Category

İş
İşçi Hakları

İşçi Hakları *2021

İşçi hakları işçinin iş hayatında veya işten ayrıldıktan ya da çıkarıldıktan sonra sahip olduğu kanuni hakları ifade eder.… Read the rest

Read More
İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş hukuku avukatı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi hakları arasında sayılan kıdem tazminatı, iş kazası tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tazminatlar ile, maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklar bakımından işçilerin haklarını iş hukuku avukatı sıfatıyla koruyan avukattır.… Read the rest

Read More
Ücretli İzin

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin işçiye kanunen tanınmış haklardan biridir.… Read the rest

Read More
İş Kazası Bildirimi

İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi işçinin iş yerinde, işi gereği yapmakla yükümlü olduğu veya işveren tarafından verilen başkaca işin yapılması sırasında geçirdiği kazanın, işverence yapılması gereken bildirimini ifade eder.… Read the rest

Read More
Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin 2021

Ücretsiz izin yürürlükteki kanunlarımız tarafından işçiye tanınan hak ve yükümlülüklerden biridir.… Read the rest

Read More
İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı *2021

İhbar tazminatı bir işyerinde çalışan işçinin çalışmış olduğu süreler dikkate alınmak şartı ile işten ayrılmadan önce bu durumu işverene belirli bir süre önceden bildirmemesi halinde işçi tarafından işverene ödenmesi gereken tazminattır.… Read the rest

Read More
Kıdem Tazminatı Hesaplama

Kıdem Tazminatı Tavanı ve Kıdem Tazminatı Hesaplama *2021 Son Dakika

Kıdem tazminatı hesaplama yapılırken öncelikle işçinin ne kadar süre çalıştığı hesaplanır.… Read the rest

Read More
×

Hoş geldiniz!

Bize whatsapp! üzerinden ulaşabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz: info@leventsamgar.com

×