Category

İş
11Kısa Çalışma Ödeneği Nedir

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa çalışma ödeneği sigortalı işçiler için uygulanır.… Read the rest

Read More
11İhtarname Örneği

İhtarname Örneği

İhtarname örneği karşı tarafa herhangi bir konuda uyarı niteliğinde bir evrak gönderileceği zaman söz konusu olur.… Read the rest

Read More
11Ölüm İzni Kaç Gün

Ölüm İzni

Ölüm izni gerek özel sektör çalışanlar ve gerekse memurlar için yasada ifade edilen haklardan birisidir.… Read the rest

Read More
11Evlilik İzni Kaç Gün

Evlilik İzni

Evlilik izni düğün izni olarak da bilinir. Memurlar ve işçiler için önemli haklardan olan evlilik izni, çalışanların evlenmesi sırasında izin kullanmalarına hak tanır.… Read the rest

Read More
11Doğum İzni Kaç Gün?

Doğum İzni Kaç Gün?

Doğum izni kadın çalışanların önemli ve en doğal hakları arasında yer alır.… Read the rest

Read More
11Hizmet Tespit Davası

Hizmet Tespit Davası

Hizmet tespit davası dediğimiz zaman aynı zamanda sosyal güvenlik hususunu da göz ardı etmemek gerekmektedir.… Read the rest

Read More
11Babalık İzni

Babalık İzni

Babalık izni Türkiye’de eşi doğum yapmış babaların doğum sonrasında kullanabilecekleri bir izindir.… Read the rest

Read More
11Yıllık İzin

Yıllık İzin

Yıllık izin Anayasanın 50. maddesinde güvence altına alınan bir dinlenme hakkıdır.… Read the rest

Read More
11İşe İade Davası

İşe İade Davası

İşe iade davası belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışan bir işçinin, iş akdinin işveren tarafından feshedilmesiyle kendisine sağlanan iş güvencesinden yararlanmak suretiyle işe iadesini talep ettiği bir davadır.… Read the rest

Read More
11İş Hukuku Avukatı

İş Hukuku Avukatı Kimdir?

İş hukuku avukatı 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi hakları arasında sayılan kıdem tazminatı, iş kazası tazminatı ve ihbar tazminatı gibi tazminatlar ile, maaş, fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti gibi ücret niteliğindeki alacaklar bakımından işçilerin haklarını iş hukuku avukatı sıfatıyla koruyan avukattır.… Read the rest

Read More
1 2 3