1. Ana Sayfa
  2. »
  3. Kanun
  4. »
  5. TCK 142 Madde Metni Nitelikli Hırsızlık Suçu

TCK 142 Nitelikli Hırsızlık

TCK 142; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 142. Maddesi “Nitelikli hırsızlık” suçunu düzenlemiştir. 5237 Sayılı TCK 142. madde hükmünde düzenlenen Nitelikli Hırsızlık suçu madde metni şu şekildedir;

(1) Hırsızlık suçunun;

a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında,

b) (Mülga: 18/6/2014-6545/62 md.) 

c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında,

d) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında,

e) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında,

f) (Mülga: 2/7/2012-6352/82 md.) 

İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.(1)

(2) Suçun;

a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak,

b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle,

c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak,

d) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak veya kilitlenmesini engellemek suretiyle,(1)

e) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,

f) Tanınmamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,

g) (…)(1) büyük veya küçük baş hayvan hakkında,(1)

h) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.)Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında,

İşlenmesi hâlinde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Suçun, bu fıkranın (b) bendinde belirtilen surette, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan kimseye karşı işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte biri oranına kadar artırılır.(1)

(3) Suçun, sıvı veya gaz hâlindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi halinde, beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır ve onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur. (2)

(4) (Ek: 6/12/2006 – 5560/6 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi amacıyla konut dokunulmazlığının ihlâli veya mala zarar verme suçunun işlenmesi halinde, bu suçlardan dolayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilmesi için şikâyet aranmaz.

(5) (Ek: 18/6/2014-6545/62 md.) Hırsızlık suçunun işlenmesi sonucunda haberleşme, enerji ya da demiryolu veya havayolu ulaşımı alanında kamu hizmetinin geçici de olsa aksaması hâlinde, yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

TCK 142

TCK 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5 Nitelikli Hırsızlık Suçu Kanun Düzenlemesi

Bu makalemizde Türk Ceza Kanunu (5237 Sayılı) muhteviyatında yer alan TCK 142 Nitelikli Hırsızlık suçuna ilişkin yasal düzenlemesini ve TCK 142 kapsamındaki yargı içtihatlarını paylaştık. TCK 142 maddesi TCK’nın MALVARLIĞINA KARŞI SUÇLAR başlıklı ONUNCU BÖLÜM’ünde yer almaktadır. TCK 142. maddesi toplamda 5 FIKRADAN oluşmaktadır. (TCK 142/1, 142/2, 142/3, 142/4, 142/5)

TCK 142 madde metni kanunun kabul edildiği 26.09.2004 tarihinden bugüne kadar 5 kez değişikliğe uğramıştır. TCK 142 maddesinin 1/b fıkrası; 18/6/2014 tarihinde yayımlanan 6545 sayılı kanunun 62. maddesi ile, TCK 142 maddesinin 1/f fıkrası ise; 2/7/2012 tarihinde yayımlanan 6352 sayılı kanunun 82. maddesi ile mülga edilmiştir.

TCK 142 maddesine 18/6/2014 tarihinde yayımlanan 6545 sayılı yasanın 62. maddesi ile 2/h fıkrası eklenmiştir. Ayrıca TCK 142 maddesine; 6/12/2006 tarihinde yayımlanan 5560 sayılı kanunun 6. maddesi ile 4. fıkra eklenmiştir.

Son olarak ise TCK 142 maddesine; 18/6/2014 tarihinde yayımlanan 6545 sayılı kanunun 62. maddesi ile  5. fıkra eklenmiştir. TCK 142 maddesine ilişkin güncel Yargıtay ve İstinaf kararlarına web sitemiz üzerinden Makalelerimiz başlığından ulaşabilirsiniz.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanununa İlişkin Bilgiler;

Kanun Numarası: 5237
Kabul Tarihi: 26.9.2004
Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 12.10.2004 Sayı: 25611
Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 43

TCK 142

TCK 142 Yargıtay Kararı

Tüm dosya içeriğine göre, müşteki …’nin evinde yalnız bulunduğu esnada sanık ve temyiz dışı sanık …’ın müştekinin bulunduğu eve geldikleri, temyiz dışı …’ın kendisinin 9 yıldır çocuğunun olmadığını, yanındaki kadının duasını alarak hamile kaldığını, çocuğu olacağı için adak adadığını, bunun için 41 kapıdan şeker alması gerektiğini söyleyerek müştekiden bir kaşık şeker istediği, müştekinin şekeri getirdikten sonra bir de makara getirmesini söylemesi, ve bunun üzerine sanık …’ın onun getirdiği makaradan koparıp parçaladığı ipleri müştekinin avucuna koyması, avucunu açınca iplerin birleştiğini görmesi ve yine bir takım numaralarla müştekiyi yanıltarak sanığa karşı inancının kuvvetlenmesi üzerine sanığın,

müştekinin ailesine ait olan ve yatak odasında bir kasada bulunan değerli eşyaları ve paraları çıkarttırıp bir çorabın içerisine koydurttuğu, içerisinde para ve değerli eşyalar olan çorabı da evin içerisindeki bir kısım eşyalarla bohça yapıp yatak odasında bir yere saklamasını söyledikten sonra kapıyı kilitledikleri, müştekiye sende büyü var, bu kapıyı annen gelmeden bir saat önce aç diyerek ve çeşitli uydurma nasihatlerde bulunarak evden ayrıldıkları sanığın ayrılmasından sonra müştekinin ailesinin gelmesi üzerine sakladığı yerde ziynet eşyaları ve parayı bulamaması şeklinde gelişen olayda;

Sanığın hileli söz ve davranışlarla müştekinin dini duygularını istismar ettiği, müştekiden haksız menfaat sağladığı anlaşılmakla; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK 158/1-a. maddesine göre “dolandırıcılık” suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgı sonucu aynı Kanun’un 142/1-b maddesi gereğince yazılı şekilde cezalandırılmasına karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 2. Ceza Dairesi Esas: 2020/ 10371 Karar: 2020 / 10656 Karar Tarihi: 14.10.2020

Son güncelleme: 29.08.2023

Sıkça Sorulan Sorular

TCK 142 Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesinde yer alan Nitelikli Hırsızlık suçununun düzenlendiği maddedir. Nitelikli hırsızlık suçu, hırsızlık suçunun maddede yazılı hallerden biri hakkında işlenmesi şeklinde oluşur.

TCK 142/1 kapsamında nitelikli hırsızlık suçunun işlenmesi halinde bu suçu işleyen kişiye mahkeme tarafından üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 142/2 kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu işleyen kişiye mahkeme tarafından beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir. TCK 142/3 kapsamında nitelikli hırsızlık suçunu işleyen kişiye mahkeme tarafından beş yıldan oniki yıla kadar hapis cezası verilir.

Hukuki Yardıma mı İhtiyacınız Var?

TELEFONDA DANIŞMANLIK HİZMETİMİZ YOKTUR.
info@leventsamgar.com
·  Pazartesi – Cuma 09:00-18:00
 
Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Bey Caddesi Tan Apt. No:13 D:12 Beyoğlu/ İSTANBUL

Related Posts

Leave a Reply

Büro ADRESİMİZDE görüşme talebiniz için;

Aşağıdaki iletişim araçlarını kullanabilirsiniz.

İletişim Sayfamıza Gitmek İçin Tıklayın

*Telefonda soru CEVAPLAMIYORUZ.

*Telefonda ve Whatsapp!’tan danışmanlık hizmetimiz YOKTUR.

info@leventsamgar.com Pazartesi – Cuma 09:00-18:00