Day

Nisan 12, 2021
11İftira Suçu

İftira Suçu

İftira suçu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.… Read the rest

Read More