By

Av. Levent Samgar
11ipotek nedir

İpotek Nedir?

İpotek tutu veya rehin alacaklara karşı güvence tesis eden mal anlamına gelir.… Read the rest

Read More
11Kat İrtifakı

Kat İrtifakı Ne Demek?

Kat irtifakı yapılması planlanan veya yapım sürecinde bulunan bir yapının müstakil bölümleri üzerinde tesis edilen, yapının tamamlanmasından sonra taşınmazın malik ya da maliklerine kat mülkiyetine geçiş hususunda talep hakkı doğuran bir irtifak hakkıdır.… Read the rest

Read More
11zilyetlik nedir

Zilyetlik Nedir?

Zilyetlik bir eşya üzerinde tesis edilen fiili hakimiyeti ifade eder.… Read the rest

Read More
11Kambiyo Senedi

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senedi Ticaret Hukukunda hak doğurucu niteliği haiz senetlerdir.… Read the rest

Read More
11Hisseli Tapu

Hisseli Tapu

Hisseli tapu birden çok malikin bulunduğu taşınmaz tapusunun uygulamadaki adıdır.… Read the rest

Read More
11İş Arama İzni

İş Arama İzni

İş arama izni mevcut işinden ayrılmadan önce işçinin sahip olduğu önemli haklardandır.… Read the rest

Read More
11VUK 359

VUK 359

VUK 359 (Vergi Usul Kanunu md.359) düzenlemesi ile hüküm altına alınan vergi kaçakçılığı suçlarını ifade eder.Read the rest

Read More
11Apostil Nedir

Apostil

Apostil şerhi, uluslararası niteliğe sahip ve birçok önemli hukuki işlemde başvurulan belgedir.… Read the rest

Read More
11İşsizlik Maaşı

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı yasada işsizlik ödeneği olarak yer almakta olup kanunen ifade edilen koşulların sağlanması halinde verilen ödeneği ifade eder.… Read the rest

Read More
1 2 3 4 5 6