Month

Nisan 2021
11

Evlilik Sözleşmesi

Evlilik sözleşmesi çiftlerin evlenmeden önce veya evlilik sırasında mal varlıklarına ilişkin yapabilecekleri sözleşmedir.… Read the rest

Read More
11İstinaf Nedir

İstinaf Nedir?

İstinaf nedir? sorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir: İstinaf ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki, esas ve usul yönünden bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemeleri tarafından incelenmesini, kontrol edilmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
11Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına ve türev davalara bakan avukattır.… Read the rest

Read More
11Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu  Türk Ceza Kanunu’nda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suretiyle kasten işlenebilen bir suçtur.… Read the rest

Read More
11Görevi Kötüye Kullanma

Görevi Kötüye Kullanma

Görevi kötüye kullanma suçu özgü suçlardandır.… Read the rest

Read More
11Miras Sorgulama

Miras Sorgulama Yöntemi

Miras sorgulama vefat eden bir kişinin yasal mirasçıları, yakınları veya kendilerine miras bırakıldığını düşünen kişiler tarafından sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir.… Read the rest

Read More
11İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş hukuku avukatı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi hakları arasında sayılan kıdem tazminatı, iş kazası tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tazminatlar ile, maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklar bakımından işçilerin haklarını iş hukuku avukatı sıfatıyla koruyan avukattır.… Read the rest

Read More
11Ücretli İzin

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin işçiye kanunen tanınmış haklardan biridir.… Read the rest

Read More
11İftira Suçu

İftira Suçu

İftira suçu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.… Read the rest

Read More
11TCK 267 İftira

TCK 267 İftira Suçu

TCK 267; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267.… Read the rest

Read More
1 2