1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kişiler
 4. »
 5. Soyadı Değişikliği *2023 Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Soyadı Değişikliği

Soyadı değişikliği kişinin haklı sebebinin olması halinde mahkeme aracılığı ile soyadını değiştirebilmesini ifade etmektedir. Soyadı değişikliği haklı sebebi olan herkese tanınmış bir haktır. Kişi seçemediği soyadını gerekli şartların bulunması halinde dava yolu ile değiştirebilecektir. Soyadı değişikliği davasının önceleri çekişmesiz yargı işlerinden, yani hasımsız işlerden olduğu kabul edilmişse de yüksek mahkeme kararlarıyla; soyadı değişikliği davası artık çekişmeli yargı işidir. Buna göre bu davalarda davalı nüfus müdürlüğü olarak gösterilmelidir. Bu sebeple husumet (davalı taraf) nüfus müdürlüğüne yöneltilmelidir.

SGK Soyadı Değişikliği

SGK soyadı değişikliğine başvuran kişiler genel itibariyle kadınlardır. Kadınlar evlenince veya boşandıklarında soyadları değişmektedir. Değişen soyadları SGK’ye bildirilir. Soyadı değişikliği için SGK’ye yapılacak bildirimlerde gerekli olan evraklar şunlardır:

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır?

Evlenme Halinde

Evlilik halinde kadın eş kocanın soyadını alır. Yeni soyadı SGK’ye bildirilir. Soyadı bildiriminde bulunurken mevcut olması gereken evraklar şunlardır:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Evlilik cüzdanına ait fotokopi
 • Soyadını değiştirme talebini içeren dilekçe.

Boşanma Halinde

Boşanma halinde eş evlenmeden önceki soyadını geri alacaktır. Bu değişikliği SGK’ye bildirirken gereken evrak şunlar olacaktır:

 • Nüfus Kayıt Örneği
 • Boşanma ilamı
 • Soyadını değiştirme talebini içeren dilekçe.

Soyadı Değişikliği Dilekçe Yazımı Örneği

SGK’ye soyadı değişikliğine ilişkin bildirimde bulunulurken yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu dilekçenin başına bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumunun unvanı yazılır ve dilekçeye bu kuruma hitaben başlanır. Dilekçenin devamında; başvuruda bulunanın sigorta numarası, çalışılan kurum ve soyadının neden değiştiğine ilişkin bilgiler yazılır. Dilekçenin sonuç kısmında da kimlik bilgilerinin düzeltilmesi talep edilir. Tarih, ad – soyad, adres ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılarak imzalanır.

Nüfus Müdürlüğü Soyadı Değişikliği Örneği

Soyadı değişikliği normal şartlar altında yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurularak yapılmaktadır. Dava açılmaksızın soyadı değişikliği yapabilmek sınırlı olmak kaydıyla mümkündür. 6.12.2019 tarihinde 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununa Geçici 11. madde eklenmiştir. Bu maddeye göre 06.12.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla üç yıl boyunca aranan şartların oluşması halinde nüfus müdürlüğüne başvuru yapılarak isim değiştirme ve soyadı değiştirme mümkün hale getirilmiştir.

Soyadı değiştirmenin nüfus müdürlüğüne yazılı bir dilekçe ile başvurularak dava açmaya gerek olmaksızın yapılabileceği haller şunlardır:

 • Başvuruda bulunan şahsın sahip olduğu soyadında Soyadı Kanununa uymayan, aykırı imla, yazım hatalarından birinin olması
 • Kişinin değiştirmek istediği soyadının toplumun genel ahlakına aykırılık teşkil etmesi, anlam kaymalarının mevcut olması
 • Toplum, halk tarafından dalga geçilen komik bir soyada sahip olunması

Yukarıdaki hususlardan birinin varlığı halinde nüfus müdürlüğü il veya ilçe kurulları tarafından bir kez  olmak üzere soyadı değiştirme talebinde bulunan kişiye mahkeme kararı olmaksızın soyadını değiştirilebilme imkanı tanınmıştır.

