Category

Usul
11Basit Yargılama Usulü

Basit Yargılama Usulü

Basit yargılama usulü belli davalarda mahkemenin uygun görmesi halinde olağan yargılama usulünden farklı olarak duruşma yapılmaksızın evrak üzerinden yürütülen yargılama usulüdür.… Read the rest

Read More
11Kovuşturma Nedir

Kovuşturma Nedir?

Kovuşturma nedir sorusuna bir cevap verebilmek için öncelikle yargılamanın aşamalarından olan soruşturma aşamasına hakim olmak gerekir.… Read the rest

Read More
11istinabe

İstinabe Nedir?

İstinabe bir usul hukuku kavramı olup Arapça kökenlidir.… Read the rest

Read More
11İhtiyati Tedbir Nedir

İhtiyati Tedbir Nedir?

İhtiyati tedbir konusunun başlıca amaçladığı husus, kişilerin haklarının korunmasıdır.… Read the rest

Read More
11Gerekçeli Karar

Gerekçeli Karar

Gerekçeli karar dava süreçlerinde çokça karşılaştığımız bir tabirdir.… Read the rest

Read More
11Tebligat Nedir?

Tebligat Nedir?

Tebligat kavramını hukuktaki anlamı ile makalemizde detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.… Read the rest

Read More
11İstinaf Nedir

İstinaf Nedir?

İstinaf nedir? sorusunun cevabı şu şekilde açıklanabilir: İstinaf ilk derece mahkemeleri tarafından verilen kararların hukuki, esas ve usul yönünden bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi veya Bölge İdare Mahkemeleri tarafından incelenmesini, kontrol edilmesini ifade eder.… Read the rest

Read More
11Tensip Zaptı

Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Nedir?

Tensip zaptı hazırlandı öbeği dava açıldıktan sonra mahkemece yapılan dava dilekçesinin incelenmesi sonucunda hazırlanan tutanağın yazılmasını ifade eder.… Read the rest

Read More
11Feragat Ne Demek

Feragat Ne Demek?

Feragat ne demek sorusuna yanıt olarak öncelikle feragat kelimesinin TDK’de tanımlanan anlamına bakılması gerekir.… Read the rest

Read More
1 2