1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 58 Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular

TCK 58 Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular

TCK 58; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 58. Maddesi “Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular” hükmünü düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 58. madde hükmünde düzenlenen Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular madde metni şu şekildedir;

Madde 58- (1) Önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi halinde, tekerrür hükümleri uygulanır. Bunun için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

(2) Tekerrür hükümleri, önceden işlenen suçtan dolayı;

a) Beş yıldan fazla süreyle hapis cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren beş yıl,

b) Beş yıl veya daha az süreli hapis ya da adlî para cezasına mahkûmiyet halinde, bu cezanın infaz edildiği tarihten itibaren üç yıl,

Geçtikten sonra işlenen suçlar dolayısıyla uygulanmaz.

(3) Tekerrür halinde, sonraki suça ilişkin kanun maddesinde seçimlik olarak hapis cezası ile adlî para cezası öngörülmüşse, hapis cezasına hükmolunur.

(4) Kasıtlı suçlarla taksirli suçlar ve sırf askerî suçlarla diğer suçlar arasında tekerrür hükümleri uygulanmaz. Kasten öldürme, kasten yaralama, yağma, dolandırıcılık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile parada veya kıymetli damgada sahtecilik suçları hariç olmak üzere; yabancı ülke mahkemelerinden verilen hükümler tekerrüre esas olmaz.

(5) Fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış olan kişilerin işlediği suçlar dolayısıyla tekerrür hükümleri uygulanmaz.

(6) Tekerrür halinde hükmolunan ceza, mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilir. Ayrıca, mükerrir hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanır.

(7) Mahkûmiyet kararında, hükümlü hakkında mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanacağı belirtilir.

(8) Mükerrirlerin mahkûm olduğu cezanın infazı ile denetimli serbestlik tedbirinin uygulanması, kanunda gösterilen şekilde yapılır.

(9) Mükerrirlere özgü infaz rejiminin ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin, itiyadi suçlu, suçu meslek edinen kişi veya örgüt mensubu suçlu hakkında da uygulanmasına hükmedilir.

TCK 58

TCK 58 “Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular” Kanun Düzenlemesi

Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular hükmüne ilişkin TCK 58 kanun düzenlemesini görüntülüyorsunuz. TCK 58. maddesi TCK’nın GÜVENLİK TEDBİRLERİ başlıklı İKİNCİ BÖLÜM’ünde yer almaktadır. Bu madde toplamda 9 FIKRADAN oluşmaktadır.

TCK 58 Madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden günümüze kadar hiçbir değişikliğe uğramamıştır. TCK 58. maddesi hakkındaki yasal düzenlemeye ilişkin güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemizdeki Makalelerimiz kısmından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 58 Suçta Tekerrür

TCK 58 Yargıtay Kararları

“Sanık … hakkında Erciş Sulh Ceza Mahkemesinin 06/05/2009 tarih, 2008/18 Esas, 2009/173 Karar sayılı ilamı ile sanığa verilen hapisten çevrili adli para cezası karar tarihi itibarıyla kesin nitelikte olduğundan tekerrüre esas alınamayacağı gözetilmeden, şartları oluşmadığı halde TCK 58. maddesinin uygulanmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.”

Yargıtay 19. Ceza Dairesi Esas: 2019/ 26390 Karar: 2020/ 16406 Karar Tarihi: 23.11.2020

“Sanık hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan temyiz başvurusunun incelenmesinde:
Adli sicil kaydına göre tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK 58 madde gereği tekerrür hükümlerinin uygulanmamış olması aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.”

Yargıtay 15. Ceza Dairesi Esas: 2019/ 11294 Karar: 2020/ 12990 Karar Tarihi: 24.12.2020

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 58 Türk Ceza Kanunu'nun 58. maddesinde yer alan Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular hükmünü ifade eder. Suçta tekerrür hükmü; önceden işlenen suçtan dolayı verilen hüküm kesinleştikten sonra yeni bir suçun işlenmesi şeklinde oluşur. Suçta tekerrür için cezanın infaz edilmiş olması gerekmez.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
  1. veysel

    selamun aleykum hayırlı geceler hocam benim daha önce den sabıkam vardı ve infaz sürem devam ediyordu ateşli silah yakalattım ve mahkeme ce 1yıl ceza aldım ayrıyeten kalan infaz cezamın da çektirilmesine dair karar verildi temyiz hakkım var bu dosyanın bozulma durumu varmıdır

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00