Month

Mart 2021
11Miras Paylaşımı

Miras Paylaşımı

Miras paylaşımı murisin ölümü ardından kalan mallarının vasiyetnameye uygun bir şekilde, vasiyetname yok ise yasal mirasçılara kanunda belirtilen miktarlar oranında paylaştırılmasıdır.… Read the rest

Read More
11İş Kazası Bildirimi

İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi işçinin iş yerinde, işi gereği yapmakla yükümlü olduğu veya işveren tarafından verilen başkaca işin yapılması sırasında geçirdiği kazanın, işverence yapılması gereken bildirimini ifade eder.… Read the rest

Read More
11TCK 58 Suçta Tekerrür

TCK 58 Suçta Tekerrür ve Özel Tehlikeli Suçlular

TCK 58; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 58.… Read the rest

Read More
11TCK 106 Tehdit Suçu

TCK 106 Tehdit

TCK 106; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 106.… Read the rest

Read More
11TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık

TCK 158 Nitelikli Dolandırıcılık

TCK 158; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 158.… Read the rest

Read More
11TCK 86 Kasten Yaralama

TCK 86 Kasten Yaralama

TCK 86; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 86.… Read the rest

Read More
11Hakaret Suçu TCK 125

TCK 125 Hakaret

TCK 125; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 125.… Read the rest

Read More
11Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin yürürlükteki kanunlarımız tarafından işçiye tanınan hak ve yükümlülüklerden biridir.… Read the rest

Read More
11İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı bir işyerinde çalışan işçinin çalışmış olduğu süreler dikkate alınmak şartı ile işten ayrılmadan önce bu durumu işverene belirli bir süre önceden bildirmemesi halinde işçi tarafından işverene ödenmesi gereken tazminattır.… Read the rest

Read More
11Vasiyetname ve Vasiyetname Örneği

Vasiyetname

Vasiyetname yapmak ayırt etme gücüne sahip ve on beş yaşını tamamlamış olan kişilerin kullanabileceği kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır.… Read the rest

Read More
1 2