Category

İcra
11Kambiyo Senedi

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senedi Ticaret Hukukunda hak doğurucu niteliği haiz senetlerdir.… Read the rest

Read More
11Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin tebliğine müteakiben ilgili icra dairesine itiraz etmek isteyen borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmesi gereken dilekçedir.… Read the rest

Read More
11İstihkak Ne Demek

İstihkak

İstihkak kelime anlamı olarak TDK’de “Hakkı olma, hak kazanma” olarak tanımlanmıştır.… Read the rest

Read More
11İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz kurumunun amacı, konusu para ya da para ile ölçülebilen alacaklara karşı yapılacak takiplerde alacaklıyı korumaktır.… Read the rest

Read More
11İstirdat Davası

İstirdat Davası *2022

İstirdat davası borçlu olunmamasına rağmen icra tehdidi altında yapılan ödemenin iadesini sağlamak amacıyla açılan davadır.… Read the rest

Read More