Month

Eylül 2021
11Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulü belli davalarda mahkemenin uygun görmesi halinde olağan yargılama usulünden farklı olarak duruşma yapılmaksızın evrak üzerinden yürütülen yargılama usulüdür.… Read the rest

Read More
11Tehdit Suçu

Tehdit

Tehdit suçu failin iradesine bağlı olarak mağdura karşı gelecekte bir kötülük yapılmasının muhtemel olmasının söz veya davranışlarla ortaya konulması ile meydana gelir.… Read the rest

Read More
11Kovuşturma Nedir

Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma nedir sorusuna bir cevap verebilmek için öncelikle yargılamanın aşamalarından olan soruşturma aşamasına hakim olmak gerekir.… Read the rest

Read More
11Mavi Kart

Mavi Kart

Mavi kart sayesinde kişi, Türk vatandaşı olmadığı halde Türk vatandaşlarına verilen hakların birçoğundan faydalanır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Davaları

Boşanma Davaları

Boşanma davaları kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı, evlilik birliğini son erdiren davalardır.… Read the rest

Read More
11istinabe

İstinabe Nedir?

İstinabe bir usul hukuku kavramı olup Arapça kökenlidir.… Read the rest

Read More