1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Ceza
 4. »
 5. Darp Raporu Nedir? Nasıl ve Nereden Alınır? (2023)

Darp Raporu

Darp raporu ilgilinin bedeninde darp izlerinin mevcut olup olmadığını gösterir rapordur. Darp raporunun ne olduğu, ne işe yaradığı, nereden ve nasıl alınabileceği gibi darp raporuna ilişkin merak konusu hususların izah edildiği içeriğimizin, ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz. Darp raporuna mercek tutmadan önce, ilk olarak darp fiilinin ne olduğunu açıklayalım.

Darp, sözcük anlamı itibariyle; “vurma, dövme, çarpma” anlamlarına gelir. Uygulamada ise kasten yaralama kapsamında değerlendirilir. Fakat, darp fiilinde kesici, delici vs. alet kullanılmaz. Darp raporu ise darp mağduru olduğunu iddia eden kişinin, darp sebebiyle vücudunda oluşan izleri gösteren rapordur. İşbu rapor, düzenlendiği ilk aşamada adli rapor ya da adli geçici rapor şeklinde düzenlenir.

Darp Raporu

Darp Raporu Nasıl Alınır?

Darp raporu iki farklı şekilde alınabilir. İlki, kişinin (darp mağduru) doğrudan sağlık kuruluşuna başvurması suretiyledir. Sağlık kuruluşuna başvuran kişi, vaziyetini ifade ederken darp edildiğini belirtirse darp vakası, ilgili hekim tarafından polise bildirilir. Zira, darp iddiasıyla sağlık kuruluşuna başvurulması halinde, ilgili sağlık görevlilerinin, darp vakasını kolluk görevlilerine bildirme yükümlülüğü doğar.

Darp raporu alınabilmesi için takip edilebilecek bir diğer usul, polis veya jandarma karakoluna başvurmaktır. Buna göre, darp edilmek suretiyle vücut dokunulmazlığı ihlal edilen kişi; darp edildiği ve şikayetçi olduğu beyanıyla ilgili polis veya jandarma karakoluna başvurabilir. Bunun yanı sıra, mağdur, bulunduğu yer adliyesinin içerisinde bulunan müracaat savcılığına da başvurabilir.

 • Darp mağduru, maruz kaldığı darp fiili ve olayı açık, ayrıntılı ve net bir şekilde ifade etmelidir.
 • Kişi darp edildiğini beyan etmesine karşın, kolluk görevlisi bu raporun alınması adına kişinin hastaneye sevki hususunda herhangi bir davranışta bulunmazsa rapor talebi açıkça belirtilmelidir.
 • Bahse konu rapor için doğrudan sağlık kuruluşuna başvurulacak olması halinde, sağlık kuruluşunun devlet hastanesi olması şart değildir; özel hastaneye gidilerek de pekala işbu rapor alınabilir.

Bahse konu raporun alınabilmesi için iki farklı prosedür bulunduğunu ve bu prosedürlerin ne olduğunu izah ettik. Her iki prosedür de de darp mağduru; sağlık kuruluşunda görevli hekim marifetiyle muayene edilir ve hakkında, darp edilip edilmediğine ilişkin durumunu bildirir bir adli rapor düzenlenir. Şimdi, düzenlenen bu raporun bir örneğini paylaşım.

Darp Raporu Örneği

Darp edilen kişi, darp edildiğini gösterir raporu aldıktan sonra, kendisini darp eden kişi/kişiler hakkında şikayette bulunmak için şikayet dilekçesi örneğini araştırır. Söz konusu dilekçe örneğine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Fakat, darp sebebiyle şikayet dilekçesinin örnek dilekçe üzerinden değil, her bir somut olay özelinde ayrıca hazırlanmasının daha yararlı olduğunu belirtelim.

Darp Raporu Nereden Alınır?

Darp raporu düzenlemekle yetkili sağlık kuruluşları, kamu hastaneleri ve özel hastanelerdir. Darp mağduru, kamu hastanesine ya da özel hastaneye başvurarak, hakkında, söz konusu raporun düzenlenmesini talep edebilir. Raporun alınabilmesi için ücret ödenip ödenmeyeceği de merak konusudur. Raporun temin edilebilmesi için ödenmesi gereken herhangi bir ücret söz konusu değildir.

