Category

İş
11Ücretli İzin

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin işçiye kanunen tanınmış haklardan biridir.… Read the rest

Read More
11İş Kazası Bildirimi

İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi işçinin iş yerinde, işi gereği yapmakla yükümlü olduğu veya işveren tarafından verilen başkaca işin yapılması sırasında geçirdiği kazanın, işverence yapılması gereken bildirimini ifade eder.… Read the rest

Read More
11Ücretsiz İzin

Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin yürürlükteki kanunlarımız tarafından işçiye tanınan hak ve yükümlülüklerden biridir.… Read the rest

Read More
11İhbar Tazminatı Hesaplama

İhbar Tazminatı

İhbar tazminatı bir işyerinde çalışan işçinin çalışmış olduğu süreler dikkate alınmak şartı ile işten ayrılmadan önce bu durumu işverene belirli bir süre önceden bildirmemesi halinde işçi tarafından işverene ödenmesi gereken tazminattır.… Read the rest

Read More
1 2 3