Kategori

Ceza
İrtikap

İrtikap Nedir *2021

İrtikap kelime anlamı itibariyle hile yapmak, kötü iş yapmak anlamlarına gelmektedir.… Read the rest

Read More
Güveni Kötüye Kullanma

Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu saklamak veya belirli şekilde kullanmak üzere kendisine devredilen başkasına ait bir mal üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunmak veya devir olgusunu inkar etmektir.… Read the rest

Read More
Zimmet Suçu

Zimmet Suçu *2021

Zimmet suçu failin görevi nedeniyle zilyetliğini almış olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi durumudur.… Read the rest

Read More
Müsadere

Müsadere Nedir? *2021

Müsadere Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar gelen bir sistemdir.… Read the rest

Read More
Karşılıksız Çek Suçu

Karşılıksız Çek Cezası Nedir?

Karşılıksız çek suçunun cezası 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.… Read the rest

Read More
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yedinci Bölümü olan “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığının altında 123.… Read the rest

Read More
Mala Zarar Vermer Suçu

Mala Zarar Verme Suçu *2021

Mala zarar verme suçu bir başkası tarafından kişinin taşınır veya taşınmaz mallarına bir zarar verilmesi veya değer kaybına uğratılması hallerinde söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
CMK 231

CMK 231 Nedir? Hangi Hükümleri İçerir?

CMK 231 maddesinde hükmün açıklanması ile ilgili hususlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir.… Read the rest

Read More
Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi Görevleri *2021

Asliye Ceza Mahkemesi ceza yargılamamız içerisinde bulunan mahkemelerden biridir.… Read the rest

Read More
Ceza Zamanaşımı

Ceza Zamanaşımı *2021

Ceza zamanaşımı sanık hakkında mahkumiyet hükmü kurulması üzerine mahkeme tarafından verilen cezanın infazının 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 68.… Read the rest

Read More
1 2 3
×

Hoş geldiniz!

Bize whatsapp! üzerinden ulaşabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz: info@leventsamgar.com

×