By

Av Levent Samgar
11Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi TBK’nun 299’uncu maddesindeki tanıma göre, kiraya verenin bir malını belli bir bedel karşılığında kiralayana; kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca kullandırma ve yararlandırma borcuna girdiği bir sözleşme türüdür.… Read the rest

Read More
11Mobbing Nedir

Mobbing Nedir?

Mobbing Latince kökenli bir sözcüktür ve psikolojik şiddet, taciz, yıldırma, baskı gibi anlamlara gelmektedir.… Read the rest

Read More
11İhtiyati Tedbir Nedir

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir konusunun başlıca amaçladığı husus, kişilerin haklarının korunmasıdır.… Read the rest

Read More
11Ecrimisil Nedir

Ecrimisil

Ecrimisil kelime anlamı itibari ile haksız işgal tazminatı olarak geçmektedir.… Read the rest

Read More
11İstihkak Ne Demek

İstihkak

İstihkak kelime anlamı olarak TDK’de “Hakkı olma, hak kazanma” olarak tanımlanmıştır.… Read the rest

Read More
11İhtiyati Haciz

İhtiyati Haciz Nedir?

İhtiyati haciz kurumunun amacı, konusu para ya da para ile ölçülebilen alacaklara karşı yapılacak takiplerde alacaklıyı korumaktır.… Read the rest

Read More
11Babalık Davası

Babalık Davası

Babalık davası çocuk ile babanın arasında soybağının, yargı kararı ile kurulması anlamına gelmektedir.  … Read the rest

Read More
11Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası dediğimiz zaman aynı zamanda sosyal güvenlik hususunu da göz ardı etmemek gerekmektedir.… Read the rest

Read More
11Babalık İzni

Babalık İzni

Babalık izni Türkiye’de eşi doğum yapmış babaların doğum sonrasında kullanabilecekleri bir izindir.… Read the rest

Read More
11İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) 

İzale-i Şuyu, ortaklığın giderilmesi olarak da bilinir.Read the rest

Read More
1 2