By

Av. Levent Samgar
11Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye Taahhütnamesi

Tahliye taahhütnamesi uygulamada sıklıkla karşılaşılan kiracı çıkarma problemi ile birlikte 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun kiracıyı koruma yaklaşımı gereği ortaya çıkan bir sözleşmedir.… Read the rest

Read More
11Gaiplik

Gaiplik Nedir?

Gaiplik TDK sözlüğüne göre “gaip olma durumu, bir kimsenin ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun süre haber alınmaması sonucu yargıç kararı ile kişiliğine son verilmesi.”… Read the rest

Read More
11haksız fiil

Haksız Fiil Nedir?

Haksız fiil hukuka aykırı bir biçimde, bir başkasının şahıs varlığı veya mal varlığında zarar oluşmasına sebep olan fiildir.… Read the rest

Read More
11paylı mülkiyet nedir

Paylı Mülkiyet Nedir?

Paylı mülkiyet 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m.688 – 700’de düzenleme alanı bulmuştur.… Read the rest

Read More
11kat mülkiyeti

Kat Mülkiyeti Nedir?

Kat mülkiyeti inşası tamamlanan bir yapının kullanıma elverişli ve birbirinden ayrı bölümlerine diğerlerinden bağımsız mülkiyet hakkı tesis edilmesidir.… Read the rest

Read More
11trampa nedir

Trampa Nedir?

Trampa 818 sayılı Borçlar Kanunu m.232’de “Beşinci Fasıl” başlığı altında, bugün yürürlükte olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda ise m.282, 283 ve 284’te “Mal Değişim Sözleşmesi” başlığı altında düzenlenmiştir.… Read the rest

Read More
11ipotek nedir

İpotek Nedir?

İpotek tutu veya rehin alacaklara karşı güvence tesis eden mal anlamına gelir.… Read the rest

Read More
11Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Ne Demek?

Kat irtifakı yapılması planlanan veya yapım sürecinde bulunan bir yapının müstakil bölümleri üzerinde tesis edilen, yapının tamamlanmasından sonra taşınmazın malik ya da maliklerine kat mülkiyetine geçiş hususunda talep hakkı doğuran bir irtifak hakkıdır.… Read the rest

Read More
11zilyetlik nedir

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik bir eşya üzerinde tesis edilen fiili hakimiyeti ifade eder.… Read the rest

Read More
11Kambiyo Senedi

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senedi Ticaret Hukukunda hak doğurucu niteliği haiz senetlerdir.… Read the rest

Read More
1 2 3 4 5