By

Avukat Levent Samgar
11Şikayet Dilekçesi

Şikayet Dilekçesi

Şikayet dilekçesi şikayete tabi suçların Cumhuriyet Savcılığına yazılı bir şekilde bildirilmesidir.… Read the rest

Read More
11İrtifak Hakkı

İrtifak Hakkı

İrtifak hakkı diğer bir tabirle kullanım hakkı taşınmaz üzerinde kurulan sınırlı bir haktır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Davaları

Boşanma Davaları

Boşanma davaları kişinin şahsına sıkı sıkıya bağlı, evlilik birliğini son erdiren davalardır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Davası

Boşanma Davası

Boşanma davası evlilik birliğini, ortak hayatı sürdüremeyen eşlerin; evliliklerini sonlandırmak için başvurduğu hukuki yoldur.… Read the rest

Read More
11Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı Boşanma Dava Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma dava dilekçesi eşlerden her ikisinin de boşanma hususunda mutabık oldukları durumlarda söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
11Tahliye Davası

Tahliye Davası

Tahliye davası kiraya verilen taşınmazın, malik veya kiracıdan kaynaklanan sebeplere dayanılarak boşaltılması için açılan davadır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma dilekçesi örneği bir avukat yardımı olmaksızın boşanma davası açmak isteyen kişiler tarafından sıkça aranan kelime öbeğidir.… Read the rest

Read More
11Boşanma Davası Açma

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma eşlerin artık ortak bir hayat sürdüremedikleri, boşanma davası açma kararıyla birlikte evlilik birliğinden beklenen faydanın kalmaması halinde söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
11Boşanma Süreci

Boşanma Süreci

Boşanma süreci eşlerden birinin boşanma kararını almasıyla başlar.… Read the rest

Read More
11TCK 155

TCK 155 Güveni Kötüye Kullanma

TCK 155; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 155.… Read the rest

Read More
1 2 3 4 9