1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 204 Madde Metni Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik

TCK 204; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 204. Maddesi “Resmi belgede sahtecilik” suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 204. madde hükmünde düzenlenen Resmi Belgede Sahtecilik suçu madde metni şu şekildedir;

(1) Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi bir belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren, gerçeğe aykırı olarak belge düzenleyen veya sahte resmi belgeyi kullanan kamu görevlisi üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan belge niteliğinde olması halinde, verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

TCK 204

TCK 204/1, 204/2, 204/3 Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) Resmi Belgede Sahtecilik suçuna ilişkin kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. Bu madde TCK’nın KAMU DÜZENİNE KARŞI SUÇLAR başlıklı DÖRDÜNCÜ BÖLÜM’ünde yer almaktadır. Bu madde toplamda 3 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 204/1, 204/2, 204/3)

Madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden bugüne kadar herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Bu yasal düzenlemeye ilişkin güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemiz üzerinden Makalelerimiz başlığından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 204 Resmi Belgede Sahtecilik

TCK 204 Yargıtay Kararı

“Resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından sanığın mahkumiyetine ilişkin hükümlerin temyiz incelenmesinde; Sanığın, kendi fotoğrafını kullanarak katılan adına sahte nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı talep belgeleri düzenlettirerek kredi talebinde bulunması ve kredi sözleşmesi imzalaması şeklinde gerçekleşen eyleminin kül halinde tek TCK’nın 204/1 ve 43/1. maddeleri gereğince zincirleme şeklinde sahtecilik suçunu oluşturacağı dikkate alınmadan iki kez resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik suçlarından yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Esas: 2017/ 12286 Karar: 2020/ 682 Karar Tarihi: 21.01.2020

Sanık … hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan kurulan hüküm yönünden

1. Sanık …’ın, diğer sanık …’ya 2.500 TL karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlediğinin iddia ve kabul edildiği olayda; sanık savunması, tanık beyanı ve tüm dosya kapsamından sanığın yüklenen suçu işlediğine dair sanık …’nın soyut beyanından başka mahkumiyetine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve somut delil bulunmadığı gözetilmeden mahkumiyet hükmü kurulması,

2. Kabule göre, 5237 sayılı Kanun’un 53 üncü maddesine ilişkin uygulamanın Anayasa Mahkemesinin 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 Esas, 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ile birlikte yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması nedenleriyle, hukuka aykırılık bulunmuştur.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Esas: 2019/ 6028 Karar: 2023 / 1419 Karar Tarihi: 13.03.2023

Son güncelleme: 18.07.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 204 Türk Ceza Kanunu'nun 204. maddesinde yer alan Resmi Belgede Sahtecilik suçunu ifade eder. Resmi belgede sahtecilik bir resmi evrakın sahte olarak düzenlenmesi, gerçek bir resmi belgenin insanları kandırabilecek derecede değiştirilmesi ya da sahte bir resmi belgenin kullanılması şeklinde oluşur.

TCK 204/1 kapsamında resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde bu suçu işleyen kişiye mahkeme tarafından iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 204/2 kapsamında resmi belgede sahtecilik suçunu işleyen kamu görevlisine mahkeme tarafından üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 204/3 kapsamında resmi belgenin, kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli olan bir belge niteliğine sahip olması halinde ise mahkeme tarafından verilecek ceza yarısı oranında artırılır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
  1. Rıdvan

    Kolay gelsin benim 5yıl hapis cezam var evrakta sahtecilik diye aldım diye denetime 6ayda bir imza atıyorum aynı şekilde 6aydan 6aya imza devam edermi başka cezam yok yurt dışına çıkacağım

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00