1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Ceza
  4. »
  5. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma *2023 Güncel

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yedinci Bölümü olan “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığının altında 123. madde de düzenlenmiştir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu kasten işlenebilen suçlardan biri olup aynı zamanda şikayete bağlı suçlar kapsamındadır. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu taksirle işlemek mümkün değildir. Çünkü kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun taksirli hali kanunda suç olarak tanımlanmamıştır.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu bir kişinin sırf huzur ve sükununu bozmak amacıyla kanunda sayılan seçimlik hareketlerden birinin yapılmasıyla oluşur. Bu suç özgü bir suç olmayıp faili ve mağduru herkes olabilen genel suçlardan biridir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna sebebiyet veren seçimlik hareketler TCK 123. maddesinde sınırlı olarak sayılmış olup şunlardır:

  • Bir kimseye sırf rahatsızlık vermek, huzursuz etmek amacıyla telefon edilmesi,
  • Kişiyi rahatsız etmek amacıyla gürültü yapılması,
  • Bir kimsenin huzurlu bir hayat yaşamasını engellemek amacıyla başka bir hukuka aykırı davranışta bulunulması

Hareketlerinden birinin yapılması bu suçun doğumuna sebebiyet vermektedir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Israrla Telefon Edilmesi

Bir kişinin rahatsız etme, huzursuz etme veya tedirgin etme saiklerinden herhangi biriyle hareket edilerek ısrarla telefonla aranması ilgili kanunda suç sayılmıştır. Gece vakti olur olmaz saatlerde aramak, mesaj atmak, günün herhangi bir saatinde aranan tarafından telefonun meşgule atılıp açılmamasına rağmen ısrarla aramaya devam etmek, ardı arkası kesilmeyen mesajlar vb. hareketler kişinin huzur ve sükununu bozma suçunun unsurlarından birini oluşturur.

Gürültü Yapmak

Komşusunu, mahalle sakinlerinden birini vb. rahatsız etmek amacıyla gürültülü şekilde film izlemek, müzik dinlemek, müzik aleti çalmak veya ses çıkartan herhangi bir eylemde bulunmak gürültü yapma suretiyle bu suçun oluşmasına sebebiyet vermektedir.

Hukuka Aykırı Başka Bir Davranış

Hukuka aykırı başkaca bir davranışla kişilerin huzur ve sükununun bozulması mümkündür. Sadece ısrarla telefonla arama veya gürültü yapmak değil; salt kişilerin huzurunu kaçırmak amacıyla yapılan hukuka aykırı tüm eylemlerde bu suçun üçüncü seçimlik hareketini oluşturur.

 Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu Şikayet Tabi Midir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun şikayete mi tabi olduğu yoksa cumhuriyet savcılığınca resen soruşturma mı yapıldığı hususu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 123. maddesinde cevap bulmuştur. İlgili maddeye göre makale konumuz suçun soruşturulması, kovuşturulması suçun mağdurunun şikayetine tabi kılınmıştır. Şikayete tabi suçlardan biridir. Şikayete tabi suçlarda süre failin ve fiilin öğrenilmesinden itibaren işlemeye başlar ve altı ay sonra şikayet hakkı düşer. Mağdur tarafından altı ay içerisinde fail ve fiil ilgili Cumhuriyet Savcılığına bildirilir ise fail hakkında soruşturma başlatılabilecektir.

Suçun Cezası Nedir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Suçun cezası az olduğundan ve kanunda adli para cezasına çevrilebileceği öngörüldüğünden hapis cezası yerine adli para cezası verilebilecektir. Yine mahkemece cezanın ertelenmesine karar verilebilir. Suçun cezasının üst sınırı bir yıl olduğundan failin kabul etmesi halinde CMK 231 gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verilebilecektir.

Yetkili ve Görevli Mahkeme Neresidir?

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda verilebilecek hapis cezasının üst sınırı bir yıldır. Bu sebeple bu suçu yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemelerine verilmiştir. Yetkili mahkeme ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Suç Uzlaşmaya Tabi Midir?

Suç, uzlaşmaya tabi suçlardandır. Soruşturma evresinde öncelikle uzlaşma yolu denenmelidir. Fail ve mağdur uzlaşırsa soruşturma açılmasına yer olmadığına dair karar verilecektir. Uzlaşamama durumunda ise fail hakkında soruşturma devam edecektir. Soruşturma aşamasında bir şekilde uzlaşma yoluna gidilmemiş ve suç mahkemeye intikal ettirilip kovuşturmaya geçilmişse durumu fark eden hakim öncelikle taraflara uzlaşma yolunu gösterecektir. Uzlaşma sağlanması halinde davanın düşmesine karar verilirken aksi halde yargılama devam edecektir.

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Sonuç

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu Türk Ceza Kanununda hüküm altına alınmıştır. Sadece kasten işlenebilen bu suçun faili ve mağduru herkes olabilmektedir. Bağlı seçimlik hareketli suçlardan biri olan kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete tabi suçlardan biridir. Şikayet, soruşturma yapılabilmesi için usuli bir şarttır. Şikayet olmaksızın Cumhuriyet Savcısı resen hareket edemeyecektir. Mağdurun şikayetini geri çekmesi üzerine kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna ilişkin dava düşecektir. Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda yargılama görevi Asliye Ceza Mahkemesine verilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıdır. Mahkemece uygun görülmesi halinde adli para cezasına çevrilebilir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili mahkemesi ise suçun işlendiği yer mahkemesidir.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu şikayete bağlı olan suçlardan biridir. Mağdur tarafından fail ve fiil şikayet edilmez ise, Cumhuriyet Savcısı suçu araştırmak için resen harekete geçemeyecektir. Ayrıca kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu uzlaşmaya tabi bir suçtur.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response
  1. Necdet

    Merhaba ben Düzcede ikamet etmekteyim 2015 yılında iki katlı mustakıl bir ev aldım ve korsıdakı komşuların çocuklarından ve arkadaşlarından çok rahatsız oldum ve bırgun kavga ederken bana bıçakla saldırdı Ahmet vebende kendinimi savunmak amacıyla elime geçen sopayla kafasına vurdum ve koşullar ayırdı bizi beni eve çıkartarak bu şahıs bırda geip benim evimin önünde duran aracımız camlarını eline bir kazma alarak kırdı ve daha sonra polis memuru ları geldi ve karakola gittik ve eve geldik tekrar bize sataşarak kufurle hakaretler takrar polisi arada ve daha sonra benim evime bir akrabamı gonder erek bana tehdit ediyor ve evimi boşaltma mı istiyor ve bende nakliyeci yaptığım için evde sadece iki kizim kalıyor bende çocuk larıma zarar verirler diye evden çıkıp kırya gitmek zorunda kaldım ve ben iki yıldır kendi evim var ken iki tane kıra veriyorum ve bunlar beni sureli tehdit ediyorlar gereğinin yapılmasını arz ederim saygılarımla

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00