Nüfus müdürlüğüne soyadı ya da isim değiştirme için başvuru yaparken yazılı bir talepte bulunulmalıdır. Bu talebi içeren dilekçe Nüfus müdürlüğüne hitaben yazılmalı, soyadının neden değiştirilmek istendiği açıkça ifade edilmeli ve açık bir şekilde talep sonucu belirtilmelidir. Başvuru dilekçesi tarih, ad – soyad, adres ve Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası yazılarak imzalanmalıdır.

Evli veya Boşanmış Kadınların E Devlet Soyadı Değişikliği

E-devlette Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü’ne ait sayfada soyadı değişikliği yapabilmek belli şartlar altında mümkündür. Evli veya boşanmış kadınların soyadı değiştirme başvuruları e-devlet platformu üzerinden “online” olarak yapılabilmektedir. Yeni evlenen kadın eş kocanın soyadını alacağından soyadı değişecektir, bu değişiklik diğer yollarla yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de yapılabilecektir. Yine boşanan kadın evlenmeden önceki soyadına dönmek için veya eşinin soyadı ve kendi soyadını birlikte kullanmak amacı ile bu platformdan başvuruda bulunabilecektir.

Soyadı değiştirme talebinde bulunabilmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz:

https://www.turkiye.gov.tr/nvi-evli-veya-bosanmis-kadinlarin-soyadi-degisikligi-basvurusu

E Devlet Şifresi Nasıl Alınır?

E-devlet platformu üzerinden soyadı değiştirme işlemlerini yapabilmek için öncelikle e-devlet şifresine ihtiyaç vardır. E-devlet platformuna giriş yapabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve e-devlet şifresi yeterlidir. Peki e-devlet şifresi nasıl alınır?

E-devlet şifresi ilk kez alınacak ise Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT’ye) başvurulması gerekmektedir. Herhangi bir PTT’ ye giderek e-devlet şifresi talebinde bulunabilecektir. Talep halinde aynı an ve gün içinde zarf içerisinde şifre talep edene verilecektir.

Daha önce kişi tarafından e-devlet şifresi alınmış lakin unutulmuş ise e- devlet platformunda geçerli bir telefon numarası olması halinde şifre telefon numarası ile kolaylıkla yenilenebilecektir.

Şifrenizi unutmanız halinde yeni şifre alabilmek için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli olacaktır:

https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/SifremiUnuttum

E-Devlet Üzerinden Soyadı Değiştirme İmkanı

Soyadı değişikliği için, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun Geçici 11. maddesi ile ifade edilen gerekçelerin mevcudiyeti halinde dava açmadan da soyadı değiştirilebilir. E – Devlet üzerinden gerçekleştirilebilen bu işlem sayesinde kişiler, gerekli koşulları karşıladığı takdirde dijital sistem üzerinden soyadı değişikliği talebinde bulunabilir. Ancak, söz konusu işlemin yapılabilmesi için kişinin; mobil imza veya e – imza sahibi olması ve e – devlet sistemine e – imza ya da mobil imza kullanarak giriş yapması gerekir. E – devlet sistemi üzerinden soyadı değişikliğinde bulunmak için sıralanan adımların takip edilmesi gerekir:

 • C. kimlik numarası ve şifre ile e – devlet kapısını giriş yapın.
 • “Hizmetler” başlığı altında yer alan “Kurumlar” başlığını açın.
 • Ekrana gelen kurumlar listesinden “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü” kurumunu seçin.
 • Açılan sayfada bulunan “Nüfus Kayıtlarındaki Hataların Düzeltilmesi Talebi” isimli seçeneğe tıklayın.
 • Mobil imza ya da e – imza kullanarak e – devlet girişi yapılmadı ise bu adımdan sonrasına devam edilemeyecektir. Şayet mobil imza veya e – imza ile giriş yapıldı ise “Yeni Başvuru” linkine tıklayın.
 • Ekrana gelen sayfada “Düzeltilmesini İstediğiniz Nüfus Bilginiz” başlığı altında yer alan “Adım, Soyadım” gibi seçenekler arasından uygun seçeneğe tıklayın.
 • Ardından “Devam Et” butonuna tıklayın.
 • Giriş yapılırken mobil imza kullanıldı ise “Mobil İmza Beyan Formu” altında bulunan Cep Telefonu numarası ve GSM operatörünü seçin ve “Sorgula” butonuna tıklayın.
 • Sıralanan adımları tamamladıktan sonra mobil imzalama işlemini gerçekleştirim.

