1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kişiler
 4. »
 5. Soyadı Değişikliği *2021 Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Soyadı Değişikliği

Soyadı değişikliği kişinin haklı sebebinin olması halinde mahkeme aracılığı ile soyadını değiştirebilmesini ifade etmektedir. Soyadı değişikliği haklı sebebi olan herkese tanınmış bir haktır. Kişi seçemediği soyadını gerekli şartların bulunması halinde dava yolu ile değiştirebilecektir. Soyadı değişikliği davasının önceleri çekişmesiz yargı işlerinden, yani hasımsız işlerden olduğu kabul edilmişse de yüksek mahkeme kararlarıyla; soyadı değişikliği davası artık çekişmeli yargı işidir. Buna göre bu davalarda davalı nüfus müdürlüğü olarak gösterilmelidir. Bu sebeple husumet (davalı taraf) nüfus müdürlüğüne yöneltilmelidir.

SGK Soyadı Değişikliği

SGK soyadı değişikliğine başvuran kişiler genel itibariyle kadınlardır. Kadınlar evlenince veya boşandıklarında soyadları değişmektedir. Değişen soyadları SGK’ye bildirilir. Soyadı değişikliği için SGK’ye yapılacak bildirimlerde gerekli olan evraklar şunlardır:

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Evlenme Halinde

Evlilik halinde kadın eş kocanın soyadını alır. Yeni soyadı SGK’ye bildirilir. Soyadı bildiriminde bulunurken mevcut olması gereken evraklar şunlardır:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Evlilik cüzdanına ait fotokopi
 • Soyadını değiştirme talebini içeren dilekçe.

Boşanma Halinde

Boşanma halinde eş evlenmeden önceki soyadını geri alacaktır. Bu değişikliği SGK’ye bildirirken gereken evrak şunlar olacaktır:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Boşanma ilamı
 • Soyadını değiştirme talebini içeren dilekçe.

Soyadı Değişikliği Dilekçe Yazımı Örneği

SGK’ye soyadı değişikliğine ilişkin bildirimde bulunulurken yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu dilekçenin başına bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumunun unvanı yazılır ve dilekçeye bu kuruma hitaben başlanır. Dilekçenin devamında; başvuruda bulunanın sigorta numarası, çalışılan kurum ve soyadının neden değiştiğine ilişkin bilgiler yazılır. Dilekçenin sonuç kısmında da kimlik bilgilerinin düzeltilmesi talep edilir. Tarih, ad – soyad, adres ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılarak imzalanır.

Nüfus Müdürlüğü Soyadı Değişikliği Örneği

Soyadı değişikliği normal şartlar altında yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurularak yapılmaktadır. Dava açılmaksızın soyadı değişikliği yapabilmek sınırlı olmak kaydıyla mümkündür. 6.12.2019 tarihinde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Geçici 11. madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 06.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla üç yıl boyunca aranan şartların oluşması halinde nüfus müdürlüğüne başvuru yapılarak isim değiştirme ve soyadı değiştirme mümkün hale getirilmiştir.

Soyadı değiştirmenin nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurularak dava açmaya gerek olmaksızın yapılabileceği haller şunlardır:

 • Başvuruda bulunan şahsın sahip olduğu soyadında Soyadı Kanununa uymayan, aykırı imla, yazım hatalarından birinin olması
 • Kişinin değiştirmek istediği soyadının toplumun genel ahlakına aykırılık teşkil etmesi, anlam kaymalarının mevcut olması
 • Toplum, halk tarafından dalga geçilen komik bir soyada sahip olunması

Yukarıdaki hususlardan birinin varlığı halinde nüfus müdürlüğü il veya ilçe kurulları tarafından bir kez  olmak üzere soyadı değiştirme talebinde bulunan kişiye mahkeme kararı olmaksızın soyadını değiştirilebilme imkanı tanınmıştır.

Nüfus müdürlüğüne soyadı değiştirme için başvuru yaparken yazılı bir talepte bulunulmalıdır. Bu talebi içeren dilekçe Nüfus müdürlüğüne hitaben yazılmalı, soyadının neden değiştirilmek istendiği açıkça ifade edilmeli ve açık bir şekilde talep sonucu belirtilmelidir. Başvuru dilekçesi tarih, ad – soyad, adres ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılarak imzalanmalıdır.

