Month

Şubat 2021
11Denetimli Serbestlik Son Dakika *2021

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik olarak adlandırılan kavram, şüpheli, sanık ve hükümlünün sosyal hayattan kopmadan cezasını infaz etmesidir.… Read the rest

Read More
11İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

İdari para cezası olarak adlandırılan yaptırım, bir parasal yaptırımdır ve devletin idari kurumları tarafından verilmektedir.… Read the rest

Read More
11İştirak Nafakası Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

İştirak Nafakası

İştirak nafakası hukuki nitelik olarak bakım nafakası kapsamına girmektedir.… Read the rest

Read More
11Adli Para Cezası

Adli Para Cezası Ödeme ve Hesaplama

Adli para cezası bir suç işlendiğinde kanun ile kararlaştırılan paranın, Devletin Hazinesine ödenmesidir.… Read the rest

Read More
11Kamulaştırma Kanunu ve Acele Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamulaştırma diğer adıyla istimlak bir idari işlem olup, yargının denetimindedir.… Read the rest

Read More
11Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Yüz Kızartıcı Suçlar Ne Demektir?

Yüz kızartıcı suçlar ifadesi bir suç bölümlemesidir.… Read the rest

Read More
11Yoksulluk Nafakası

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası boşanmadan sonra yoksulluğa düşecek olan eşe, kusurunun diğer eşten daha fazla olmaması şartının gerçekleşmesi durumunda, mali gücü ile orantılı olacak şekilde diğer eş tarafından ödenecek nafakadır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Sebepleri

Boşanma Sebepleri

Boşanma sebepleri çekişmeli boşanma davasında boşanmaya karar verecek olan hakimin değerlendirerek yeterliliğini takdir edeceği sebeplerdir.… Read the rest

Read More
11Önalım Hakkı

Önalım Hakkı Nedir?

Önalım hakkı diğer bir deyişle şuf’a hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda sözleşmeden ve kanundan doğan olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır.… Read the rest

Read More
11şikayete bağlı suçlar

Şikayete Bağlı Suçlar Ne Demektir?

Şikayete bağlı suçlar kanunda yazılı şekilde belirtilen ve mağduriyete uğrayan kişinin bu mağduriyetini arttırmamak amacıyla soruşturulması ve kovuşturulması şikayet şartına bağlanan suçlardır.… Read the rest

Read More