1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Kişiler
 4. »
 5. Soyadı Değiştirme *2023 Soyadı Değiştirme Dilekçesi İçeriği

Soyadı Değiştirme *2022

Soyadı değiştirme kavramı herhangi bir sebep ile soyadından memnun olmayan kişilerin bu sebebin haklı bir sebep teşkil etmesi halinde dava yolu ile değiştirebilmesine imkan sağlar. Soyadı değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardandır. Kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklar yalnızca ilgili kişiler tarafından bizzat kullanılmak zorundadır. Avukata verilen vekaletname ile bu tip davaların avukat aracılığı ile de yürütülebilmesi, takibinin sağlanması da mümkündür. Kişinin ad ve soyadı tüm hayatı boyunca taşımak zorunda olduğu kimliğidir. Bu hususları seçemeyen kişinin haklı sebeplerinin olması halinde isim ve soyadı değiştirme imkanına sahip olması oldukça önemlidir. Lakin kişi sevmediği, taşımak istemediği ad ve soyadı değiştirme seçeneğine sahip olabilmesi hukuk devleti olmanın gereklerindendir.

Soyadı Değiştirme Maliyeti

Soyadı değiştirme maliyeti duruma göre değişebilmektedir. Soyadı değiştirme davasının tek başına yürütmek isteyen kişi sadece dava harcını ödemekle yükümlüdür. Fakat soyadı değişikliği hususunda dava açan kişi tanık dinletmek ister ise her bir tanık için ayrı bir ücret yatırmak zorundadır. Davanın avukat aracılığı ile takip edilmesi halinde ise davanın maliyeti artabilmektedir. Bu durumda davayı yürütecek olan avukatın tecrübesi, uzmanlığı bu maliyetin belirlenmesinde temel unsurlar olacaktır.

Soyadı Değiştirme Dilekçesi

Soyadı Değiştirme Dilekçesi 

Soyadı değiştirme dilekçesinin bir avukat tarafından yazılması yerinde olacaktır. Avukat tarafından yazılan dilekçeler daha doğru ve yerinde olacağından yargılamanın uzamasının da önüne geçilmiş olacaktır. Daha kısa sürelerde daha kesin sonuçlar alınabilecektir. Yine de şahsen dava açmak isteyen kişilerin dava dilekçesi yazımında dikkat etmesi gereken bir takım unsurlar bulunmaktadır.

Dava dilekçesinin içeriğinde bulunması hususlar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre;

Dava Dilekçesinin İçeriğinde Bulunması Gereken Unsurlar

 1. Dava açılan mahkemenin ismi,
 2. Davacının adı-soyadı ve adresi
 3. Davalının adı-soyadı ve adresi
 4. Davacıya ait T.C Kimlik numarası
 5. Davacının kanuni temsilcisi veya vekili var ise isim, soy isim ve adresleri
 6. Davanın konusu, dava eğer malvarlığına ilişkin ise bunun bedeli
 7. Davacının davasının dayandığı bütün deliller ve bunların kısa özet şeklinde açıklanması
 8. Davacı tarafından iddia edilen her vakıanın, durumun hangi delillerle ispat edileceğine ilişkin bilgileri içermesi
 9. Davacının dayandığı hukuki sebepler
 10. Açık bir biçimde talep sonucu
 11. Davacının imzası
 12. Davacının kanuni temsilcisi var ise imzası
 13. Davacının vekili var ise imzası.

Dava dilekçesinin Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddesine uygun bir şekilde hazırlanmasına binaen soyadı değişikliği davası için aranan özel şart olan haklı sebeplerin varlığı da gerekmektedir.

Haklı Sebepler

 • Kişinin soyadının bir terör örgütünün elebaşı veyahut toplumca herkesçe bilinen suçlu ile aynı olması
 • Kişinin soyadının komik veya herkes tarafından dalga geçilmeye müsait olacak kadar kötü olması
 • Kişinin soyadının ahlaka uygun olmaması
 • Söylemesi zor, karışıklığa sebebiyet verecek kadar anlaşılması güç bir soyadına sahip olunması
 • Kişinin şahsına veya ailesine zarar veren veyahut suç işleyen kişi ile aynı soyadına sahip olmak ve durumdan dolayı travma yaşanması
 • Kişinin soyadının değiştirilmesini haklı gösterebilecek diğer tüm sebepler

İsim değiştirme davalarında de haklı sebeplerin varlığı benzerlik göstermektedir.

Soyadı Değiştirme Davası Nerede Açılır?

Soyadı değiştirme davasında yetkili mahkeme davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Soyadını değişmek isteyen kişi yazılı bir dilekçe ile yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. Dava dilekçesinde davalıyı nüfus müdürlüğü olarak göstermelidir. Aksi takdirde dava husumet yokluğundan reddedilecektir. Davacı dava dilekçesine soyadını neden değiştirmek istediğine ilişkin tüm sebepleri açık bir şekilde yazmalıdır. Mahkemece bu sebepler incelenecek olup davacının öne sürdüğü sebeplerin haklılığına karar verilir ise dava kabul edilecektir. Davacının ileri sürdüğü sebeplerin haklılık teşkil etmemesi halinde ise dava mahkeme tarafından reddedilecektir.

Soyadı Değiştirme

Sonuç

Soyadı değiştirme davası kişinin seçmekte özgür olmadığı soyadını, haklı sebeplerinin olması halinde değiştirebilmesini mümkün kılmaktadır. Soyadı değiştirme davası bu davaya bakmakla görevli olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılmalıdır. Asliye Hukuk Mahkemesi yerine davanın Sulh Hukuk Mahkemesinde açılması halinde dava mahkemece görev yönünden reddedilecektir. Yine soyadı değiştirme davasında yetkili mahkeme ise davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Davanın yetkili mahkemede açılmaması halinde yetki yönünden davanın reddine karar verilecektir.

Soyadı değiştirme kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Bizzat kişi tarafından dava açılmalıdır. Avukata vekaletname verilmesi halinde, avukat aracılığı ile takibi de mümkündür. Davanın avukat aracılığıyla takip edilmesi, yürütülmesi halinde davadan daha kolay ve çabuk bir şekilde sonuçlanması daha olasıdır. Alanında uzman bir avukat ile çalışmak her davada avantaj sağladığı gibi bu davada da bir çok avantaj sağlayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Soyadı değiştirme kişinin mahkemeye yazılı bir dilekçe ile başvuru yapması ile mümkündür. Soyadı değiştirme talebinin kabul edilebilmesi için davacının haklı sebeplerinin olması gerekmektedir.

Soyadı değiştirme dava yoluyla istenir. Dava açarken harçlarını ödemek de kaçınılmaz bir durumdur. Lakin harçların miktarı yüksek meblağlar değildir. Çok fazla tanık dinlenecek ise her tanık için ayrı harç ödenecektir.

Soyadı değiştirme davasında yetkili mahkeme davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi iken, görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

2 Responses
 1. Hayal

  Merhaba eşimin başkasıyla resmî nikahı var benim imam nikahımız var bir çocuğumuz var eşimin soy ismini taşıyor bende eşimin soy ismini taşımak istiyorum soy ismimi değiştirmem mümkün mü acaba

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00