Month

Temmuz 2021
11Babalık İzni

Babalık İzni

Babalık izni Türkiye’de eşi doğum yapmış babaların doğum sonrasında kullanabilecekleri bir izindir.… Read the rest

Read More
11İzale-i Şuyu

İzale-i Şuyu (Ortaklığın Giderilmesi) 

İzale-i Şuyu, ortaklığın giderilmesi olarak da bilinir.Read the rest

Read More
11Trafik Cezasına İtiraz

Trafik Cezasına İtiraz

Trafik cezasına itiraz ve hangi hallerde mümkün olduğu, trafik cezasına itiraz usulü makalemizde ayrıntılarıyla incelenmiştir.… Read the rest

Read More
11Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada Mal Paylaşımı

Boşanmada mal paylaşımı evlilik birliği devam ederken eşlerin edindiği malların, evliliğin mahkeme kararı ile sonlanması sonrasında eşit şekilde paylaştırılması ilkesine dayanır.… Read the rest

Read More
11Yıllık İzin

Yıllık İzin

Yıllık izin Anayasanın 50. maddesinde güvence altına alınan bir dinlenme hakkıdır.… Read the rest

Read More
11Yardım Nafakası

Yardım Nafakası

Yardım nafakası kavramı, daima bizlere boşanma davası çağırışımı yapmaktadır.… Read the rest

Read More
11Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi eşlerden her ikisinin de boşanma hususunda mutabık oldukları durumlarda söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
11Tahliye Davası

Tahliye Davası

Tahliye davası kiraya verilen taşınmazın, malik veya kiracıdan kaynaklanan sebeplere dayanılarak boşaltılması için açılan davadır.… Read the rest

Read More
11Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu İptal ve Tescil Davası

Tapu iptal ve tescil davası konusu itibari ile taşınmazın ayni hakkına ilişkin bir davadır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği bir avukat yardımı olmaksızın boşanma davası açmak isteyen kişiler tarafından sıkça aranan kelime öbeğidir.… Read the rest

Read More
1 2