Month

Ocak 2022
11Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin tebliğine müteakiben ilgili icra dairesine itiraz etmek isteyen borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmesi gereken dilekçedir.… Read the rest

Read More
11Kanun Yararına Bozma

Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma istinaf  ve/veya temyiz yolu kapalı olarak hakim veya mahkeme tarafından verilen kesin kararlarda veyahut kanun yolu açık olmasına rağmen süresinde başvuru olmamasına binaen istinaf veya temyiz incelenmesinden geçmeden kesinleşen kararlarda Adalet Bakanlığı tarafından hukuka ve yasaya aykırılık bulunduğunun tespiti halinde, verilen hukuka aykırı kararın Yargıtayca bozulması talebini, hukuka, yasaya aykırılıklarında açıkça belirtildiği yazılı bir dilekçeyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.… Read the rest

Read More
11Verbis

Verbis

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılan Verbis kişisel verilerle ilgili olarak gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini ifade etmektedir.… Read the rest

Read More
11veraset ve intikal vergisi

Veraset ve İntikal Vergisi

Veraset ve intikal vergisi Miras Hukuku kapsamında mirasçıların ödemekle yükümlü oldukları bir vergi çeşididir.… Read the rest

Read More