E Devlet Soyadı Değişikliği

E-devlette Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne ait sayfada soyadı değişikliği yapabilmek belli şartlar altında mümkündür. Evli veya boşanmış kadınların soyadı değiştirme başvuruları e-devlet platformu üzerinden “online” olarak yapılabilmektedir. Yeni evlenen kadın eş kocanın soyadını alacağından soyadı değişecektir, bu değişiklik diğer yollarla yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de yapılabilecektir. Yine boşanan kadın evlenmeden önceki soyadına dönmek için veya eşinin soyadı ve kendi soyadını birlikte kullanmak amacı ile bu platformdan başvuruda bulunabilecektir.

Soyadı değiştirme talebinde bulunabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-evli-veya-bosanmis-kadinlarin-soyadi-degisikligi-basvurusu

E Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet platformu üzerinden soyadı değiştirme işlemlerini yapabilmek için öncelikle e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. E-devlet platformuna giriş yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi yeterlidir. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresi ilk kez alınacak ise Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT’ye) başvurulması gerekmektedir. Herhangi bir PTT’ ye giderek e-devlet şifresi talebinde bulunabilecektir. Talep halinde aynı an ve gün içinde zarf içerisinde şifre talep edene verilecektir.

Daha önce kişi tarafından e-devlet şifresi alınmış lakin unutulmuş ise e- devlet platformunda geçerli bir telefon numarası olması halinde şifre telefon numarası ile kolaylıkla yenilenebilecektir.

Şifrenizi unutmanız halinde yeni şifre alabilmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifremiUnuttum

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır

Soyadı değişikliği haklı sebebin varlığı halinde davacının ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak dava yoluyla yapılır. Asliye Hukuk Mahkemesince dilekçede bulunması gereken unsurlar incelendikten sonra haklı bir sebebin varlığı aranır. Haklı sebeplerin varlığını tespit eden mahkeme davacının soyadının değiştirilmesine karar verir. Haklı sebeplerin olmadığına kanaat getirilirse mahkemece davacının talebi reddedilecektir.

Soyadı değiştirme davası açan davacının davasının reddedilmesi halinde istinaf yoluna başvurulabilmesi mümkündür.

Soyadı Değişikliği

Sonuç

Soyadı değişikliği yapabilmek için asıl olan davacının ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak dava açmasıdır. Dava yoluna başvurmadan soyadı değişikliği yapabilmek için ise birkaç yol vardır. Belirli şartların varlığı halinde e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi nüfus müdürlüğüne başvuru yapılarak da soyadı değişikliği yapılabilecektir. Soyadı değişikliği yapabilmek için Asliye Hukuk Mahkemesinin davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu sebepleri öncelikle haklı sebep olarak görmesi gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi soyadı değiştirme başvurusunda bulunan kişinin dayandığı sebepleri yerinde görmezse dava reddedilir.

Davanın reddedilmesi halinde davacı bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine bu davayı taşıyabilir. Soyadı değiştirme davalarında yerel mahkemelerce verilen kararlar kesinlik teşkil etmemekle birlikte istinafa tabidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soyadı değişikliği dava yoluyla yapılabilmektedir. Soyadı değişikliği yapmak isteyen kişi ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak dava açmalıdır. Yine belirli hallerde nüfus müdürlüğünce de soyadı değişikliği yapılabilmektedir.

Evlenen kadın eş kocasının soyadını almaktadır. Soyadı değişikliği kadın eşin SGK'ye yazılı bir dilekçe ile başvurması yolu ile yapılabilir. Yine aynı şekilde e-devlet üzerinden de soyadı değişikliği yapabilmek mümkün olacaktır.

SGK'ye soyadı değişikliğini içeren ve bu hususun düzeltilmesini talep eden yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu dilekçenin yanında nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanının fotokopisi de gerekmektedir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Benzer Makalelerimiz

Bir yorum yazın

Bize ulaşmak için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

0-542-782-9878 (Mobil/Whatsapp)

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00