Day

Ocak 22, 2022
11Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin tebliğine müteakiben ilgili icra dairesine itiraz etmek isteyen borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmesi gereken dilekçedir.… Read the rest

Read More