Month

Ağustos 2021
11İhtiyati Tedbir Nedir

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir konusunun başlıca amaçladığı husus, kişilerin haklarının korunmasıdır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası evlilik birliğini, ortak hayatı sürdüremeyen eşlerin; evliliklerini sonlandırmak için başvurduğu hukuki yoldur.… Read the rest

Read More
11Gerekçeli Karar

Gerekçeli Karar

Gerekçeli karar dava süreçlerinde çokça karşılaştığımız bir tabirdir.… Read the rest

Read More
11Adli Kontrol

Adli Kontrol

Adli kontrol bir ceza muhakemesi tedbiridir. Adli Kontrol yürütülen bir soruşturmada tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak serbest bırakılması anlamına gelir ve tutuklama tedbiri yerine uygulama alanı bulur.… Read the rest

Read More
11Ecrimisil Nedir

Ecrimisil

Ecrimisil kelime anlamı itibari ile haksız işgal tazminatı olarak geçmektedir.… Read the rest

Read More
11İstihkak Ne Demek

İstihkak

İstihkak kelime anlamı olarak TDK’de “Hakkı olma, hak kazanma” olarak tanımlanmıştır.… Read the rest

Read More
11İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz kurumunun amacı, konusu para ya da para ile ölçülebilen alacaklara karşı yapılacak takiplerde alacaklıyı korumaktır.… Read the rest

Read More
11Babalık Davası

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile babanın arasında soybağının, yargı kararı ile kurulması anlamına gelmektedir.  … Read the rest

Read More
11Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası dediğimiz zaman aynı zamanda sosyal güvenlik hususunu da göz ardı etmemek gerekmektedir.… Read the rest

Read More