1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Aile
 4. »
 5. Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi *2023 Güncel

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi eşlerden her ikisinin de boşanma hususunda mutabık oldukları durumlarda söz konusu olmaktadır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü eşlerden biri tarafından hazırlanıp diğer eş tarafından kabul edilebileceği gibi her iki eşin de söz sahibi olacağı şekilde ortak bir metin olarak da hazırlanabilir. Anlaşmalı boşanma davasının varlığının kabul edilebilmesi için davacı eş tarafından açılan dava davalı eş tarafından kabul edilmelidir. Alanında uzman bir boşanma avukatı tarafından anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin hazırlanması eşlerin hak kayıplarına uğramasını engelleyecektir. Hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile yetkili ve görevli mahkemeye eşler tarafından veya vekalet verilen avukat tarafından başvurulmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için gerekli şartlar 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesinde hüküm altına alınmıştır. İlgili kanun maddesine göre anlaşmalı boşanma davası açılabilmesi için en önemli şart evliliğin en az bir yıl süreyle devam etmiş olmasıdır. İkinci şart ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Eşler boşanmak için mahkemeye birlikte başvurur veya eşlerden biri diğerinin açmış olduğu davayı kabul ederse evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilecektir. Eşler anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile mahkemeye birlikte başvurarak boşanmayı talep edebileceklerdir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile yapılan başvurunun mahkemece kabul edilebilmesi için hakim tarafları bizzat dinlemelidir. Taraflarının iradelerini serbestçe açıklamış olmaları büyük önem arz etmekle birlikte hakim de bu doğrultuda kanaat getirmelidir. Eşlerin taleplerini içeren protokolde boşanmanın mali sonuçları ve çocukların durumu düzenlenir. Hazırlanan ve mahkemeye sunulan işbu protokol mahkemece uygun bulunmalıdır. Her ne kadar protokolün içeriğinde eşler serbest olsa da hakim tarafların veya müşterek çocukların lehine gördüğü değişiklikleri yapabilecektir. Yapılan değişiklikler taraflarca kabul edilmesi halinde boşanmaya karar verilebilir. Duruşma esnasında eşlerin ikrarı hakimi bağlayacaktır.

Eşlerden birinin açılan boşanma davasına itiraz etmesi hakkın kötüye kullanılmasını teşkil ediyorsa mahkeme bu itirazı dinlemez ve boşanmaya hükmeder. Mahkemece boşanma davasının reddine karar verilmiş ve ret kararının kesinleşmesinden itibaren üç yıl geçmiş olmasına rağmen eşler arasında ortak hayat kurulamamışsa evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilir ve eşlerden birinin veya her ikisinin birlikte başvurmasıyla mahkemece boşanmaya karar verilir. Detaylı bilgi için boşanma davası nasıl açılır? konulu makalemizi incelemenizi tavsiye ederiz.

Anlaşmalı boşanmanın söz konusu olabilmesi için anlaşmalı boşanma dava dilekçesi yanında anlaşmalı boşanma protokolü de mahkemeye sunulmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde olması gerekenler boşanmanın mali, ekonomik sonuçları (nafaka talepleri, tazminatlar, mal paylaşımı), eşlerin müşterek çocuklarının durumu (velayetin kime verileceği).

Anlaşmalı boşanma protokolü hakkında daha detaylı bilgi almak için anlaşmalı boşanma protokolü konulu makalemizi inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma dava dilekçesine ek olarak hazırlanacak anlaşmalı boşanma protokolü ile birlikte açılmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolü olmaması halinde anlaşmalı boşanmadan söz edebilmek mümkün değildir.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi içeriğinde bulunması gereken unsurlar şunlardır:

 • Yetkili Aile Mahkemesinin, Aile Mahkemesi bulunmuyorsa Asliye Hukuk Mahkemesinin adı,
 • Dava açan eşin adı-soyadı ve adresi
 • Dava açılan eşin adı-soyadı ve adresi
 • Dava açan eşin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
 • Avukat aracılığıyla dava yürütülüyorsa, dava açan eşin avukatının ad-soyad ve adresi,
 • Davacı eş tarafından dayanılan hukuki sebepler
 • Davacı eş tarafından sunulan deliller
 • Boşanmayı içeren talep
 • Davacı eşin veya varsa avukatının imzası
 • Anlaşmalı boşanma protokolü
 • Nüfus kayıt örneği

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi içeriğinde yukarıdaki unsurlarda eksikli bulunması halinde mahkeme eksikliklerin tamamlanması için süre verebileceği gibi davanın reddine dair de hüküm oluşturabilecektir.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi ile Nereye Başvurulmalıdır?

