1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Ceza
  4. »
  5. Alkollü Araç Kullanma Cezası *1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası ile alkollü iken araç kullanımına engel olmak ve bu sayede trafik güvenliğini sağlamak amaçlanmıştır. Trafik kuralları kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi için uyulması zorunlu kurallardır ve alkollü iken araç kullanmamak da bu bu kurallara dahildir. Aksi takdirde, alkollü iken araç kullanılırsa alkollü araç kullanma cezası ile karşı karşıya kalınır.

2918 sayılı yürürlükteki Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolları Trafik Yönetmeliği uyarınca trafikte hangi kurallara uyulacağı belirlenir. Alkollü araç kullanma cezası trafik kurallarına ilişkin düzenlemeleri hükme bağlayan kanunlar kapsamında uygulanır. Alkollü araç kullanma cezası başlığı altında kaleme alınan içeriğimizin ziyaretçilerimizce dikkatle incelenmesini tavsiye etmekteyiz.

Alkollü araç kullanmak kanunla yasaklanmış olup sürücünün alkollüyken yakalanması durumunda çeşitli yaptırımlar söze konu olur. Alkollü araç kullanma cezası bakımından hususi araç sürücüleri 0,50 promil alkol sınırını aştığında cezalandırılmaktadır. Ticari araçlarda ve kamu görevini yerine getiren araçlardaki sürücüler için ise sürücünün alkol alması tamamen yasaktır.

1 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollü araç kullanma cezası söze konu olduğunda 1 defa alkollü araç kullanma cezası merak edilir. Alkollü araç kullanma cezai yaptırımlara konu olan bir davranıştır. Hukuk düzeni, alkollü araç kullanan sürücülere ehliyete el konması, aracın trafikten menedilmesi, ceza puanı uygulanması ve idari para cezası gibi çeşitli yaptırımlar aracılığı müdahale eder.

1 defa alkollü araç kullanma cezası

1 defa alkollü araç kullanma cezası alkolün her şekilde araç kullanılırken sınırın üzerinde olması durumunda suç kabul edilmesi nedeni ile 4064 TL ceza ödemesi şeklinde uygulanır. Sürücüler kural olarak karayollarında alkollü araç kullanamaz. Bunun yanı sıra ehliyete 6 ay süreyle el konur. Araç trafikten menedilir. Netice itibariyle, 1 defa alkollü araç kullanma cezası ağır yaptırımlar içerir.

2 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Sürücü alkollü iken araç kullandığında ve bu durum tespit edildiğinde ceza alır. Alkollü araç kullanma cezası aracın trafikten menedilmesi, sürücü belgesine el konulması, idari para cezası şeklinde uygulanabilir. Bunun yanı sıra sürücüye ceza puanı uygulanır. 20 ceza puanı kesilen sürücü bunu yılda 100 puana tamamladığında ehliyeti elinden alınacaktır.

Sürücü ölümlü ya da yaralanmalı bir kazaya karıştığında alkol muayenesi mutlaka yapılır. 2 defa alkollü araç kullanma cezasıgereğince, 2 defa alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye, sürücünün ehliyetine 2 yıl el konur. Araç trafikten menedilir ve 5096 TL idari para cezası kesilir. İdari para cezası kesilirken de ehliyetsiz araç kullanma ve alkollüyken araç kullanma cezaları birlikte uygulanır.

3 Defa Alkollü Araç Kullanma Cezası

Alkollüyken araba kullanan sürücü kontroller sırasında yakalandığında ya da ölümlü veya yaralanmalı bir kazaya karıştığında alkol muayenesinin yapılması gerekir. Bu muayene teknik araçlarla yapılır ve sürücünün 0,50 promil alkolün üzerinde bir oranda alkollü olduğu tespit edilirse ceza verilir. 3 defa alkollü yakalanan sürücü 3 defa alkollü araç kullanma cezası nedeniyle yeni bir 20 ceza puanı verilir.

