1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Miras
  4. »
  5. Veraset İlamı *2023 Veraset İlamı Nedir?

Veraset İlamı

Veraset ilamı Türk Medeni Kanununda yer verilen bir konudur. Bu belge ile mirasçılık işlemleri yapılabilmektedir. Mirasçılık belgesi olarak da adlandırılan veraset ilamı miras bırakanın ölümünden sonra çıkarılır. Muris yani miras bırakanın terekesi üzerinde yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçıların da hak sahibi olması söz konusudur. Vefat eden kişinin terekesi üzerinde işlem yapılabilmesinin koşulu ise resmî belgeye sahip olmaktır. Veraset ilamı yasal mirasçı olarak belirlenen kişilerin sahip olması gereken bir belgedir. Aynı zamanda atanmış mirasçılar için da bu evrak gerekir. Veraset ilamı ile mirasçılık ispatlanır. Bundan dolayı da hukuki bir değer taşır. Söz konusu belge tek bir mirasçı tarafından da çıkarılabilir. Mirasçıların tümü için tek bir evrak yeterli olur.

Miras bırakanın vefatı gerçekleştiğinde mirasçıların mirasçı sıfatını kazanması mirasçılık belgesi ile mümkün olmaktadır. Bu durumda da hukuki olarak durumun belgelenmesi gerekir. Veraset ilamı ile mirasçıların mirasçı oldukları hukuki açıdan belgelenir.

Veraset İlamı Nedir

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı miras bırakanın vefatı sebebi ile mirasçıların tereke üzerindeki haklarının anlaşılabilmesi için gerekli olan yasal bir evraktır. Miras bırakanın mal varlığı ile ilgili olarak tasarrufta bulunma hakkı bu belge ile temin edilir. İfade edilen evrak ile taşınmazların tapu işlemleri mirasçıların üzerine yapılacağı zaman tapu dairelerinde bu belge talep edilir. Bu belge ile birlikte mirasçıların hakları belirlenmiş olur. Söz konusu belge elinde olan mirasçı tereke mallarının alacaklarını talep edebileceği gibi tahsil etme hakkına da kavuşur.

Veraset ilamı sayesinde veraset ve intikal vergisinin de ödenmesi gerçekleştirilir. Veraset ve intikal vergisi için beyanname verileceği zaman bu belgeye gerek duyulur. Tüm bu işlemler yapılırken devlet dairelerine müracaat edildiğinde kişilerden talep edilecek olan mirasçılık belgesidir.

TMK Madde 598

Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Veraset İlamı Nasıl Alınır?

Veraset ilamı alınması için miras bırakanın vefat etmesi gerekir. Ayrıca mirasçılık belgesi almaya hakkı olan kişilerin bu talebi gerçekleştirmiş olması da zorunludur. Bu belge verileceği zaman tüm mirasçıların biliniyor olması gerekecektir.

Söz konusu belge alınacağı zaman ilgili kişilerden bir talep olması gerekir. Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılar da bu belgeyi talep edebilmektedir. Bir mirasçının bu talepte bulunması yeterli olur.

Veraset İlamı Dilekçe Örneği

Veraset ilamı alınacağı zaman öncelikle talebin dile getirildiği bir dilekçeye ihtiyaç duyulur. Miras bırakana ait ölüm belgesinin de dilekçeyle birlikte sunulması gerekir. Ayrıca nüfus kayıt örneği de gereklidir.

Yurt dışında yaşayanlar açısından da bilinmesi gerekenler olurken bu kişilerin ölüm belgesini noter onaylı yeminli tercüme bürolarına tercüme ettirmesi gerekir. Valilik ya da kaymakamlıklar aracılığı ile yapılacak apostil onayı da bu tür belgeler açısından gerekli olur.

Belge talep edileceği zaman dilekçe hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler olur. Bundan dolayı da alanında uzmanlık sahibi hukukçulardan danışmanlık alınması önerilir. Bu sayede de hak kayıplarının engellenmesi mümkün olur. Yetkin ve deneyimli bir avukattan hukuki danışmanlık alınmasının büyük faydası olabileceği gibi yargılama sürecinde de vekaletname verilmek suretiyle avukatın hukuki desteği talep etmek, yargılamanın adil biçimde gerçekleşmesi adına kıymetlidir.

Veraset İlamı Süresi

Veraset ilamı alınacağı zaman yasal bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Mirasçılar diledikleri zaman bu belgeyi alabilirler. Bununla birlikte işlemlerin yapılabilmesi, veraset ve intikal vergilerinin ödenebilmesi için bu ilama gerek duyulur.

İlam için kısıtlayıcı bir süre olmasa da miras bırakanın terekesinin mirasçıların üzerine devredilebilmesi, miras paylaşımı ya da vergilerin ödenmesi söz konusu olduğunda devlet kurumları aracılığı ile bu belge talep edilir. Bu durumda da yasal mirasçılardan ya da atanmış mirasçılardan biri belgeyi noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’nden dilekçe ile birlikte talep edebilir.

Mirasçıların ifade edilen ilamı alabilmesi için mirasçı olduklarının kimlik bilgilerinden anlaşılması gerekir. Aksi durumda noterden bu işlemi gerçekleştiremeyecekleri için Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek mirasçı olduklarını ispatlamaları istenir.

Veraset İlamı Nereden Alınır?

Veraset ilamı alınacağı zaman yetkili mercilere müracaat edilmesi gerekir. Sulh Hukuk Mahkemelerinin yanı sıra noterlerden de bu ilam alınabilmektedir.

