1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 106 Madde Metni Tehdit Suçu

TCK 106 Tehdit

TCK 106; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106. Maddesi “Tehdit” suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 106. madde hükmünde düzenlenen Tehdit suçu madde metni şu şekildedir;

Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

TCK 106

TCK 106/1, 106/2, 106/3 Tehdit Suçu Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) Tehdit suçuna ilişkin kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. Bu madde TCK’nın HÜRRİYETE KARŞI SUÇLAR başlıklı YEDİNCİ BÖLÜM’ünde yer almaktadır. Bu madde toplamda 3 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 106/1, 106/2, 106/3)

Madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. Bu yasal düzenlemeyle ilgili güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemiz üzerinden Makalelerimiz başlığından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 106 Tehdit Suçu

TCK 106 Yargıtay Kararı

“Sanığın …’ya yönelik “…’yi bul, yoksa senin ayağına sıkarım.” şeklindeki iddia ve kabul olunan tehdit eyleminin diğer müşteki …’nin adresini öğrenmeye matuf olduğu, alacağın tahsili saikini taşımadığı, söz konusu eylemin ayrı kasıt altında işlendiği anlaşıldığı halde sanığın TCK 106/1-1.cümlesinde düzenlenen tehdit suçundan cezalandırılması gerekirken sanık hakkında hükmolunan alacağın tahsili amacı ile yağma suçundan TCK’nın 43/1 maddesi gereğince arttırım yapılması yasaya aykırıdır.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Esas No:2020/69 Karar No:2020/2602 Karar Tarihi:09.12.2020

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 106 Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesinde yer alan Tehdit suçunu ifade eder. Tehdit; Bir başkasının, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit edilmesi ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratılacağından veya sair bir kötülük edileceğinden bahisle tehdit edilmesi şeklinde oluşur.

TCK 106/1 kapsamında tehdit suçunun işlenmesi halinde bu suçu işleyen kişiye mahkeme tarafından altı aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Tehdit suçu malvarlığına yönelik ise mahkeme tarafından altı aya kadar hapis veya adlî para cezası verilir. TCK 106/2 kapsamında tehdit suçunun silahla, kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, birden fazla kişi tarafından birlikte, var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak işlenmesi halinde, mahkeme tarafından iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00