1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 125 Madde Metni Hakaret Suçu

TCK 125 Hakaret

TCK 125; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi Hakaret suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 125. madde hükmünde düzenlenen Hakaret suçu madde metni şu şekildedir;

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,

İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

TCK 125

TCK 125/1, TCK 125/2, TCK 125/3, TCK 125/4, TCK 125/5 Hakaret Suçu Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) TCK 125 Hakaret suçuna ilişkin kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. Bu madde TCK’nın KİŞİLERE KARŞI SUÇLAR başlıklı SEKİZİNCİ BÖLÜM’ünde yer almaktadır. Bu madde toplamda 3 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 125/1, 125/2, TCK 125/3, TCK 125/4, TCK 125/5)

Madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden itibaren 2 kez değişikliğe uğramıştır. Maddenin 4. ve 5. fıkraları 5377 sayılı kanunun 15. maddesi ile 29/06/2005 tarihinde değiştirilmiştir. Bu yasal düzenlemeye ilişkin güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemiz üzerinden Makalelerimiz başlığından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

Hakaret Suçu TCK 125

TCK 125 Yargıtay Kararı

Basit yaralama ve hakaret suçundan sanık …’nın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86/2, 125/1, 52 ve 52/4. maddeleri gereğince 2.400,00 ve 1.800,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmasına dair İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesinin 25/04/2019 tarihli ve 2018/768 esas, 2019/292 sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

İstem yazısında; Dosya kapsamına göre,

Devamını oku

Yargıtay 4. Ceza Dairesi Esas: 2020/ 20771 Karar: 2020 / 11546 Karar Tarihi: 13.10.2020

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 125 Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesinde yer alan Hakaret suçunu ifade eder. Hakaret bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi ya da sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırılması şeklinde oluşur.

TCK 125/1 kapsamında hakaret suçunun işlenmesi halinde bu suçu işleyen kişiye mahkeme tarafından üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir. TCK 125/2 kapsamında hakaret suçunu işleyen kişiye de mahkeme tarafından üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00