  • Vefat edenin terekesindekilerin mirasçılara aktarılabilmesi için yasal mirasçılardan ya da atanmış mirasçılardan biri tarafından bu belge alınabilir.
  • Mirasçılardan biri aldıktan sonra işlemler yapılabilir.
  • Diğer mirasçıların ayrı ayrı belge almasına gerek olmamaktadır.

Çekişmesiz yargı işi olarak adlandırılan mirasçılık belgesi isteği ile yapılması gereken tüm işlemler yapılabilmektedir. Öncelikle veraset intikal vergisi yatırılacağından vergi dairesinden istenen evraklardan biri de mirasçılık belgesi olur.

Veraset İlamı Nasıl Çıkarılır?

Veraset ilamı çıkarmak için yasal ya da atanmış mirasçıların Sulh Hukuk Mahkemesi’ne ya da notere başvurması yeterli olur. Bu başvurular mirasçıların herhangi biri tarafından yapılabilmektedir. Bundan dolayı da başvuru sırasında tüm mirasçıların bir arada olmasına gerek duyulmamaktadır.

Mirasçılık belgesi noterden alınacağı zaman bazı durumlarda bu mümkün olmamaktadır. Kişinin nüfus kayıtları mirasçılığı doğrulamadığında ya da yabancı kişilerin mirasçılık belgesi talep etmesi durumunda noter bu belgeyi verememektedir.

Veraset ilamı alabilmek için bilirkişi incelemesinin gerekli görülmesi durumunda da noterlerden mirasçılık belgesi alınamamaktadır. Bu durumlar söz konusu olduğunda Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvuru koşulu aranmaktadır.

Mirasçılık belgesi için açılacak iptal davaları Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılır. Çekişmeli yargıya tabi olan bu tür davalarda mirasçılar davalı olan taraftır. Dava sonucunda söz konusu ilamın iptal edilmesi istenirken yenisinin düzenlenmesi de talep edilenler arasında yer alır.

Veraset İlamı Ücreti

Veraset ilamı ile ilgili olarak yapılabilecek hatalarda kişi hak kayıplarının yaşanması söz konusu olabilmektedir. Bundan dolayı da mirasçıların mirasçılık belgesi çıkaracaklarında ya da veraset ilamı iptal davası açacakları zaman hukuki danışmanlık almaları önerilir.

Mirasçıların hak kaybı yaşamaması açısından önerilen bu durum hukuki süreçlerin profesyonel hukukçular tarafından takip edilmesi ile kısa sürede çözümlenebilir. Miras hukuku karmaşık yapısı ile dikkat çeker. Muris olarak adlandırılan miras bırakan vefat ettiğinde üzerine kayıtlı olan malları mirasçılara intikal eder. Tereke olarak adlandırılan murisin malları üzerinde mirasçıların sahip oldukları hakları kullanabilmeleri için söz konusu ilama gerek duyulur.

Veraset ilamı yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçılar tarafından da çıkarılabilir. Bu belgenin alınabilmesi için notere ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’ne tek bir mirasçının başvurması yeterlidir. Mirasçıların bu belgeyi talep ettiklerinde hukuken yasal mirasçı oldukları kimliklerinden anlaşılmalıdır.

Mirasçılık belgesi çıkarılırken mirasçı olduğu kişinin net anlaşılamadığında noterden bu işlemleri gerçekleştiremez. Bu durumda ise Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe ile müracaat edilmesi gerekir. Mirasçılık belgesi ile mirasçıların tereke üzerindeki haklarını alabilmesi mümkün olur. Miras hukukunda uygulanan zümre sistemi derecelendirme sistemi olarak da adlandırılırken miras bırakanın alt ve üst soyu bu sistemde yer alır.

Mirasçılık belgesi çıkarılacağı zaman noterde ödenmesi gereken bir ücret olur. Noterlere göre değişiklik göstermesine rağmen Sulh Hukuk Mahkemesi’nden talep edilecek bir mirasçılık belgesinde yaklaşık olarak 250 – 300 TL ücret ödenebilmektedir.

İfade edilen ilamı almak için mahkemelere yapılan müracaatlarda bu ücretin bir kısmının daha sonra kişiye iade edildiği görülürken noterden alınacağı zaman bu belge için yaklaşık olarak 220 TL ödendiği görülmektedir.

Veraset İlamı

Sonuç

Veraset ilamı mirasçılık belgesi olarak da adlandırılırken bu belge ile mirasçıların miras bırakanın malları üzerinde yasal haklarını kullanması mümkün olur. Veraset ilamı sayesinde mirasçıların bırakılan mallar üzerinde hangi oranda pay sahibi oldukları anlaşılmaktadır. Gerek mirasçılık belgesinin alınması sürecinde ve gerekse ilamın iptali sürecinde alanında uzman ve deneyimli bir avukattan hukuki destek almak oldukça isabetli olacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Veraset ilamı almak için dilekçe düzenlenerek ilgili mahkemeye müracaat edilir. Bunun yanı sıra gereken şartların varlığı halinde noterden de alınabilmektedir.

Mahkemeye ibraz edilen bir dilekçe ile çıkarılan veraset ilamı için gerekli belgelerin ve şartların mevcudiyeti halinde noter üzerinden de çıkarılması mümkündür.

Mirasçılık belgesi olarak da bilinen veraset ilamı sayesinde mirasçılar, miras bırakanın malları üzerinde yasaca tanınmış haklarını kullanabilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00