İfade edilen adımlardan sonra soyadı değişikliği talebi, ilgili nüfus müdürlüğü kayıtlarına alınır ve talep değerlendirilir.

Soyadı Değişikliği Nasıl Yapılır

Soyadı değişikliği haklı sebebin varlığı halinde davacının ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak dava yoluyla yapılır. Asliye Hukuk Mahkemesince dilekçede bulunması gereken unsurlar incelendikten sonra haklı bir sebebin varlığı aranır. Haklı sebeplerin varlığını tespit eden mahkeme davacının soyadının değiştirilmesine karar verir. Haklı sebeplerin olmadığına kanaat getirilirse mahkemece davacının talebi reddedilecektir.

Soyadı değiştirme davası açan davacının davasının reddedilmesi halinde istinaf yoluna başvurulabilmesi mümkündür.

Soyadı Değişikliği

Sonuç

Soyadı değişikliği yapabilmek için asıl olan davacının ikametgahının bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesine başvuru yaparak dava açmasıdır. Dava yoluna başvurmadan soyadı değişikliği yapabilmek için ise birkaç yol vardır. Belirli şartların varlığı halinde e-devlet üzerinden başvuru yapılabileceği gibi nüfus müdürlüğüne başvuru yapılarak da soyadı değişikliği yapılabilecektir. Soyadı değişikliği yapabilmek için Asliye Hukuk Mahkemesinin davacının dilekçesinde belirtmiş olduğu sebepleri öncelikle haklı sebep olarak görmesi gerekmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi soyadı değiştirme başvurusunda bulunan kişinin dayandığı sebepleri yerinde görmezse dava reddedilir.

Davanın reddedilmesi halinde davacı bir üst mahkeme olan istinaf mahkemesine bu davayı taşıyabilir. Soyadı değiştirme davalarında yerel mahkemelerce verilen kararlar kesinlik teşkil etmemekle birlikte istinafa tabidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soyadı değişikliği dava yoluyla yapılabilmektedir. Soyadı değişikliği yapmak isteyen kişi ikametgahının bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvurarak dava açmalıdır. Yine belirli hallerde nüfus müdürlüğünce de soyadı değişikliği yapılabilmektedir.

Evlenen kadın eş kocasının soyadını almaktadır. Soyadı değişikliği kadın eşin SGK'ye yazılı bir dilekçe ile başvurması yolu ile yapılabilir. Yine aynı şekilde e-devlet üzerinden de soyadı değişikliği yapabilmek mümkün olacaktır.

SGK'ye soyadı değişikliğini içeren ve bu hususun düzeltilmesini talep eden yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu dilekçenin yanında nüfus kayıt örneği ve evlilik cüzdanının fotokopisi de gerekmektedir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

26 Responses
   1. Serpil

    Kızlık soyadımı beğenmediğim için hep değiştirmek istemişimdir bunu yapmak istiyorum ama yaptıktan sonra baba tarafından Miras maaş almakta ilerki zamanda sorun yaşar mıyım bunu bilmek istiyorum mümkünse bilgi verir misiniz.

