sanıyordum yinede bu gün ceza yedim itiraz hakkım varmi

 3. Metin

  Selamlar trafik cezası iptalini sulh ceza mahkemesi haklı buldu ancak trafik cezasını kesen trafik şube cezayı sistemden iptal etmeleri için komisyon toplanacak mahkeme kararı değerlendirilecek gerek görülmesi durumunda itiraz edilecek öyle basit değil bekliyeceksin dediler ,,,,yapılan doğru mudur

   1. Ahmet

    Merhaba hocam. Hocam ben bı motor trafik kazası geçirdim kazada polis memuru benim ehliyetimin yetersiz olduğunu söyledi ama ehliyetim herşeyi tam sınıflar yeterli olduğuna rağmen 39/2 sayılı maddesi ceza kesildi bende idare para cezai itirazda bulundum sulh ceza hâkimliğine itiraz ettim sonuç ne zaman çıkıyor ve aldığı 20 puanı geri veryolarmı hocam

 4. BURHAN

  MERHABA CEZA HENÜZ POSTA İLE TEBLİĞ EDİLMEDİ E DEVLETTE GÖRDÜM YASAL İRİTAZ SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAR

 5. Mustafa

  14 gün önce ceza yazılmış plakaya, e devlette görünüyor fakat vergi dairelerinde,bankalarda borç bulunamadı sonucu çıkıyor tebliğde yapılmadı ne yapmam gerekiyor teşekkürler

 6. E.ERTEN

  Dronla trafik cezası kesildiğine dair 450 tl ceza tebliği yapıldı. Görmedim duymadım ne dronu nede uyarı levhasını. Cezaya itiraz edeceğim. Motorsiklet ile yayay yolundan geçtin diyor.Hiç foto ya da video yok.

 7. mahmut

  trafik cezasına itiraz etmek istiyorum ama belgeler pdf olarak elimde mevcut udf olarak istenmektedir. nasıl udf olarak yapabilirim. nasıl itirazı tamamlayabilirim.

 8. semih

  merhaba fahri müfettiş ceza yazmış hatalı sollama diye itirazda bulunacağım uyapda detsiz no istiyor ben bunu kaysizten bulamadım trafik cezalarını itirazda detsis hangi kurumun koduna muhatap olarak girecegim emniyet genel müdürlüğümü trafik başkanlığımı anlamadım o bölümi istanbul anadolu adliyesi seçtim başvuruyu kartal ikametgah olduğu için yardımınızı rica ederim. teşekürler

 9. errol flyne

  1. itiraz kabul edilmezse yargı harçlarının maliyeti yaklaşık ne olur.
  2. bir de radar uyarı levhası veya hız tabelası yok diye itiraz edilirse mevcut uygulamada ceza iptal edilir mi?
  3. Kavşaklardaki dome kameraların bulunması cezanın meşru olması için yeterli ikaz anlamına gelir mi?

 10. Burcin

  Merhaba

  Adana’da 16.04.2022 tarihinde elektrikli scooter ile azami hiz 50 hiz sinirinin 50/km hiz uzerinde olan karayolunda diye ceza yedim karşidan karsiya gecerken… int baktigimda ayin 17sinden sonra gorunuyor kamuya bildirim tarih acisindan itiraz edebilir miyim? Edebiliyorsam nasil bir yol izlemeliyim? Şimdiden tesekkur ederim hocam…

 11. Mürsel

  Merhaba, fahri müfettiş bana 20 yıldır bulunmadığım bir şehirde ceza yazmış, büyük bir ihtimalle plakayı yanlış yazmış. O gün ve o saatte evimde olduğumu belgeleyemiyorum. Bununla ilgili yine de itiraz etmemin bir faydası olur mu ve nasıl itiraz etmeliyim? Şimdiden teşekkürler.

 12. adil

  kantara girmedigim için kantar cezası gönderildi. itiraz ettim KA belgem olmadıgı ve ticart yapmadıgım için cezam düşürüldü. 15 gün oldu verdigim hesap num. ortalama kaç iş gününde yatırılır. şimdiden teşekkur ederim.

