Category

Borçlar
11kira artış oranı

Kira Artış Oranı

Kira artış oranı, ilgili taşınmazın kira tutarına ne oranda zam yapılabileceğini belirleyen orandır.… Read the rest

Read More
11Kiracı Hakları Nelerdir?

Kiracı Hakları

Kiracı hakları bir kira sözleşmesinin gerekli unsurları taşıması durumunda, sözleşmenin taraflarından biri olan kiracının sahip olduğu haklardır.… Read the rest

Read More
11Kira Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Kira sözleşmesi TBK’nun 299’uncu maddesindeki tanıma göre, kiraya verenin bir malını belli bir bedel karşılığında kiralayana; kira sözleşmesinde belirlenen süre boyunca kullandırma ve yararlandırma borcuna girdiği bir sözleşme türüdür.… Read the rest

Read More
11haksız fiil

Haksız Fiil Nedir?

Haksız fiil hukuka aykırı bir biçimde, bir başkasının şahıs varlığı veya mal varlığında zarar oluşmasına sebep olan fiildir.… Read the rest

Read More
11Tahliye Davası

Tahliye Davası

Tahliye davası kiraya verilen taşınmazın, malik veya kiracıdan kaynaklanan sebeplere dayanılarak boşaltılması için açılan davadır.… Read the rest

Read More
11Alacak Davası

Alacak Davası

Alacak davası kişinin karşı taraftan olan alacağını tahsil edememesi sebebiyle alacağını mahkemeler aracılığıyla tahsil yoluna gitmesinin bir sonucudur.… Read the rest

Read More
11Trafik Kazası Tazminat Davası

Trafik Kazası Tazminat Davaları ve Tazminat Çeşitleri

Trafik kazası tazminat davalarının konusunu oluşturan trafik kazası, karayolunda hareket etmekte olan en az bir aracın katıldığı olayı ifade etmektedir.… Read the rest

Read More