By

Levent Samgar
11Vesayet Nedir?

Vesayet Nedir?

Vesayet velayet altında olmayan küçükler ve kısıtlıların kanunda öngörülen şartların oluşmasıyla birlikte belirli konularda menfaatlerinin gözetilmesi ve temsilleri için düzenlenmiş hukuki bir kurumdur.… Read the rest

Read More
11HAGB Nedir

HAGB Nedir? Hagb İtiraz Dilekçesi *2022

HAGB diğer bir ifadeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılması belli şartların varlığı halinde sanık hakkında verilen hükmün hukuken sonuç doğurmaması durumudur.… Read the rest

Read More
11

Velayet Nedir?

Velayet nedir? Velayet kavramının yüklediği hak ve sorumluluklar nelerdir?… Read the rest

Read More
11Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret Suçu

Hakaret suçu günlük hayatta çokça karşılaştığımız hakaret fiilinin TCK’da (Türk Ceza Kanunu) suç olarak tanımlanmasıyla hukukumuzda yer bulmaktadır.… Read the rest

Read More
11Ortak Velayet

Ortak Velayet

Ortak velayet çocuk üzerindeki velayet hakkının anne ve baba tarafından beraberce kullanılabilmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
11Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi Belgede Sahtecilik

Resmi belgede sahtecilik suçu  Türk Ceza Kanunu’nda sayılan seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suretiyle kasten işlenebilen bir suçtur.… Read the rest

Read More
11Ücretli İzin

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin işçiye kanunen tanınmış haklardan biridir.… Read the rest

Read More
11İftira Suçu

İftira Suçu

İftira suçu hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesidir.… Read the rest

Read More
1 2