Anlaşmalı boşanma davalarında görevli mahkemeler Aile Mahkemeleridir. Aile Mahkemeleri her yerde bulunmadığından Aile Mahkemelerinin olmadığı yerlerde anlaşmalı boşanma dava dilekçesi Asliye Hukuk Mahkemesine sunularak dava açılabilecektir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile dava açılabilecek yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya dava açılmadan önce son altı aydır oturdukları yer mahkemesidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin yetkili ve görevli mahkemeye sunulmasıyla açılır. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesini alan mahkeme duruşma günü tayin eder. Duruşma günü taraflara tebligatla bildirilir. Anlaşmalı boşanma protokolüyle boşanmaya ilişkin mali sonuçlar ve çocukların velayetine ilişkin hususlar düzenlenmişse, mahkeme hakimi de bu anlaşma protokolünü uygun görürse tek celse de boşanma gerçekleşebilir. Bu halde dava ortalama üç ay içerisinde sona ermektedir. Anlaşmalı boşanma protokolü mahkeme hakimi tarafından uygun görülmezse, hakimce protokolde tarafların ve çocukların lehine olabilecek değişiklikler yapar. Bu değişikliklerin taraflarca incelenmesi için süre tayin edilebilir. Bu durumda da davanın sonuçlanması bir yılı geçmeyecektir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ücreti

Anlaşmalı boşanma davası eşlerden biri tarafından yazılan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile açılacaksa sadece dava harcı ödenir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ile birlikte ödenecek dava harcı her yıl değişmektedir.

2022 yılı için dava açan eş tarafından ödenmesi gereken anlaşmalı boşanma harç ücreti 450,00. TL’dir.

Anlaşmalı boşanma davasının bir avukatla yürütülmesi halinde ise ücret artabilmektedir. Avukatın alacağı ücret; tecrübesi, alanındaki uzmanlığı gibi ölçütlere göre değişebilmektedir. Davanın avukat ile yürütülmesi söz konusuysa; anlaşmalı boşanma dava dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü avukat tarafından eşlerin talepleri doğrultusunda hazırlanır ve gerekli evraklar hazırlanarak avukat aracılığıyla mahkemeye başvurulur.

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi örneği aşağıdaki gibidir:

İSTANBUL NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİ’NE

DAVACI: (DAVA AÇAN EŞ AD-SOYAD, T.C KİMLİK NO, ADRES)

VEKİLİ: (DAVACININ AVUKATI VAR İSE, BU KISMA AVUKATIN AD-SOYADI VE ADRESİ YAZILIR)

DAVALI: (DİĞER EŞ AD-SOYAD, ADRES)

KONU: Anlaşmalı boşanma protokolünün sunulması ve anlaşmalı boşanma talebimizden ibarettir.

AÇIKLAMALAR

23.07.2015 tarihinden beri evliyiz. Uzun bir süredir eşimle aramızda şiddetli geçimsizlik baş göstermeye başladı. Aynı evde yaşamamız artık mümkün olmamaktadır. Evlilik birliğimiz temelden sarsılmıştır. Evliliğimiz yaklaşık üç yıldır devam etmektedir. Evliliğimizin bir yıldan fazla sürmesi, evlilik birliğinin temelden sarsılması ve benimle birlikte eşimin de boşanmayı istemesi; evlilikten beklenen faydanın artık kalmadığını, evliliğinin devamının çekilmez hal aldığını açıkça göstermektedir.

Boşanma sonrası doğabilecek mali tüm hususlarda ve çocukların velayeti konusunda kayıtsız ve şartsız anlaştık. Tarafımızca imza altına alınan bu anlaşma protokolünü dava dilekçemin ekinde sunuyorum.

HUKUKİ SEBEPLER: 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, Yargıtay İçtihatları ve sair tüm mevzuat

HUKUKİ DELİLLER: Anlaşmalı Boşanma Protokolü, Nüfus Kayıt Örneği

NETİCE-İ TALEP: Yukarıda arz olunan nedenlerle anlaşma protokolü doğrultusunda boşanmamıza karar verilmesini sayın mahkemenizden saygıyla arz ve talep ederim. 19.07.2021

DAVACI

AD-SOYAD

İMZA

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Sonuç

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi asil tarafından yazılabileceği gibi bir uzman avukat yardımıyla da hazırlanabilir. Avukat tarafından anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin ve boşanmalı anlaşma protokolünün hazırlanması eşlerden her iki tarafından hak kaybına uğramasını engelleyecek ve davanın kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacaktır. Hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi yetkili ve görevli mahkemeye, anlaşma protokolü ve nüfus kayıt örneğiyle birlikte sunulmalıdır. Usulüne uygun bir şekilde hazırlanan anlaşmalı boşanma dava dilekçesi mahkemece kabul edilecektir, yasaya uygun bir şekilde yazılmamış, eksiklikler bulunan dilekçe ise mahkemece reddedilecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanma davası, anlaşmalı boşanma dava dilekçesi, anlaşmalı boşanma protokolü ve nüfus kayıt örneği ile yetkili ve görevli mahkemeye başvurulmasıyla açılır.

Anlaşmalı boşanma davası, tek celsede bitebileceği gibi birden fazla celsede sürebilmektedir. Bu hususta mahkemenin iş yoğunluğu büyük önem arz etmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları genel itibariyle kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya dava açılmadan önce eşlerin son altı ayda birlikte yaşadığı ortak konuttaki yer mahkemesindeki Aile Mahkemesinde açılmaktadır. Aile Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri görevlidir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00