Category

Ceza
11Şikayet Dilekçesi

Şikayet Dilekçesi

Şikayet dilekçesi şikayete tabi suçların Cumhuriyet Savcılığına yazılı bir şekilde bildirilmesidir.… Read the rest

Read More
11Sanık Ne Demek

Sanık Ne Demek?

Sanık ne demek sorusu, Ceza Muhakemesi Kanunu üzere “Kovuşturmanın başlamasından itibaren hükmün kesinleşmesine kadar, suç şüphesi altında bulunan kişi” olarak tanımlanmıştır.… Read the rest

Read More
11Müebbet Kaç Yıl

Müebbet Kaç Yıl?

Müebbet kaç yıl sorusu, çoğu zaman ceza davalarının neticesini merak eden ve yaptırımların ne anlama geldiğini öğrenmek isteyenlerce sorulur.… Read the rest

Read More
11Tehdit Suçu

Tehdit

Tehdit suçu failin iradesine bağlı olarak mağdura karşı gelecekte bir kötülük yapılmasının muhtemel olmasının söz veya davranışlarla ortaya konulması ile meydana gelir.… Read the rest

Read More
11GBT Nedir

GBT Nedir?

GBT sorgulaması kolluk kuvvetleri marifetince kişiden kimlik ibrazının istenmesi suretiyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının GBT sorgulama sistemine yazılarak yapılan bir kolluk faaliyetidir.… Read the rest

Read More
11Kovuşturma Nedir

Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma nedir sorusuna bir cevap verebilmek için öncelikle yargılamanın aşamalarından olan soruşturma aşamasına hakim olmak gerekir.… Read the rest

Read More
11Adli Kontrol

Adli Kontrol

Adli kontrol bir ceza muhakemesi tedbiridir. Adli Kontrol yürütülen bir soruşturmada tutuklama sebeplerinin varlığı halinde şüpheli veya sanığın denetim altına alınarak serbest bırakılması anlamına gelir ve tutuklama tedbiri yerine uygulama alanı bulur.… Read the rest

Read More
11Trafik Cezasına İtiraz

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz ve hangi hallerde mümkün olduğu, trafik cezasına itiraz usulü makalemizde ayrıntılarıyla incelenmiştir.… Read the rest

Read More
11İrtikap

İrtikap Nedir *2021

İrtikap kelime anlamı itibariyle hile yapmak, kötü iş yapmak anlamlarına gelmektedir.… Read the rest

Read More
11Güveni Kötüye Kullanma

Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu saklamak veya belirli şekilde kullanmak üzere kendisine devredilen başkasına ait bir mal üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunmak veya devir olgusunu inkar etmektir.… Read the rest

Read More
1 2 3 4