Month

Aralık 2021
11İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

İhtarname örneği karşı tarafa herhangi bir konuda uyarı niteliğinde bir evrak gönderileceği zaman söz konusu olur.… Read the rest

Read More
11Muris Muvazaası

Muris Muvazaası

Muris muvazaası en kısa tabiri ile “danışıklılık” manasını taşır.… Read the rest

Read More
11Ölüm İzni Kaç Gün

Ölüm İzni

Ölüm izni gerek özel sektör çalışanlar ve gerekse memurlar için yasada ifade edilen haklardan birisidir.… Read the rest

Read More
11İntifa Hakkı

İntifa Hakkı

İntifa hakkı hak sahibine en geniş yetkileri veren bir irtifak hakkıdır.… Read the rest

Read More
11Mazeret Dilekçesi

Mazeret Dilekçesi

Mazeret dilekçesi kişinin herhangi bir işleme katılamayacağı hallerde katılamamasına neden olan gerekçenin yani mazeretin yer aldığı dilekçedir.… Read the rest

Read More
11Derdest Ne Demek

Derdest Ne Demek?

Derdest ne demek noktasında genel bir tanım yapılmakla birlikte yasal bir tanım yapmak oldukça güçtür zira derdest ne demek sorusuna Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu tarafından farklı maddelerde yer verilmiş olmakla beraber doğrudan derdest ne demek kavramını açıklayan bir hükme yer verilmemiştir.… Read the rest

Read More