1. Ana Sayfa
 2. »
 3. Aile
 4. »
 5. Boşanma Davası Açma *2023 Güncel

Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma eşlerin artık ortak bir hayat sürdüremedikleri, boşanma davası açma kararıyla birlikte evlilik birliğinden beklenen faydanın kalmaması halinde söz konusu olmaktadır. Aldatılan, maddi veya psikolojik şiddete kısaca şiddetin herhangi bir türüne, hakarete vb. durumlara maruz kalan eş boşanma davası açma yoluna gitmelidir. Boşanma davası açma başvurusu sanıldığı kadar zor olmamakla birlikte alanında uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla sürecin yürütülmesi halinde çok daha kolay ve sağlıklı ilerleyecektir. Dava açma işlemi için yetkili ve görevli mahkemeye yazılı bir dilekçeyle başvuru yapılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Anlaşmalı boşanma davası açma yoluna başvurulabilmesi için 4271 Sayılı Türk Medeni Kanununun 166. maddesini incelemekte fayda vardır. Bu maddeye göre anlaşmalı boşanma davası için eşlerin evliliğinin en az bir yıl sürmüş olması kanunun aradığı en temel şartlardan birisidir. Boşanma davası için diğer şart ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Eşlerden biri boşanma davası açıyor ve diğer eş de bu davayı kabul ediyorsa veya boşanma talebiyle eşler birlikte mahkemeye başvurmuş ise evlilik birliğinin temelden sarsıldığı kabul edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Açma İçin Gereken Evraklar

Anlaşmalı boşanma davası açma için gerekli olan evrak şunlardır:

Boşanma Dilekçesi

Anlaşmalı boşanma davası açma dilekçesinde bulunması gereken zorun unsurlar 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda sınırlı olarak sayılmıştır. Bu zorunlu unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Yetkili ve görevli mahkeme belirtilmelidir.
 • Anlaşmalı boşanma isteyen ve dava açan eşin adı, soyadı ve adresi yazılmalı,
 • Davacı eşin T.C. kimlik numarası yazılmalı,
 • Anlaşmalı boşanmanın davalısı konumunda bulunan eşin adı, soyadı ve adresi yazılmalı
 • Avukat marifetiyle açılan davalarda avukatın adı soyadı ve adresi yazılmalı,
 • Anlaşmalı boşanmaya ilişkin hukuki sebepler,
 • Boşanmak istenildiğine dair talep,
 • Davacı veya avukatının imzası,
 • Nufus Kayıt Örneği

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı boşanma davası açma için gerekli olan bir diğer belge ise anlaşmalı boşanma protokolüdür. Anlaşmalı boşanma protokolünde dikkat edilmesi gereken hususlar ise şunlardır:

 • Anlaşmalı boşanma protokolünde eşler boşanma sonrası doğacak mali, ekonomik durum konusunda tam olarak uzlaşmalıdırlar.
 • Eşlerin müşterek çocukları var ise velayette anlaşmış olmaları aranır.
 • Anlaşmalı boşanma protokolü yazılı olmalı ve her iki eş tarafından da hür iradeleriyle imzalanmalıdır.

Nüfus Kayıt Örneği

Nüfus kayıt örneği boşanma davası açma için gereklidir. Nüfus kayıt örneği, evrak sahibinin şahsi kimlik bilgilerini ve ailesiyle ilgili bilgileri içermektedir. Kişinin medeni durumunu gösterir. Nüfus kayıt örneği, nüfus müdürlüklerinden alınabileceği gibi e-devlet üzerinden de kolaylıkla alınabilmektedir.

E-devlet üzerinden nüfus kayıt örneği almak için tıklayınız.

Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası açma anlaşmalı boşanma davası açma konusundan tek bir fark ile ayrılır; o da boşanma protokolüdür. Çekişmeli boşanmada eşler arasında bir anlaşma söz konusu olmamakla birlikte anlaşamama asıldır. Taraflar arasında çekişmeli haklar bulunmaktadır. Çekişmeli hakların tayinini sağlamak ve boşanmak amacıyla Aile Mahkemesine başvurulur. Çekişmeli boşanma davası, anlaşmalı boşanma davasına göre daha uzun sürede sonuçlandırılmaktadır. Çünkü arada paylaşılamayan çekişmeli haklar mevcuttur. Bu hakların tayinini sağlamak için gerekli incelemeler mahkeme tarafından yapılmalıdır. Bu incelemeler ise uzun sürebilmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davasına Konu Olabilecek Boşanma Sebepleri

Çekişmeli boşanma davası açma hakkı doğuran özel boşanma sebepleri şunlardır:

 • Zina,
 • Akıl Hastalığı,
 • Haysiyet Yaşam Sürme ve Suç İşleme,
 • Hayata kast edilmesi, pek kötü muamelede bulunulması veya onur kırıcı davranışlar sergilenmesi,
 • Terk

Genel boşanma sebebi ise evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olmasıdır. Bu durumda evlilik birliğinin devamının her iki eş açısından da çekilmez hale geldiği kabul edilmektedir.

Boşanma sebeplerini daha detaylı bir şekilde incelemek isterseniz, boşanma sebepleri konulu makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmak için boşanma talebini ve gerekçesini içeren, HMK’nın ilgili maddesine uygun bir şekilde hazırlanan yazılı bir dilekçeyle yetkili ve görevli mahkemeye başvuru yapılmalıdır. Boşanma davası için görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Yetkili Aile Mahkemesi ise; eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesi veya boşanma davası olgusu gerçekleşmeden son altı ay eşlerin birlikte oturduğu yer mahkemesidir.

Boşanma davasının yetkisiz mahkemede açılması halinde başvurulan mahkeme davayı yetkisizlik sebebiyle usulden reddedecektir.