Alkollü araç kullanma cezası gereği ilgili aracın trafikten menedilmesi de söz konusudur. Ehliyetine de el konur. Ayrıca kesilen idari para cezası toplamda artar ve 8190 TL olarak uygulanır. Üçüncü kez trafikteyken alkollü olarak yakalanan sürücünün ehliyetine 5 yıl süre ile el konmaktadır. Ayrıca sürücü için 6 aydan az olmayan sürelerde hafif hapis cezası da verilebilir. Alkollü araç kullanma cezası sebebiyle alıkonan ehliyetin geri alınabilmesi için sürenin beklenmesi gerekir.

Daha sonra belgeye el koyan trafik birimine ya da en yakındaki Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne gitmek sureti ile dilekçe verilir ve ehliyet geri alınabilir. Tüm bu işlemler için usul hukuku bakımından birikim sahibi olmak, yasal süreleri kaçırmamak ve süreci efektif bir biçimde takip etmek icap eder. Dolayısıyla, ceza hukukunda deneyim ve yetkinlik sahibi bir avukattan yardım almak son derece önemlidir.

Ehliyetsiz ve Alkollü Araç Kullanma Cezası

Sürücü alkollü olarak araba kullanırken yakalandığında kaçıncı yakalanışı olduğunun önemi vardır. İkinci ve üçüncü defa alkollü olarak yakalanan kişiye ilk defa alkollü araç kullanırken yakalandığında uygulanan cezasına eklemeler yapılarak hareket edilir. Bu durumda sürücü, alkollü araç kullanma cezası yanı sıra ehliyetsiz araç kullanma sebebiyle ayrı bir ceza ile de karşı karşıya kalacaktır.

Araç trafikten menedilirken kanunda ön görülen süreye uygun olarak araç trafikten menedilir. Sürücü ilk kez alkollü araç kullandığında 4064 TL idari para cezası öder. İkinci kez yakalandığında buna ek olarak ehliyetsiz araç kullanma cezası uygulanır ve cezanın parasal tutarı 5096 TL olur. Üçüncü kez alkollü araç kullanma cezasında ise fail hakkında 8190 TL para cezasına hükmedilir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası Ehliyete El Koyma

Alkollü araç kullanma cezası ehliyete el koyma ilk yakalanmada 6 aylık süre için geçerlidir. İkinci defa sürücü alkollü olarak araç sürerken yakalanırsa 2 yıl ve 3. defa yakalandığında ise 5 yıl süre ile ehliyetine el konacaktır. Ehliyete el konulduğunda öngörülen süre tamamlanmadan ehliyet geri alınamaz. Süresi tamamlandıktan sonra ise ilgili birime dilekçe verilerek müracaat edilmesi gerekir.

Ehliyetin geri alınabilmesi, varsa verilen idari para cezalarının da ödenmiş olmasına bağlıdır. Bu süreçte avukat yardımına başvurmak gerek ehliyetin geri alınabilmesi gerekse mahrum kalınan menfaatlerin temini adına oldukça yararlı olacaktır. Şimdi, alkollü araç cezası hususunda merak edilen bir başka konuya, sürücü belgesinin alıkonulmasına ve geri alınmasına mercek tutacağız.

Alkolden Ehliyet Kaptırma, Ehliyeti Geri Alma

Alkollü araç kullanma sebebiyle fail hakkında başvurulabilecek yaptırımlardan bir diğeri ise sürücü belgesinin alıkonulması yani ehliyetin alınmasıdır. Alkolden ehliyet kaptırma, ehliyeti geri alma işlemleri için sürücünün trafik kontrolleri sırasında alkollü olarak araç kullandığının tespit edilmesi gerekir. Sürücü alkollü iken ölümlü ya da yaralanmalı bir trafik kazasına karıştığında da alkol sebebi ile ehliyetine el konur.