 13. Emirhan

  61/1-C Den ceza kesilmiş fakat benim hatalı parkım söz konusu değil. İtiraz için dilekçe örneği gönderebilir misiniz? Teşekkürler

 14. adnan

  CEZA MADDESİ: 46/2-H
  yaklaşık 60 70 metre ters yöne gittim ama gittiğim yöne vara bilmek için 2 3 km yol yapmam lazımdı ara yoldan çıkıp 60 70 metre ters yönde seyredip sanayiye girdim nasıl itiraz ede bilirim. Bilseydim ters yönde gitmezdim.

 15. demir

  22 mayıs 2022 tarihinde saat 04,33 de 888 tl trafik cezası yedim,hastanede anjiyo teknisyeni olarak çalışmaktayım gece acil bir hasta için hastaneye gelirken ceza yemişim itiraz durumum olabilir mi .Sulh cevaza da görevli bir arkadaş itiraz edersen alabilirsin diyor, hukuki olarak mümkün müdür?

  1. Adnan

   Merhaba avukatım 72 ncı maddeden gece yarısı Saat 00.23 gibi yüksek sesle müzik dinlemek 196 TL plakaya idari para cezası tutanağı ile ceza yazılmış.Bu durumda plakaya ceza yazılır mı yüzyüze olması gerekmez mi yüksek ses Olduğunun uygun bir cihazla ölçümü yoksa İtiraz durumu ne olur. Ayrıca bu durumu tesbit eden görevli aracı durdurup gerekli cezayı yüzyüze yazması gerekmez mi Bilgi için Teşekür ederim

 16. Ayhan

  Levent bey merhaba
  25 .06.2022 saat 19.22 Çanakkale Lapseki dalya mevkinde trfik cezası geldi 888 tl ihtiraz hakkımı kullanmak istiyorum Balıkesir Gönende ikamet ediyorum ceza tutanak bilgilerim ile gönen sulh mahkemesine ihtiraz hakkımı kullanmam için ne yapmam gerekiyor cezamı ödeyip sonra ihtiraz hakkımı kullanmam doğru olacağını düşündüm haksızlığım ve haklılığım mahkemece sonuçlanması doğrultusunda mahkeme masrafları nekadar tutar doğru bir iş yapmış olurmuyum teşekkürler.

 17. halil

  Merhaba, gece 04:30’da geldiğim evimin otoparkı dolu olduğu için site önündeki caddede kenara aracımı park etmiştim. Kaldırımda engelli rampası varmış ve ben bunu gece karanlığında görmedim, engelli rampası olduğuna dair herhangi bir levha ya da işaret yoktu, geri geri boşluğa girdim ver park ettim. Sabah aracımı çekmişler, site güvenliği haber verelim aldıralım demiş ancak işimize karışma şeklinde cevap verip hızlıca aracımı adeta kaçırmışlar. Dolayısıyla 196TL ceza ve toplam 198TL’de çekici ve otopark ücreti ödedim. Sanki çok para kazanıyoruz gibi hiç yoktan dünya cezaya maruz kalıyoruz.
  İtiraz etsem sonuç alır mıyım, yoksa boşuna uğraşmayayım mı, ne dersiniz?

 18. Mehmet

  Efendim hiç gitmedigim bir ilden trafik cezası geldi. Sulh ceza mahkemesine itiraz dilekçesi verdim. Ne zaman sonuç elde ederim ve nereden takip edebilirim…
  Teşekkürler

 19. Serkan

  Merhaba. 05.07.2022 tarihinde fahri trafik müfettişi tarafından 1823₺ ceza yazılan tebligat bugün elime geçti. UYAP vatandaş üzerinden itiraz edemiyorum. Kurumun detsis numarasını bulamadığım için kararına itiraz edilen tarafı ekleyemiyorum. Nasıl bir yol izlemem gerekir? Teşekkür ederim.

 20. ümit

  Merhaba,UYAP üzerinden itiraz için DETSIS no isteniyor fakat sistem için trafik müdürlükleri yok. Valilik vb başk bir kurum mu seçilmeli acaba?
  saygılarımla

 21. sami

  trafik cezasına itirazım mahkeme tarafından kabul edilmedi. ben haklı olduğumu ispat etmeye çalışıyorum. sulh ceza mahkemeinin kararına karşı nereye itiraz edebilirim.

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00