Month

Haziran 2021
11İstirdat Davası

İstirdat Davası *2022

İstirdat davası borçlu olunmamasına rağmen icra tehdidi altında yapılan ödemenin iadesini sağlamak amacıyla açılan davadır.… Read the rest

Read More
11Alacak Davası

Alacak Davası

Alacak davası kişinin karşı taraftan olan alacağını tahsil edememesi sebebiyle alacağını mahkemeler aracılığıyla tahsil yoluna gitmesinin bir sonucudur.… Read the rest

Read More
11Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi Görevleri *2022

Asliye Ceza Mahkemesi ceza yargılamamız içerisinde bulunan mahkemelerden biridir.… Read the rest

Read More
11Tazminat Davası

Tazminat Davası *2022

Tazminat davası hukuka aykırı bir şekilde şahsın; kişilik haklarına, vücut bütünlüğüne, mal varlığına saldırılması ve bu saldırı ile oluşan zarar arasında illiyet bağının bulunması veya haksız fiil sonucu kişinin uhdesinde bir zararın meydana gelmesi, sözleşmeye aykırı davranılması gibi sebeplerle oluşan zararların karşılanması için açılan davadır.… Read the rest

Read More
1 2