1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Aile
  4. »
  5. Boşanma Avukatı *2021 İstanbul Avukat Ücretleri

İstanbul Boşanma Avukatı Hangi Tür Davalara Bakar?

Boşanma avukatı aile hukuku davalarından olan boşanma davalarına bakan avukattır. İstanbul boşanma avukatı olabilmek için hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış olmak öncelikli kriterdir. Boşanma avukatı olmak için Hukuk fakültesini bitirdikten sonra ise Türkiye Barolar Birliği çatısı altında bulunan İstanbul Barosu’na kayıtlı olunması ve fiili olarak avukatlık yapılması gerekir. Tüm bu kriterler sağlandıktan sonra boşanma avukatı olmak isteyen bir avukat fiilen bu görevi ifa edebilir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Nafakalar Talep Edilebilir?

1) Yoksulluk Nafakası

Boşanma avukatı boşanma davalarının yanı sıra, boşanma sebebiyle hakları zarar görebilecek olan eşlerin haklarını korumakla da görevlidir. Örneğin, boşanma sebebiyle diğer eşin maddi desteğinden yoksun kalarak yoksulluğa düşecek olan eş için boşanma avukatı tarafından yoksulluk nafakası talebinde bulunulması gerekir. Fakat yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için kusurun diğer eşten daha fazla olmaması gerekir. Yoksulluk nafakası şahsa bağlı bir nafaka türüdür ve süresiz olarak talep edilebilir.

2) İştirak Nafakası

Boşanma avukatı ile bunun dışında müşterek çocuk için iştirak nafakası talebinde de bulunulabilir. İştirak nafakası Türk Medeni Kanunu’nun 327. maddesi ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. İştirak nafakası tamamen müşterek çocuğun menfaati için talep edilebilen bir nafaka türüdür ve eşlerin kusur oranlarına ya da durumlarına bakılmaz. Boşanma avukatı vasıtasıyla talep edebileceğiniz iştirak nafakasında önemli olan çocuğun üstün menfaatidir.

Boşanma avukatı ile talep edilebilecek olan bu nafaka türü ile ilgili olarak Türk Medeni Kanunu’na göre anne ve baba; müşterek çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli tüm giderleri birlikte karşılamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük çocuk 18 yaşına gelene kadar, yani ergin olana kadar devam eder. Fakat çocuğun eğitim hayatı 18 yaşından sonra devam ediyorsa ana ve babanın yükümlülüğü müşterek çocuğun eğitim süresi boyunca devam edecektir.

Boşanma Avukatı ile Hangi Tazminatlar Talep Edilebilir?

Boşanma avukatı yardımı ile açılabilecek olan çekişmeli boşanma ya da anlaşmalı boşanma davalarında nafakanın yanında tazminat talebinde de bulunulabilir. Tazminat talebinde bulunabilmek için eşlerden birinin diğer eşe nazaran daha az kusurlu olması ya da hiç kusurunun olmaması ve zararın somut olması şartlarının birlikte olması gerekir.

Kanuna göre mevcut olan ya da ileride doğacak olan menfaati boşanma gerçekleştiğinde zarar görecek olan eş diğer eşten uygun bir maddi tazminat talebinde bulunabilir.

Boşanma davasına neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları zarar gören eş, kusurlu olan diğer eşten uygun bir miktarda manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

Kanun tazminatın uygun bir miktar olması gerekliliğini özellikle içerdiğinden uygun bir tazminatın ne anlama geldiği ise tartışmalara sebep olmuştur.

Uygun tazminat miktarına ilişkin Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2020/ 6542 Esas, 2021 / 549 Karar sayılı 25.01.2021 tarihli kararında şöyle denilmiştir;

Tarafların tespit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur dereceleri, paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davalı-karşı davacı kadın yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Türk Borçlar Kanunu’nun 50 ve 51. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi (TMK m. 174/1) ve manevi (TMK m. 174/2) tazminat takdiri gerekir. Bu yönler gözetilmeden hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.

Kısaca Yargıtay, uygun miktardaki tazminatın dayanağı olarak;

  • Tarafların ekonomik ve sosyal durumlarını,
  • Boşanma davasına neden olan kusurların derecelerini,
  • Paranın satın alma gücünü,
  • İhlal edilen mevcut ve beklenen menfaat ile kişilik haklarına yapılan saldırı dengesini

belirlemiştir. Dolayısıyla eşlerin maddi gelirleri uygun tazminatın temelini oluşturmaktadır. Bu da her boşanma davası açana aynı maddi ya da manevi tazminat verilmeyeceğini, herkesin hayat şartları ve gelirine göre davada tazminatın belirleneceğini göstermektedir.

Boşanma Avukatı ile Çekişmeli ve Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı İstanbul‘da bulunan ve boşanmaya karar veren eşlerin davalarını yaşadıkları bölgeye göre İstanbul Adliyesi’nde, İstanbul Anadolu Adliyesi’nde, Küçükçekmece Adliyesi’nde, Bakırköy Adliyesi’nde ve Gaziosmanpaşa Adliyesi’nde açabilir.

Boşanma avukatı vasıtasıyla anlaşmalı boşanma davası açılabileceği gibi durumun şartlarına göre çekişmeli boşanma davası da açılabilir. Boşanma davasının açılabilmesi için kanunda boşanma sebepleri arasında sayılan hallerden birisinin varlığı gereklidir ve şarttır.

