Month

Haziran 2021
11İrtikap

İrtikap Nedir

İrtikap kelime anlamı itibariyle hile yapmak, kötü iş yapmak anlamlarına gelmektedir.… Read the rest

Read More
11Güveni Kötüye Kullanma

Güveni Kötüye Kullanma

Güveni kötüye kullanma suçu saklamak veya belirli şekilde kullanmak üzere kendisine devredilen başkasına ait bir mal üzerinde devir amacı dışında tasarrufta bulunmak veya devir olgusunu inkar etmektir.… Read the rest

Read More
11TCK 155

TCK 155 Güveni Kötüye Kullanma

TCK 155; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155.… Read the rest

Read More
11Zimmet Suçu

Zimmet Suçu *2022

Zimmet suçu failin görevi nedeniyle zilyetliğini almış olduğu malı kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmesi durumudur.… Read the rest

Read More
11TCK 247

TCK 247 Zimmet

TCK 247; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247.… Read the rest

Read More
11Müsadere

Müsadere Nedir? *2022

Müsadere Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar gelen bir sistemdir.… Read the rest

Read More
11Karşılıksız Çek Suçu

Karşılıksız Çek Cezası Nedir?

Karşılıksız çek suçunun cezası 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.… Read the rest

Read More
11Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yedinci Bölümü olan “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığının altında 123.… Read the rest

Read More
11Mala Zarar Vermer Suçu

Mala Zarar Verme Suçu *2022

Mala zarar verme suçu bir başkası tarafından kişinin taşınır veya taşınmaz mallarına bir zarar verilmesi veya değer kaybına uğratılması hallerinde söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
11CMK 231

CMK 231 Nedir? Hangi Hükümleri İçerir?

CMK 231 maddesinde hükmün açıklanması ile ilgili hususlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir.… Read the rest

Read More
1 2