Category

Ceza
Kast Nedir?

Kast Nedir?

Kast kanunda tanımı yapılan bir suçun bilerek, istenerek işlenmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
Müşteki Ne Demek?

Müşteki Ne Demek?

Müşteki suçtan zarar gören veya mağdur olan anlamına gelmektedir.… Read the rest

Read More
Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu

Hakaret suçu günlük hayatta çokça karşılaştığımız hakaret fiilinin TCK’da (Türk Ceza Kanunu) suç olarak tanımlanmasıyla hukukumuzda yer bulmaktadır.… Read the rest

Read More
Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu  Türk Ceza Kanunu’nda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suretiyle kasten işlenebilen bir suçtur.… Read the rest

Read More
Görevi Kötüye Kullanma

Görevi Kötüye Kullanma

Görevi kötüye kullanma suçu özgü suçlardandır.… Read the rest

Read More
İftira Suçu

İftira Suçu *2021

İftira suçu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.… Read the rest

Read More
Denetimli Serbestlik Son Dakika *2021

Denetimli Serbestlik Nedir?

Denetimli serbestlik olarak adlandırılan kavram, şüpheli, sanık ve hükümlünün sosyal hayattan kopmadan cezasını infaz etmesidir.… Read the rest

Read More
İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

İdari Para Cezası Sorgulama ve Ödeme

İdari para cezası olarak adlandırılan yaptırım, bir parasal yaptırımdır ve devletin idari kurumları tarafından verilmektedir.… Read the rest

Read More
Adli Para Cezası

Adli Para Cezası Ödeme ve Hesaplama

Adli para cezası bir suç işlendiğinde kanun ile kararlaştırılan paranın, Devletin Hazinesine ödenmesidir.… Read the rest

Read More
Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Yüz Kızartıcı Suçlar Ne Demektir?

Yüz kızartıcı suçlar ifadesi bir suç bölümlemesidir.… Read the rest

Read More
1 2
×

Hoş geldiniz!

Bize whatsapp! üzerinden ulaşabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz: info@leventsamgar.com

×