By

Avukat Levent Samgar
11TCK 247

TCK 247 Zimmet

TCK 247; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 247.… Read the rest

Read More
11Müsadere

Müsadere Nedir? *2022

Müsadere Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar gelen bir sistemdir.… Read the rest

Read More
11Karşılıksız Çek Suçu

Karşılıksız Çek Cezası Nedir?

Karşılıksız çek suçunun cezası 5941 sayılı Çek Kanunu’nun 5.… Read the rest

Read More
11Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma

Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu

Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun Yedinci Bölümü olan “Hürriyete Karşı Suçlar” başlığının altında 123.… Read the rest

Read More
11Mala Zarar Vermer Suçu

Mala Zarar Verme Suçu *2022

Mala zarar verme suçu bir başkası tarafından kişinin taşınır veya taşınmaz mallarına bir zarar verilmesi veya değer kaybına uğratılması hallerinde söz konusu olmaktadır.… Read the rest

Read More
11CMK 231

CMK 231 Nedir? Hangi Hükümleri İçerir?

CMK 231 maddesinde hükmün açıklanması ile ilgili hususlar ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması düzenlenmiştir.… Read the rest

Read More
11İstirdat Davası

İstirdat Davası *2022

İstirdat davası borçlu olunmamasına rağmen icra tehdidi altında yapılan ödemenin iadesini sağlamak amacıyla açılan davadır.… Read the rest

Read More
11Alacak Davası

Alacak Davası

Alacak davası kişinin karşı taraftan olan alacağını tahsil edememesi sebebiyle alacağını mahkemeler aracılığıyla tahsil yoluna gitmesinin bir sonucudur.… Read the rest

Read More
11Asliye Ceza Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi Görevleri *2022

Asliye Ceza Mahkemesi ceza yargılamamız içerisinde bulunan mahkemelerden biridir.… Read the rest

Read More
11Tazminat Davası

Tazminat Davası *2022

Tazminat davası hukuka aykırı bir şekilde şahsın; kişilik haklarına, vücut bütünlüğüne, mal varlığına saldırılması ve bu saldırı ile oluşan zarar arasında illiyet bağının bulunması veya haksız fiil sonucu kişinin uhdesinde bir zararın meydana gelmesi, sözleşmeye aykırı davranılması gibi sebeplerle oluşan zararların karşılanması için açılan davadır.… Read the rest

Read More
1 2 3 4 5 9