By

Avukat Levent Samgar
11Tam Yargı Davası

Tam Yargı Davası

Tam yargı davası idare hukukuna özgü bir tür tazminat davasıdır.… Read the rest

Read More
11Borca İtiraz Dilekçesi

Borca İtiraz Dilekçesi

Borca itiraz dilekçesi ödeme emrinin tebliğine müteakiben ilgili icra dairesine itiraz etmek isteyen borçlu tarafından yedi gün içerisinde verilmesi gereken dilekçedir.… Read the rest

Read More
11Kanun Yararına Bozma

Kanun Yararına Bozma

Kanun yararına bozma istinaf  ve/veya temyiz yolu kapalı olarak hakim veya mahkeme tarafından verilen kesin kararlarda veyahut kanun yolu açık olmasına rağmen süresinde başvuru olmamasına binaen istinaf veya temyiz incelenmesinden geçmeden kesinleşen kararlarda Adalet Bakanlığı tarafından hukuka ve yasaya aykırılık bulunduğunun tespiti halinde, verilen hukuka aykırı kararın Yargıtayca bozulması talebini, hukuka, yasaya aykırılıklarında açıkça belirtildiği yazılı bir dilekçeyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirir.… Read the rest

Read More
11Mahsup Ne Demek

Mahsup Ne Demek?

Mahsup kelimesinin anlamı TDK sözlükte yapılmıştır.… Read the rest

Read More
11Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış Vaadi Sözleşmesi

Satış vaadi sözleşmesi sözleşmeye konu taşınmazın ileri bir tarihte belirli bir kişiye satışının gerçekleştirilebilmesi için yapılan ön sözleşmedir.… Read the rest

Read More
1 2