 1. zülfiye

  bende soyad değiştirmek istiyorum şuanki soyadımı acilen karar verdiğim için çocuklarım hiç istemedi bende istimeyorum bu konuda yardım edebilirmisiniz

 2. Yeliz

  Merhaba bosandim elimde gerekceli kararim var fakat doyadim nufustan degsmedi gerekceli karar ile nufusa gtsem kızlık soyadimi alabilirmiyim tesekkurler

 3. Kadir

  Selam ben eşimle evliyim ama eşimin soyismimi kullanmasını istemiyorım onun soy ismimden cıkartabilirim bosanmadan
  Saygılar yapacagım işlemleri yazarsanız sevinirim

 4. Nur

  Merhaba,Evlendikten sonra sadece kendi soyisimi kullananilir miyim?Nikah işlemlemleri sırasında bildirmedim.Tekrar kendi soyismi nasıl alabilirim?

 5. Mine

  Merhaba, ben evlenirken hem kızlık soyadımı hem de eşimin soyadını aldım. Fakat şuan kızlık soyadımı sildirmem mümkündür ve nereye başvurmalıyım. Çok çetrefilli bir iş mi acaba?…

   1. Serpil

    Merhaba evlilikle cift soyad kullaniyorum fakat 2019 dan buyana bosanma surecindeyim suan istinafta ve daha ne kadar uzar bilinmez.Sadece kızlik soyadımı kullanmak istiyorum bu mumkunmu.Nasıl bir yol izlemeliyim

 6. erkan

  merhaba bende soyadımı değiştirmek istiyorum asliye mahkemesine başvuru yaptığımda ne kadar masraf olur maddi olarak ?

 7. Zafer

  Iyi günler yaşim 51 5 yaşımdan 15 yaşıma kada babamın yeğeni tarafından istismar edildim durumu bilmesine ragmen babam adlı mercilerde arkamda durmadı
  Bun'dan dolayıdır ki onun soy adı nı taşımak istemiyorum ne yapabilirim

 8. Sultan

  Merhabalar,ben evlilik yoluyla almış olduğum eşimin soy ismi verip kızlık soy ismimi kullanmak istiyorum dava süresi ne kadar onu öğrenmek istemiştim teşekürler.

 9. Ahmet

  Merhaba almanyada yasiyorum turkiyede mahkeme yoluyla soyadımı değiştirdim yerel gazete ilanı felan hersey bitti bugun nufus müdürlüğüne yazı geldi bende soyadimi değiştirdim yeni kimlik basvurusu yaptim ancak benim kafama takılan şu Almanya'daki makamlara hangi belgeleri götürmem gerekiyor soyadimin değiştiğini kabul etmeleri icin

 10. Şahin

  İyi günler ben iki yıl önce evlendim eşimin eski eşinden 5 yaşında dünyalar tatlısı bir kızı var ve şuan kızımız yedi yedi buçuk yaşında kızımız benim soyismimi kullanmak istiyor acaba nasıl bir yol almamız gerekiyor yardımcı olurmusunuz

 11. Hatice

  Merhabalar henüz yeni boşandm.Adli tatil nedeniyle eylüle kadar soyismim eşiminki olacak ancak ben kimliğim yenilenmemişken kızlık soyadımın değişmesini istiyorum.Yani yeni kimliğim yeni soyadımla olsun istiyorum.Bunun için nasıl bir yol izlemeliyim en hızlı olcak şekilde yönlendirirseniz çok sevinirim.

 12. Elif

  Ben annemın sigortasndan yararlanıyorum soyadmz aynı. E devletten soyadımı degısırsem annemın sıgortasını kullanmaya devam edebılcekmıyım

 13. Şifanur

  Merhaba ben evlenirken hem kızlık hemde eşimin soy ismini aldım fakat şuan kızlık soyadımı sildirmem mümkündür nereye başvurmalıyım.

 14. Serap

  İyi günler ben bosanalı 5 yıl oldu çocuklarım ozaman kucuktuler ve kızlık soy ismim nüfusa geçti yanlız çocuklarım okulda etkileniyorlar tekrardan babalarının soy ismini alabilirmiyim ne yapmam gerekli zaman aşımı varmı bilgilendirirseniz çok sevinirim

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00