Sürücü trafikte yapacağı her kural ihlali için kanunda öngörülen ceza puanını alır. Alkolü olarak yakalan sürücünün trafikte 20 ceza puanı uygulamasına maruz kalması söz konusudur. Ayrıca idari para cezası, trafikten menedilme cezası, sürücü belgesine el konması cezası da sürücüye uygulanabilir. Bazı durumlarda hafif hapis de sürücü için geçerli olur.

Ehliyete el konulduğu durumlarda ise el koyma süresinin geçirilmesi zorunludur. Aksi durumda ehliyet geri alınamamaktadır. Gerek sürecin etkili bir çerçevede takip edilmesi ve yasal sürelere riayet edilerek gerekli işlemlerin yapılması ve gerekse usul ekonomisi bakımından ideal bir sürecin söz konusu olması adına avukat yardımı almanın önemini yinelemek gerekir.

Alkolden Ehliyet Kaptırma Affı

Alkolden ehliyet kaptırma affı kapsamında yapılan yasal bir düzenleme mevcut değildir. Sürücü ilk kez yakalandığında alkol sebebi ile alacağı ceza 6 ay süre ile ehliyetine el konması ve idari para cezası olur. Ayrıca araç trafikten menedilir. Sürücü bu kabahati birkaç kez tekrarladığında her seferinde verilecek cezada artışa gidilir. Sürücüler için alkol muayenesi sırasında kanun gereği 0,50 promil alkolün üzerinde olunması cezalandırılan bir kabahattir.

Alkollü Araç Kullanma Cezası

Sonuç

Alkollü araç kullanma cezası merak konusudur. Alkollü araç kullanma cezası söz konusu olduğunda kaç kez alkollü araç kullanma sebebiyle ceza alındığı önem taşır. Zira alkollü araç kullanma cezası, ilgilinin geçmişte alkollü araç kullanma cezası alıp almadığına ve aldıysa kaç kez aldığına göre farklılaşacağından somut olayın koşulları ve özellikleri incelendikten sonra net bir şekilde yanıtlanabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Sürücü ilk kez alkollü iken yakalandığında ehliyetine 6 ay süre ile el konur. Ayrıca 4064 TL idari para cezası kesilir. Araç trafikten menedilir. İkinci kez yakalanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konur. Araç trafikten menedilir. İdari para cezası uygulanır. Üçüncü kez yakalanan sürücünün ehliyetine el konma süresi 5 yıla çıkar. Araç trafikten menedilirken ceza puanı uygulaması her seferinde yapılır. Ayrıca idari para cezasına ek olarak hafif hapis cezası da verilebilir.

Trafikte alkollü iken araç kullanmak yasaktır. Bu kural kanunda yer alır ve çeşitli yaptırımlara konu olur. Sürücü alkollüyken araç kullanırsa ve alkol oranı 0,50 promilin üzerinde olduğunda kanun gereği cezalandırılmaktadır. İlk kez yakalanan bir sürücü için bu ceza 1823 TL idari para cezası, 6 ay ehliyete el koyma ve trafikten men şeklinde olur.

Alkollü araç kullanma kanun gereği yasaktır. Bu şekilde yakalanan ya da ölümlü veya yaralanmalı trafik kazasına karışan sürücülere ceza verilir. Bu cezalar arasında ehliyete el koyma da bulunur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 48/5 kapsamında sürücünün ehliyetine el konma sebeplerinden biri de alkollü araç kullanmasıdır. Kanun ihlal edildiğinde sürücüye verilen cezalar arasında trafikten men, idari para cezası, ehliyete el koyma yer alır.

Alkollü araç kullanma sebebi ile verilen cezalar idari para cezası olurken sürücü belgesine el koyma ve trafikten men gibi ek cezalar da söz konusu olur. İdari para cezaları sicile işlemeyen türde cezalardır. Bu davranış suç değil kabahat teşkil eder. Adli sicil kaydına işlenmeyen alkollü araç kullanma cezası yalnızca sürücü 100 promil sınırını aştığında ve trafik güvenliğini tehlikeye atma nedeni ile yargılandığında ve hakkında mahkûmiyet kararı verildiğinde sicilde görülebilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00