Özellikle belirtmekte fayda var ki, aile hekimleri veya sağlık ocakları bu raporu düzenlemeye yetkili değildir. Dolayısıyla, darp edilen kişi, söz konusu rapor talebiyle aile hekimine veya sağlık ocağına başvurduğu takdirde vakit kaybedecek ve darp sebebiyle vücudunda oluşan darp izlerinin kaybolması riskiyle karşı karşıya kalabilecektir. Bu bakımdan, en yakın hastanenin acil servisine başvurmak, en doğru yaklaşım olacaktır.

Resim2

Darp Raporu Sorgulama

Darp raporu sorgulamak için e – nabız sistemi kullanılabilir. Darp edilen ve darp edildiğini rapor altına almak için sağlık kuruluşuna başvuran kişi, hekim tarafından düzenlenen raporu sorgulamak veya görüntülemek için e – nabız sisteminden yararlanabilir. Bahse konu raporu sorgulamak için buraya tıklayabilir, TCKN ve e – nabız şifrenizi ilgili alanlara girerek söz konusu raporu sorgulayabilirsiniz.

Darp Raporu Geçerlilik Süresi

Darp raporu için herhangi bir geçerlilik süresi söz konusu değildir. İşbu rapor, geçerliliğini kaybetmeksizin her zaman için kullanılabilir niteliktedir. Ancak, kasten yaralama sebebiyle ceza davası için darp raporu alındıktan sonra, kasten yaralama suçuna ilişkin 6 aylık şikayet süresi olduğuna dikkat edilmelidir. Darp fiilinin eşler arasında yaşanması halinde, şikayet için zamanaşımı süresi yoktur.

Darp Raporu Cezası Nedir?

Darp fiili genellikle kasten yaralama şeklinde görünür. Kasten yaralama ise 5237 sayılı yürürlükteki Türk Ceza Kanunu’nun 86’ıncı maddesinde suç olarak düzenlenmiş olup, faili/failleri için hapis cezası ve adli para cezası öngörülmüştür. Kasten yaralama suçu, cezası ve Yargıtay Kararları için “TCK 86 Kasten Yaralama” başlıklı içeriğimizi inceleyebilirsiniz.

Darp Raporunun Delil Niteliği Nedir?

Darp raporu eğer geciktirilmeksizin ve usule uygun bir şekilde alındıysa ve darp sebebiyle vücutta meydana gelen izlerin tamamını gösterir nitelikteyse, mağdurun, ilgili tarihte darp edildiğini ispat etmek bakımından elverişli olacağını söylemek mümkün. Zira, işbu raporun, darp mağdurunun nasıl darp edildiğini gösteren en etkili delillerden biri olduğu açıktır.

Ne var ki, bahse konu rapor ile birlikte ilgilinin darp edildiği tespit edilse dahi kim tarafından darp edildiği anlaşılmaz. Bu sebeple, yalnızca bu rapor esas alınarak fail hakkında mahkumiyete karar verilemez. Bu süreçte, hukuki bakımdan en doğru yol haritasının belirlenmesi adına, ceza hukukunda uzmanlık ve deneyim sahibi bir avukattan yardım alınması en doğru yaklaşım olacaktır.

Darp Raporu Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Darp mağduru, kendisini darp eden kişi/kişiler hakkında şikayetçi olmak ve ceza almasını sağlamak adına darp rapor almak ister. Mağdurun, hak ve menfaat kaybı yaşamaması adına işbu raporu alma sürecinde dikkat etmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunlar, şu şekilde sıralanabilir:

 • Rapor, mümkünse darp fiilinin yaşandığı gün alınmalıdır. Darp sebebiyle vücutta oluşan izlerin kaybolmaması adına ivedi hareket etmek yararlı olacaktır.
 • Darp mağduru, darp sonucu vücudunda oluşan izlerin hekim muayenesi sırasında belirtmeli ve bunların rapora eksiksiz bir şekilde geçirildiğinden emin olmalıdır.
 • Mağdur vücut veya yüzündeki etkileri, izleri vs. hekimin muayene ederken görmesini sağlamalı ve bunun rapora eksiksiz bir şekilde geçirildiğinden emin olunmalıdır.
 • Muayene olan ve rapor alan kişi, kendisini darp eden hakkında şikayetçi olmak istiyorsa, şikayet süresini gözeterek adli makamlara şikayet başvurusunda bulunmalıdır.

