Month

Mayıs 2021
11Soyadı Değiştirme

Soyadı Değiştirme *2022

Soyadı değiştirme kavramı herhangi bir sebep ile soyadından memnun olmayan kişilerin bu sebebin haklı bir sebep teşkil etmesi halinde dava yolu ile değiştirebilmesine imkan sağlar.… Read the rest

Read More
11Ceza Zamanaşımı

Ceza Zamanaşımı *2022

Ceza zamanaşımı sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması üzerine mahkeme tarafından verilen cezanın infazının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 68.… Read the rest

Read More
11Vesayet Nedir?

Vesayet Nedir?

Vesayet velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlıların kanunda öngörülen şartların oluşmasıyla birlikte belirli konularda menfaatlerinin gözetilmesi ve temsilleri için düzenlenmiş hukuki bir kurumdur.… Read the rest

Read More
11Yağma Suçu

Yağma Suçu Nedir? *2022

Yağma suçu tehdit veya cebir kullanılarak bir başkasına ait malın hukuka aykırı bir şekilde kendi zilyetliğine geçirilmesiyle oluşur.… Read the rest

Read More
11HAGB Nedir

HAGB Nedir? Hagb İtiraz Dilekçesi *2022

HAGB diğer bir ifadeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması belli şartların varlığı halinde sanık hakkında verilen hükmün hukuken sonuç doğurmaması durumudur.… Read the rest

Read More
11Soyadı Değişikliği

Soyadı Değişikliği

Soyadı değişikliği kişinin haklı sebebinin olması halinde mahkeme aracılığı ile soyadını değiştirebilmesini ifade etmektedir.… Read the rest

Read More
11

Velayet Nedir?

Velayet nedir? Velayet kavramının yüklediği hak ve sorumluluklar nelerdir?… Read the rest

Read More
11Taksir Ne Demek

Taksir Ne Demek?

Taksir failin gereken dikkat ve özen yükümlülüğüne uymaması, bu yükümlülüğe aykırı davranması sonucunda; bir suçun öngörülebilir sonucunu öngörememesi halidir.… Read the rest

Read More
11Kast Nedir?

Kast Nedir?

Kast kanunda tanımı yapılan bir suçun bilerek, istenerek işlenmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
11Müşteki Ne Demek?

Müşteki Ne Demek?

Müşteki suçtan zarar gören veya mağdur olan anlamına gelmektedir.… Read the rest

Read More
1 2