Eşler boşanmanın mali sonuçları ve varsa müşterek çocuklarının durumu hakkında anlaşmaya varabiliyorlarsa boşanma davasının anlaşmalı boşanma davası şeklinde açılması daha pratik ve hızlı sonuç sağlayacaktır. Bu durumda genel boşanma sebeplerinden olan; “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” var sayılır ve eşlerin tek celsede boşanması gerçekleşebilir.

İstanbul’da yaşıyorsanız İstanbul boşanma avukatı yardımı ile anlaşmalı boşanma davası açabilmek için öncelikle anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanmalıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünün avukat tarafından hazırlanmasında büyük fayda vardır.

Boşanma avukatı yardımı ile açabileceğiniz diğer dava ise çekişmeli boşanma davasıdır. Çekişmeli boşanma davası 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 161. maddesinde sayılan özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri ile açılabilir.

Her iki boşanma nedenleri de kanunda açıkça yazmakta olup özel boşanma sebeplerine; zina, hayata kast veya pek kötü ya da onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı gibi sebepler gösterilebilir. Genel boşanma sebeplerine ise; evlilik birliğinin temelinden sarsılması, eşlerin anlaşması, ortak hayatın yeniden kurulamaması gösterilebilir.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2021 Yılında Ne Kadar?

Boşanma avukatı ücretleri 2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca belirlenmektedir. Boşanma avukatı ücretleri 24.11.2020 tarihli 31314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin “İkinci Kısım” “İkinci Bölüm”de yazılmıştır. Tarifenin ikinci kısmı “Yargı Yerleri İle İcra ve İflas Dairelerinde Yapılan ve Konusu Para Olmayan veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Yardımlara Ödenecek Ücret” başlığını taşımaktadır.

2021 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin (AAÜT) ikinci kısım ikinci bölümünün 9. maddesinde 2021 boşanma avukatı ücreti 4.080,00 TL olarak belirlenmiştir. 9. madde “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için” başlığını taşımaktadır.  Bu ücret asgari ücret niteliğinde olup bu ücretin altında avukatın dava alması yasaktır. Ayrıca bu ücret asgari olduğundan avukat ile müvekkil arasında daha yukarı ücretlerle anlaşma yapılabilir.

2021 Boşanma ücretleri tespit edilirken asgari tarifenin yanında her baronun her sene yayımladığı 2021 yılı Tavsiye Niteliğindeki Avukat-Vekileden Arasındaki En Az Ücret Çizelgesi de bulunmaktadır. İstanbul boşanma avukatı olan bir avukat için İstanbul Barosu’nun yayımladığı tavsiye niteliğindeki tarifenin incelenmesi gerekir.

Bu tarifenin C- AİLE MAHKEMELERİNDE GÖRÜLEN DAVALAR başlıklı maddesinin altında 3. Boşanma Davaları alt başlığı yer almaktadır.

Bu alt başlık altında ise

3.a) Anlaşmalı Boşanma 9.000,00 TL,

3.b.) Çekişmeli Boşanma 14.000,00 TL,

3.c.) Çekişmeli Boşanma ve maddi, manevi tazminat istemli 14.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i olarak belirlenmiştir.

Boşanma davalarında yukarıda da bahsedildiği gibi alt sınır Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’dir. Üst sınır ise (tazminat talebi yoksa) yoktur. Her baronun kendi hazırladığı Tavsiye Edilen Avukatlık En Az Ücret Tarifesi de uygulanabilir. En iyi boşanma avukatı İstanbul‘da İstanbul Barosu’nun hazırladığı tarifeden az olmamak üzere ücret talep edebilir.

Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı Levent Samğar İletişim Bilgileri

İstanbul boşanma avukatı Avukat Levent Samğar ile iletişime geçmek için Bize Ulaşın linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Mobil ya da Whatsapp! üzerinden ulaşabileceğiniz gibi iletişim alanında yer alan İletişim Formu’nu doldurarak veya e-posta göndererek de bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma avukatı Hukuk fakültesi eğitimini başarıyla tamamlamış ve Türkiye Barolar Birliği bünyesindeki barolardan birine kayıtlı olarak hukuk hizmeti veren avukattır. Boşanma avukatı boşanma davasına, velayet davasına, iştirak nafakası ile yoksulluk nafakası davasına, yardım nafakası davasına bakar. Ayrıca boşanma sebebiyle hakkı ihlal olan eş için maddi tazminat ve manevi tazminat davasına bakar.

2021 yılında boşanma avukatı ücreti Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 2. Kısmının 2. Bölümü kapsamında 4.080 TL'dir. Bu miktar asgari ücret niteliğinde olup altında davaya bakılması yasaktır. Bu ücretin yanı sıra İstanbul Barosu tarafından hazırlanan 2021 Tavsiye Niteliğindeki Avukatlık Ücreti tarifesi kapsamında anlaşmalı boşanma davası ücreti 9.000 TL, çekişmeli boşanma davası ücreti 14.000 TL'dir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Bizi Arayın: *0-542-782-9878*

info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00

Bu makalelerimizi de okuyabilirsiniz

Yorum Yazın

×

Hoş geldiniz!

Bize whatsapp! üzerinden ulaşabilirsiniz ya da e-posta gönderebilirsiniz: info@leventsamgar.com

×