Darp Raporu Alamıyorsam Ne Yapmalıyım?

Darp raporu al(a)mayan kişi, kendi delillerini oluşturmak durumundadır. Darp vakasını ispatlamak adına hukuka uygun her türlü delilden yararlanılabilir. Örneğin, yaralama sebebiyle vücutta oluşan iz, şişlik, morluk gibi darp etkilerinin, fotoğrafının veya video kaydının alınması. Fakat, bu tür bir durumda nasıl hareket edilmesi gerektiği, hukuki bakımdan ileri ceza hukuku bilgisi gerektiren teknik bir durumdur. Bu nedenle, ceza hukuku avukatı yardımına başvurulması yararlı olacaktır.

darp raporu nasıl alınır

Sonuç

Darp raporu yaralama veya darp mağduru kişiler için hastaneden alınan, genel adli muayene raporudur. Yalnızca mağdur için değil, herhangi bir adli vaka sonrası şüpheli ya da sanık için de işbu rapor alınabilir. Şiddet mağduru kişi, hastanelerin acil servislerine bizzat başvurarak bu raporu alabileceği gibi, karakola gidip polis eşliğinde hastaneye götürülerek de darp raporu alabilir.

Darp raporu özellikle fiziksel şiddete maruz kalınması halinde, fiziksel şiddet sebebiyle vücutta oluşan darbe izlerinin kaybolmaması adına ivedilikle alınmalıdır. Darp mağdurunun karşılaştığı olay, istisna olsa da görevli memurlar tarafından önemsiz görülebilir. Bu tür bir olasılıkta, şikayete konu suç hakkında ifade vermeden önce darp raporu alınması talep edilebilir.

Darp raporu alınması için hakim, savcı ya da mahkeme kararına gerek olmadığını, mağdur talebi üzerine alınabileceğini özellikle belirtelim. Bahse konu raporun alınmasından darp vakası hakkında şikayet sürecine, ceza davasından tazminat davasına kadar kapsamlı bir sürecin söz konusu olduğu darp vakalarında ceza hukuku avukatından yardım almak, en doğru ve sağlıklı olan yaklaşımdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Darp raporu için devlet hastanesine veya özel hastaneye başvurulabileceği gibi, polise, jandarmaya ya da savcılığa da başvurulabilir.

Darp raporu devlet hastanesinden ya da özel hastaneden alınabilir. Bahse konu raporun, aile hekimi ya da sağlık ocaklarından alınamayacağını belirtelim.

Kasten yaralama suçunun mağduru, darp raporu aldıktan sonra fail hakkında şikayette bulunabilir. Cumhuriyet savcılığı, mağdurun şikayeti üzerinde darp raporuna konu olay hakkında soruşturma başlatır.

Darp raporu özellikle ceza davalarında ve boşanma davalarında karşı tarafın kusurlu olduğunu ispat etmek adına elverişli bir araçtır.

Darp raporu alınması için herhangi bir süre şartı söz konusu değildir. Fakat, darp sebebiyle vuku bulan izlerin ve etkilerin yitirilmemesi için en kısa sürede alınmasının yararlı olacağını belirtelim.

Hayır, darp raporunun herhangi bir geçerlilik süresi yoktur.

Darp raporu, mağdurun darp edildiğini ispat bakımından önemli bir delildir. Bu raporun alınmaması, mağdurun darp edildiğini ispat imkanını zorlaştırabilir.

Darp raporu kamu hastaneleri veya özel hastanelere başvurulabilir.

Evet, darp raporu özel hastaneden de alınabilir.

Darp raporu, ücret karşılığı düzenlenen bir rapor değildir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00