Category

İş
11İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı yasada işsizlik ödeneği olarak yer almakta olup kanunen ifade edilen koşulların sağlanması halinde verilen ödeneği ifade eder.… Read the rest

Read More
11Mobbing Nedir

Mobbing Nedir?

Mobbing Latince kökenli bir sözcüktür ve psikolojik şiddet, taciz, yıldırma, baskı gibi anlamlara gelmektedir.… Read the rest

Read More
11Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle işçinin ne kadar süre çalıştığı hesaplanır.… Read the rest

Read More
11Süt İzni

Süt İzni

Süt izni kadın çalışanların ve memurların, çalışma hayatı zarfında sahip olduğu izin hakları arasındadır.Read the rest

Read More
11Malulen Emeklilik Şartları

Malulen Emeklilik Şartları

Malulen emeklilik şartları kişinin maluliyet yaşaması durumunda ortaya çıkan bir durumdur.… Read the rest

Read More
11Kısa Çalışma Ödeneği Nedir

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği sigortalı işçiler için uygulanır.… Read the rest

Read More
11Fazla Mesai Hesaplama

Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai kavramı bir işçinin haftada kırk beş saati aşan çalışmasını ifade etmek için kullanılır.… Read the rest

Read More
11İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

İhtarname örneği karşı tarafa herhangi bir konuda uyarı niteliğinde bir evrak gönderileceği zaman söz konusu olur.… Read the rest

Read More
11Ölüm İzni Kaç Gün

Ölüm İzni

Ölüm izni gerek özel sektör çalışanlar ve gerekse memurlar için yasada ifade edilen haklardan birisidir.… Read the rest

Read More
11Evlilik İzni Kaç Gün

Evlilik İzni

Evlilik izni düğün izni olarak da bilinir. Memurlar ve işçiler için önemli haklardan olan evlilik izni, çalışanların evlenmesi sırasında izin kullanmalarına hak tanır.… Read the rest

Read More
1 2 3