Yine davanın görevsiz mahkemede açılması halinde ise mahkeme tarafından görevsizlik kararı verilecek ve dava usulden reddedilecektir.

Boşanma Davası Açma Ücreti

Boşanma davası açma için ödenecek olan başvuru harcı her yıl değişmektedir.

2022 yılı için başvuru harcı 80,70. TL’dir.

Tanık dinlenecekse, bilirkişi raporu talep edilecekse 1.000,00 TL civarında bir gider avansı da yatırılmalıdır. Bir avukat aracılığıyla boşanma davası açılacak ise ayrıca avukata ücret ödenmelidir. Avukatlık ücreti, avukatın bilgi ve tecrübesine göre değişebilmektedir. Bu sebeple net bir miktar söylememiz pek mümkün değildir. Barolarca yayınlanan avukatlık asgari ücret tarifesini incelemek yol gösterici olacaktır.

Boşanma Davasında Vekalet

Boşanma davası açma kişiye sıkı sıkıya bağlı şahsi haklardan biridir. Lakin ilgili kanunlarımız avukata verilecek bir vekaletname ile de bu davanın açılarak avukat tarafından takip edilebilmesini mümkün kılmıştır. Avukata vekaletname çıkarabilmek için notere başvuru yapılması gerekmektedir. Avukata vekaletname verme ücreti her sene değişiklik göstermektedir.

2022 yılı için noterliğe ödenmesi gereken miktar ise 192,00. TL’dir.

Ayrıca boşanma davası için çıkarılacak Avukat Vekaletnamesinde boşanma davası açma, takip etme ve sonuçlandırma yetkisi de verilmelidir. Aksi halde genel dava vekaletnamesi ile boşanma davasının Avukat tarafından açılması halinde mahkeme tarafından dava usulden reddedilebileceği gibi davacı tarafa usulüne uygun düzenlenmiş bir vekaletname sunmak üzere süre verilebilmesi de mümkündür.

Boşanma Davası Açma Süresi

Boşanma davası açma süresi her boşanma sebebine göre farklılık göstermektedir. Her boşanma sebebine göre dava süreleri şu şekildedir:

 • TMK Md. 161 kapsamında “zina” sebebiyle boşanma davası için dava süresi 6 ay ve her halükarda 5 yıldır.
 • TMK Md. 162 kapsamında “Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış” sebebiyle boşanma davası için dava süresi 6 ay ve her halükarda 5 yıldır.
 • TMK Md. 163 kapsamında “Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme” sebebiyle boşanma davası için dava süresi yoktur. Bu sebebe dayanarak her zaman dava açılabilir.
 • TMK md. 164 kapsamında “Terk” sebebiyle boşanma davası için dava süresi en az 6 aydır.
 • TMK Md. 165 kapsamında “Akıl hastalığı” sebebiyle boşanma davası için dava süresi yoktur. Bu sebebe dayanarak her zaman dava açılabilir.
 • TMK Md. 166 kapsamında “Evlilik birliğinin sarsılması” sebebiyle boşanma davası için dava süresi yoktur. Bu sebebe dayanarak her zaman dava açılabilir.

Boşanma Davası Açma

Sonuç

Boşanma davası açma eşlerin aralarında çözülemeyecek derecede problemler var olduğunda söz konusu olmaktadır. Boşanma davası açma için yetkili Aile Mahkemesine başvurulmalıdır. Boşanma davası açma her ne kadar kişiye sıkı sıkıya bağlı olan haklardan biri olsa bile avukata verilecek özel bir vekaletname ile bu sürecin yürütülmesi de mümkündür. Avukat aracılığı ile dava açılması halinde avukata avukatlık ücreti ödenmek zorundadır. Her ne kadar avukata ücret ödenmiş olsa da avukatsız boşanma davasının açılması ve takip edilmesi çok daha büyük maddi zararlara, hak kayıplarına sebep olabilmektedir.

Çekişmeli veya anlaşmalı boşanma davası açma arasında çok büyük farklar bulunmamaktadır. Alanında uzman bir boşanma avukatı boşanma dilekçesinin hazırlanmasında, anlaşmalı boşanma söz konusu ise anlaşmalı boşanma protokolünün düzenlenmesinde ve gerekli belgelerin mahkemeye sunularak dava açılmasında asli rol oynayacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma davasında harç ve gider avansı yatırılması gerekmektedir. Dava bir avukatla dava sürdürülecekse bu meblağlara avukatlık ücreti de eklenecektir.

Boşanma davası açma yetkili Aile Mahkemesine yazılı bir dilekçeyle başvuru yapılmasıyla olur. İlk etapta dava dilekçesi mahkemece incelenir. İnceleme bitirildikten sonra duruşma günü tayin edilir ve taraflara bildirilir. İlk duruşmada öninceleme yapılır. Öninceleme bittikten sonra tahkikat aşamasına geçilir. Karar duruşmasıyla yargılama son bulur.

Anlaşmalı boşanma davasında özel bir şart aranır. Bu şart ise anlaşmalı boşanma protokolünün olmasıdır. Anlaşmalı boşanma protokolünde eşler boşanma sonrası oluşacak mali ve ekonomik konularda tam olarak anlaşmalı, müşterek çocuklar var ise bunların velayeti hakkında mutabık kalmalılardır. Aile Mahkemesine boşanma talebini içeren dilekçe, anlaşmalı boşanma protokolü ve nüfus kayıt örneğiyle başvuru yapılarak dava açılır.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

Hukuk Büromuzda Görüşme Talepleriniz İçin: *0-542-782-9878*

* Telefonda ve Whatsapp!'tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

1 Response

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00