By

Levent Samğar
Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu

Hakaret suçu günlük hayatta çokça karşılaştığımız hakaret fiilinin TCK’da (Türk Ceza Kanunu) suç olarak tanımlanmasıyla hukukumuzda yer bulmaktadır.… Read the rest

Read More
Ortak Velayet

Ortak Velayet

Ortak velayet çocuk üzerindeki velayet hakkının anne ve baba tarafından beraberce kullanılabilmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu  Türk Ceza Kanunu’nda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suretiyle kasten işlenebilen bir suçtur.… Read the rest

Read More
Ücretli İzin

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin işçiye kanunen tanınmış haklardan biridir.… Read the rest

Read More
İftira Suçu

İftira Suçu *2021

İftira suçu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.… Read the rest

Read More
×

Hoş geldiniz!

Bize whatsapp! üzerinden ulaşabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz: info@leventsamgar.com

×