Category

Taşınmaz
11Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan kiracı çıkarma problemi ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiracıyı koruma yaklaşımı gereği ortaya çıkan bir sözleşmedir.… Read the rest

Read More
11ipotek nedir

İpotek Nedir?

İpotek tutu veya rehin alacaklara karşı güvence tesis eden mal anlamına gelir.… Read the rest

Read More
11Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Ne Demek?

Kat irtifakı yapılması planlanan veya yapım sürecinde bulunan bir yapının müstakil bölümleri üzerinde tesis edilen, yapının tamamlanmasından sonra taşınmazın malik ya da maliklerine kat mülkiyetine geçiş hususunda talep hakkı doğuran bir irtifak hakkıdır.… Read the rest

Read More
11Hisseli Tapu

Hisseli Tapu

Hisseli tapu birden çok malikin bulunduğu taşınmaz tapusunun uygulamadaki adıdır.… Read the rest

Read More
11Ecrimisil Nedir

Ecrimisil

Ecrimisil kelime anlamı itibari ile haksız işgal tazminatı olarak geçmektedir.… Read the rest

Read More
11Geçit Hakkı

Geçit Hakkı Nedir?

Geçit hakkı genel yola hiçbir şekilde bağlantısı olmayan taşınmazın sahibine, genel yola bağlantısı bulunan komşu taşınmaz üzerinden bedelini ödeme sureti ile yol elde etmesi demektir.… Read the rest

Read More
11Kamulaştırma Kanunu ve Acele Kamulaştırma

Kamulaştırma

Kamulaştırma diğer adıyla istimlak bir idari işlem olup, yargının denetimindedir.… Read the rest

Read More
11Önalım Hakkı

Önalım Hakkı Nedir?

Önalım hakkı diğer bir deyişle şuf’a hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda sözleşmeden ve kanundan doğan olmak üzere iki alt kategoriye ayrılmaktadır.… Read the rest

Read More