Category

Miras
11tereke nedir

Tereke Nedir?

Tereke nedir? e; “ölen ya da hakkında gaiplik kararı verilen gerçek kişilerin mal varlığı, hak ve borçlarının tamamı” şeklinde yanıt verilebilir.… Read the rest

Read More
11veraset ve intikal vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi Miras Hukuku kapsamında mirasçıların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi çeşididir.… Read the rest

Read More
11Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası en kısa tabiri ile “danışıklılık” manasını taşır.… Read the rest

Read More
11Miras Sorgulama

Miras Sorgulama Yöntemi

Miras sorgulama vefat eden bir kişinin yasal mirasçıları, yakınları veya kendilerine miras bırakıldığını düşünen kişiler tarafından sıkça merak edilen konuların başında gelmektedir.… Read the rest

Read More
11Reddi Miras Süresi

Reddi Miras

Reddi miras bir diğer ifadeyle mirasın reddi kanunda belirtilen yasal mirasçıların veya muris tarafından iradi olarak vasiyetname, miras sözleşmesi vb.… Read the rest

Read More
11Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı

Miras paylaşımı murisin ölümü ardından kalan mallarının vasiyetnameye uygun bir şekilde, vasiyetname yok ise yasal mirasçılara kanunda belirtilen miktarlar oranında paylaştırılmasıdır.… Read the rest

Read More
11Vasiyetname ve Vasiyetname Örneği

Vasiyetname

Vasiyetname yapmak ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını tamamlamış olan kişilerin kullanabileceği kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır.… Read the rest

Read More
11Feragat Ne Demek

Feragat Ne Demek?

Feragat ne demek sorusuna yanıt olarak öncelikle feragat kelimesinin TDK’de tanımlanan anlamına bakılması gerekir.… Read the rest

Read More